Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Is There Convergence across European Countries? Simple Cluster Analysis Approach

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no. 5
Stanislav Burian - Jakub Frydrych

Details:

Year, pages: 2017, 393 - 407
Keywords:
convergence, convergence process, cluster analysis, European Union, European Monetary Union, optimum currency areas JEL Classification: F15
Article type: Vedecký / Article
About article:
Tento článek se zabývá ověřením konvergenčního procesu v členských státech EU v období 2001 – 2013. Metodika tohoto článku vychází z postupu, který byl využit ve studiích Artis and Zhang (1997), Boreiko (2003), Crowley (2013). Metodický postup této publikace je založen na tezi, že proces konvergence lze prokázat tím, že klastry jsou shlukovány v menších čtvercích euklidovských vzdáleností v průběhu času, popř. že vzdálenosti mezi vybranými ekonomikami Evropské unie a Německem, které je vybráno jako referenční země, jsou kratší. Nejprve jsou za účelem provedení klastrové analýzy identifikována konvergenční kritéria, přičemž výběr kritérií vychází z teorie optimálních měnových zón. Následně po určení kritérií je aplikováno třináct shlukových analýz pro každý rok ze zkoumaného období 2001 – 2013. Z hlediska výsledků klastrových analýz se zaměřujeme na rozdíly mezi výstupy analýz v daném čase. Dle našich výsledků lze vyvodit závěr, že proces ekonomické konvergence v EU nebyl prokázán.
In this paper, we have verified the convergence process in the EU in the period 2001 – 2013. The methodology of this paper is similar to that of Artis and Zhang (1997), Boreiko (2003), and Crowley (2013), who also focused on the European convergence process. This paper is based on the thesis that the convergence process is proven if the clusters are gathering in shorter squared Euclidean distances during the time, or, alternatively, if the distances between European Union economies and Germany are shorter. First, in order to perform the cluster analysis, the convergence criteria are identified (the choice of the criteria is based on optimum currency area). Second, with regards to the criteria, we conduct thirteen cluster analyses for every year of the period 2001 – 2013. From this perspective, we focus on the differences between the analyses' outputs during the time. According to our results, it is possible to draw the conclusion that the economic convergence process in the EU was not proven.
How to cite:
ISO 690:
Burian, S., Frydrych, J. 2017. Is There Convergence across European Countries? Simple Cluster Analysis Approach. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no.5, pp. 393-407. ISSN 0013-3035.

APA:
Burian, S., Frydrych, J. (2017). Is There Convergence across European Countries? Simple Cluster Analysis Approach. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(5), 393-407. ISSN 0013-3035.