Informačná stránka organizácie SAV

Virologický ústav BMC SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALMANZA-MARTÍNEZ, Norineli - MARTÍNEZ DÍAZ, Sergio Francisco - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - GÓMEZ, Isabel** - CARDONA-FÉLIX, César Salvador**. An alpha-amylase-like protein interacts with PirB toxin from Vibrio parahaemolyticus in digestive tract tissue of white shrimp Litopenaeus vannamei. In Aquaculture Research, 2020, vol. (2019: 1.748 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1355-557X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/are.14688>. Typ: ADMA
 • BEŇOVÁ, Kristína* - HANCKOVÁ, Miriam* - KOČI, Kamila - KÚDELOVÁ, Marcela - BETÁKOVÁ, Tatiana**. T cells and their function in the immune response to viruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 131-143. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ: ADNA
 • CLEMENT, J.** - AHLM, Clas - AVŠIČ-ŽUPANC, T. - BOTTEN, Jason - CHANDRAN, Kartik - JONSSON, Colleen B. - KARIWA, Hiroaki - KLINGSTROM, Jonas - KLEMPA, Boris - KRUGER, D.H. - LEIRS, Herwig - LI, Dexin - LIANG, Mifang - MARKOTIC, Alemka - PAPA, Anna - SCHMALJOHN, Connie S. - TISCHLER, Nicole D. - ULRICH, Rainer G. - VAHERI, A. - VIAL, Ceclilia - YANAGIHARA, Richard - MAES, P. Meeting report: Eleventh International Conference on Hantaviruses. In Antiviral Research, 2020, vol. 176, art.no. 104733. (2019: 4.101 - IF, Q1 - JCR, 1.596 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0166-3542. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300450>. Typ: ADCA
 • DUNAJOVÁ, Aneta Anna - GÁL, Miroslav** - TOMČÍKOVÁ, K. - SOKOLOVÁ, Romana - KOLIVOŠKA, Viliam** - VANĚČKOVÁ, Eva - KIELAR, Filip - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva - NAUMOWICZ, Monika**. Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, vol. 858, art.no. 113813. (2019: 3.807 - IF, Q1 - JCR, 0.758 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0728.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie). Typ: ADCA
 • FEČÍKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - VRBENSKÁ, Adela - BARÁTHOVÁ, Monika. Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2031. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • GIBADULINOVÁ, Adriana - BULLOVÁ, Petra - STRNAD, H. - POHLODEK, K. - JURKOVIČOVÁ, Dana - TAKÁČOVÁ, Martina - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška**. CAIX-mediated control of LIN28/let-7 axis contributes to metabolic adaptation of breast cancer cells to hypoxia. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 12, art.no. 4299. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/12/4299>(VEGA 2/0155/15 : Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie). Typ: ADMA
 • GLASA, Miroslav** - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - ŠOLTYS, Katarína - RUIZ-GARCÍA, Ana B. Analysis of virome by high-throughput sequencing revealed multiple infection and intra-virus diversity in a single grapevine plant. In Acta Horticulturae et Regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture, 2020, vol. 23, no. 1, p. 35-39. ISSN 1338-5259. Dostupné na internete: <https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/23/1/article-p35.xml>(VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov). Typ: ADFB
 • HANČINSKÝ, Richard - MIHÁLIK, Daniel - MRKVOVÁ, M. - CANDRESSE, Thierry - GLASA, Miroslav**. Plant viruses infecting Solanaceae family members in the cultivated and wild environments: a review. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 667. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/5/667>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADMA
 • HNATKO, Miroslav** - HIČÁK, Michal - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - SEDLÁČEK, Jaroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Bioactive silicon nitride by surface thermal treatment. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 41, no. 54, p. 1848-1858. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • KAJANOVÁ, Ivana* - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam* - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - BARÁTHOVÁ, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - DEBREOVÁ, Michaela - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - GROSSMANNOVÁ, Katarína - LABUDOVÁ, Martina - GOLIAŠ, Tereza - ŠVASTOVÁ, Eliška - LUDWIG, Andreas - MULLER, Petr - VOJTEŠEK, Borivoj - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Impairment of carbonic anhydrase IX ectodomain cleavage reinforces tumorigenic and metastatic phenotype of cancer cells. In British Journal of Cancer, 2020, vol. 122, no. 11, p. 1590-1603. (2019: 5.791 - IF, Q1 - JCR, 2.445 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1532-1827. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41416-020-0804-z>(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. SAS-MOST JRP 2014/10 : Asociácia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX s odpoveďou na liečbu, s mikro-RNA profilom a onkogénnymi dráhami: od integrovanej analýzy NCI60 panelu nádorových buniek k pacientom. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek). Typ: ADMA
 • KÁLOSI, Anna** - LABUDOVÁ, Martina - ANNUŠOVÁ, Adriana - BENKOVIČOVÁ, Monika - BODIK, Michal - KOLLÁR, Jozef - KOTLÁR, Mário - KASÁK, Peter - JERGEL, Matej - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva. A bioconjugated MoS2 based nanoplatform with increased binding efficiency to cancer cells. In Biomaterials Science, 2020, vol. 8, no. 7, p. 1973-1980. (2019: 6.183 - IF, Q1 - JCR, 1.437 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2047-4849. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/BM/C9BM01975H#!divAbstract>(APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADMA
 • KEMPOVÁ, Viera - LENHARTOVÁ, Simona - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - NEMČOVIČOVÁ, Ivana**. The power of human cytomegalovirus (HCMV) hijacked UL/b functions lost in vitro. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no., p. 113-126. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. NFP305010V235 : Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb). Typ:
 • KOCIANOVÁ, Eva - BÁNOVÁ, Radivojka - GROSSMANNOVÁ, Katarína - KAĽAVSKÁ, Katarína - GOLIAŠ, Tereza. Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1927. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0078/19 : Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KORYTÁR, Ľuboš - PENAZZIOVA, Katarina - PISTL, J. - TICHÁ, Eva - ČABANOVÁ, Viktória - CSANK, Tomáš**. Retrospective review and current knowledge on the occurrence of West Nile virus in mosquito vectors, reservoirs and hosts in Slovakia (Central Europe). In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no., p. 187-200. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ:
 • KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKA, Eva - MARKOVIC, Zoran S. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Carbon quantum dots as antibacterial photosensitizers and their polymer nanocomposite applications. In Particle & particle systems characterization, 2020, vol. 37, art. no. 1900348. (2019: 3.099 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1521-4117.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Veronika - CSÁDEROVÁ, Lucia - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1967. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • MATUŠKOVÁ, Vlasta** - ZATLOUKAL, Marek - VOLLER, Jiří - GRÚZ, Jiří - PĚKNÁ, Zuzana - BRIESTENSKÁ, Katarína - MISTRÍKOVÁ, Jela - SPÍCHAL, Lukáš - DOLEŽAL, Karel** - STRNAD, Miroslav. New aromatic 6-substituted 2′-deoxy-9-(β)-D-ribofuranosylpurine derivatives as potential plant growth regulators. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2020, vol. 28, no. 2, art.no. 115230. (2019: 3.073 - IF, Q2 - JCR, 0.739 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0968-0896.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia). Typ: ADCA
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - KEMPOVÁ, Viera - NEMČOVIČ, Marek. New insights into the role of N-glycosylation involved in molecular immune checkpoint regulation by human cytomegalovirus glycoproteins with the implication in cancer therapy. In Journal of immunology, 2020, vol. 204, suppl. 1, p. 248.19. (2019: 4.886 - IF, Q2 - JCR, 2.509 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1767. Dostupné na internete: <https://www.jimmunol.org/content/204/1_Supplement/248.19/tab-article-info>(Immunology 2020). Typ: AFG
 • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. (2019: 3.509 - IF, Q2 - JCR, 1.189 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • PUZDEROVÁ, Barbora - CSÁDEROVÁ, Lucia - GROSSMANNOVÁ, Katarína - PASTOREK, Jaromír - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1983. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • RUDOLF, Ivo** - BLAŽEJOVÁ, Hana - MENDEL, J. - STRAKOVÁ, Petra - ŠEBESTA, Oldřich - RETTICH, František - ČABANOVÁ, Viktória - MITERPÁKOVÁ, Martina - BETÁŠOVÁ, Lenka - PEŠKO, Juraj - BARBUŠINOVÁ, Eva - MCKEE, C. - OSIKOWICZ, Lynn - ŠIKUTOVÁ, Silvie - HUBÁLEK, Zdeněk - KOSOY, Michael. Bartonella species in medically important mosquitoes, Central Europe. In Parasitology Research, 2020, vol. 119, no. 8, p. 2713-2717. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-020-06732-1>. Typ: ADCA
 • SANNA, G.** - PIRAS, Sandra* - MADEDDU, Silvia - BUSONERA, Bernardetta - KLEMPA, Boris - CORONA, Paola - IBBA, Roberta - MURINEDDU, Gabriele - CARTA, Antonio** - LODDO, R. 5,6-Dichloro-2-Phenyl-Benzotriazoles: New Potent Inhibitors of Orthohantavirus. In Viruses, 2020, vol. 12, no. 1, art.no. 122. (2019: 3.816 - IF, Q2 - JCR, 1.633 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1999-4915/12/1/122>. Typ: ADMA
 • STRAPCOVÁ, Sabína - SEDLÁKOVÁ, Oľga - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - BARTOŠOVÁ, Mária - CSÁDEROVÁ, Lucia - BIZIK, Jozef - SMOLKOVÁ, Božena - ŠVASTOVÁ, Eliška. CA IX inflammatory cytokines in pancreatic cancer - a functional cross-talk. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1968. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - KRALJIK, Jasna - MIKLISOVÁ, Dana - BOLDIŠOVÁ, Eva - SPARAGANO, O.A.E. - STANKO, Michal. Circulation of Rickettsia species and rickettsial endosymbionts among small mammals and their ectoparasites in Eastern Slovakia. In Parasitology Research, 2020, vol. 119, no. 7, p. 2047-2057. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud). Typ: ADCA
 • ŠUBR, Zdeno W.** - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - BOKOR, Boris - BUDIŠ, J. - GLASA, Miroslav. Comparative transcriptome analysis of two cucumber cultivars with different sensitivity to cucumber mosaic virus infection. In Pathogens, 2020, vol. 9, no. 2, art.no. 145. (2019: 3.018 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2076-0817/9/2/145>(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave). Typ: ADMA
 • TAKÁČOVÁ, Martina - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - GOLIAŠ, Tereza - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - ŠVASTOVÁ, Eliška - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Carbonic anhydrase IX-mouse versus human. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, art.no. 246. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/246>(VEGA 2/0122/16 : Interakcia medzi hypoxiou a signálnymi dráhami zapojenými v diferenciácii, nádorovej progresii a metastázovaní.. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, D. - ŠOLTYS, Katarína - GLASA, Miroslav**. First report of pepper cryptic virus 2 infecting pepper (Capsicum annum) in Slovakia. In Plant Disease, 2020, vol. 104, no. 5, p. 1565. (2019: 3.809 - IF, Q1 - JCR, 0.680 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0191-2917. Dostupné na internete: <https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-12-19-2577-PDN>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - HANČINSKÝ, Richard - PREDAJŇA, Lukáš - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, Daniel - ŠOLTYS, Katarína - VÁVROVÁ, Silvia - BOHMER, M. - SABANADZOVIC, Sead - GLASA, Miroslav**. High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 41. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/1/41>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADCA
 • TURIANOVÁ, Lucia - LACHOVÁ, Veronika - BEŇOVÁ, Kristína - KOSTRÁBOVÁ, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Influenza A virus lacking the effector and C terminal domains of NS1 protein induces cytokines associated with high pathogenicity in mice. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 1, p. 78-87. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus