Informačná stránka organizácie SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr., MSc. Anetta, Krištof   
 prof. PhDr., DrSc. Bátorová, Mária  02/5443 1995
 prof. PhDr., CSc. Bednárová, Katarína  02/5443 1995
   Bugárová, Monika  02/5443 1995
 Mgr. Burcinová - Hromová, Nataša   
 prof. Mgr., CSc. Bžoch, Adam  02/5443 1995
 PhDr., PhD. Cviková, Jana  02/5443 1995
 Mgr. Čaputová, Barbora   
 PaedDr. Čejková, Veronika  02/5443 1995
 Mgr. Dobrá, Judita   
 Mgr. Dukátová, Natália   
   Eckerová, Magdaléna   
 prof. PhDr., CSc. Franek, Ladislav  02/5443 1995
 doc. Mgr., PhD. Gáfrik, Róbert  02/5443 1995
 Mgr., PhD. Görözdi, Judit  02/5443 1995
 MA Kállay, Kristína   
 Mgr, PhD Kenderessy, Eva   
 Mgr. Kontrišová, Margareta  02/5443 1995
 Mgr. Kopecká, Zuzana   
 Mgr. Kubriczká, Lenka   
 prof. PhDr., CSc. Kusá, Mária  02/5443 1995
 Mgr., PhD. Mikuláš, Roman  02/5443 1995
 Mgr. Orság, Matej   
 doc. PhDr., CSc. Pašteková, Soňa  02/5443 1995
   Potočková, Ida   
 Dr., D.Phil. Pucherová, Dobrota  02/5443 1995
 Mgr. Rondziková, Natália   
 Mgr., PhD. Suwara, Bogumiła  02/5443 1995
 Mgr. Synaková, Ingrid  02/5443 1995
 Mgr. Šimončíková Heribanová, Tamara   
 doc. PhDr., CSc. Truhlářová, Jana  02/5443 1995
 PhDr., CSc. Vajdová, Libuša  02/5443 1995

Aktualizuje: