Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute for Heart Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANDELOVÁ, Katarína - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PRADO, Natalia - DIEZ, Emiliano - HLIVÁK, Peter - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Connexin-43 Hemichannels and Pannexin1 Channels: Provocative Antiarrhythmic Targets. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 260. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010260 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CALDERON-GARCIDUENAS, Lilian - GONZALEZ-MACIEL, Angelica - REYNOSO-ROBLES, Rafael - LUIS RODRIGUEZ-LOPEZ, Jose - SILVA-PEREYRA, Hector G. - LABRADA-DELGADO, Gladis J. - PEREZ-GUILLE, Beatriz - EUGENIA SORIANO-ROSALES, Rosa - JIMENEZ-BRAVO LUNA, Miguel Angel - BRITO-AGUILAR, Rafael - MUKHERJEE, Partha S. - GAYOSSO-CHAVEZ, Carlos - DELGADO-CHAVEZ, Ricardo. Environmental Fe, Ti, Al, Cu, Hg, Bi, and Si Nanoparticles in the Atrioventricular Conduction Axis and the Associated Ultrastructural Damage in Young Urbanites: Cardiac Arrhythmias Caused by Anthropogenic, Industrial, E-Waste, and Indoor Nanoparticles. In ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. ISSN 0013-936X, 2021, vol. 55, no. 12, pp. 8203-8214., Registrované v: WOS
  [1.1] HIRSCHHAEUSER, Christine - LISSONI, Alessio - GOERGE, Philipp Maximilian - LAMPE, Paul D. - HEGER, Jacqueline - SCHLUETER, Klaus-Dieter - LEYBAERT, Luc - SCHULZ, Rainer - BOENGLER, Kerstin. Connexin 43 phosphorylation by casein kinase 1 is essential for the cardioprotection by ischemic preconditioning. In BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY. ISSN 0300-8428, 2021, vol. 116, no. 1, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OLEJNICKOVA, Veronika - KOCKA, Matej - KVASILOVA, Alena - KOLESOVA, Hana - DZIACKY, Adam - GIDOR, Tom - GIDOR, Lihi - SANKOVA, Barbora - GREGOROVICOVA, Martina - GOURDIE, Robert G. - SEDMERA, David. Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, vol. 22, no. 5, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] YING, Wenbing - ZHENG, Kesi - WU, Yuanzhao - WANG, Ouchen. Pannexin 1 Mediates Gastric Cancer Cell Epithelial-Mesenchymal Transition via Aquaporin 5. In BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN. ISSN 0918-6158, 2021, vol. 44, no. 8, pp. 1111-1119., Registrované v: WOS
  [1.2] RETAMAL, Mauricio A. - FERNANDEZ-OLIVARES, Ainoa - STEHBERG, Jimmy. Over-activated hemichannels: A possible therapeutic target for human diseases. In Biochimica et Biophysica Acta Molecular Basis of Disease. ISSN 09254439, 2021-11-01, 1867, 11, pp., Registrované v: SCOPUS
 • ANDELOVÁ, Natália - KUNŠTEK, Lukáš - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2244. (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - KALOČAYOVÁ, Barbora - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Krátkodobé neurobehaviorálne dôsledky liečby bupropiónom v perinatálnom období potomstva potkanov = Short term neurobehavioral consequences of bupropion treatment of rat offspirng during perinatal period. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Type: AFK
 • BARTEKOVÁ, Monika** - ADAMEOVÁ, Adriana - GÖRBE, Anikó - FERENCZYOVÁ, Kristína - PECHÁŇOVÁ, Oľga - LAZOU, Antigone - DHALLA, Naranjan S. - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán**. Natural and synthetic antioxidants targeting cardiac oxidative stress and redox signaling in cardiometabolic diseases. In Free Radical Biology and Medicine, 2021, vol. 169, p. 446-477. (2020: 7.376 - IF, Q1 - JCR, 1.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0891-5849. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.03.045 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] DAIBER, Andreas - ANDREADOU, Ioanna - SCHULZ, Rainer - HAUSENLOY, Derek J. Special issue “Implications of oxidative stress and redox biochemistry for heart disease and cardioprotection The EU-CARDIOPROTECTION COST action (CA16225)”. In Free Radical Biology and Medicine. ISSN 08915849, 2021-08-01, 171, pp. 314-318., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] GONZÁLEZ-HEDSTRÖM, Daniel - DE LA FUENTE-FERNÁNDEZ, María - PRIEGO, Teresa - MARTÍN, Ana Isabel - AMOR, Sara - LÓPEZ-CALDERÓN, Asunción - INAREJOS-GARCÍA, Antonio Manuel - GARCÍA-VILLALÓN, Ángel Luís - GRANADO, Miriam. Addition of olive leaf extract to a mixture of algae and extra virgin olive oils decreases fatty acid oxidation and synergically attenuates age-induced hypertension, sarcopenia and insulin resistance in rats. In Antioxidants, 2021-07-01, 10, 7, pp., Registrované v: SCOPUS
 • Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. Organizátori: Jakub Benko, Kristina Csatlosova, Dominika Michalikova, Michaela Piesova, Matus Sykora. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021. 20 p. Dostupné na internete: <www.uef.sav.sk/>. ISBN 978-80-89991-06-8 (Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Type: GHG
 • BOŤANSKÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav**. Matrix Metalloproteinases and Their Role in Mechanisms Underlying Effects of Quercetin on Heart Function in Aged Zucker Diabetic Fatty Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 4457. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094457 (VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia) Type: ADCA
 • DOVINOVÁ, Ima** - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - GREŠOVÁ, Linda - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - HORÁKOVÁ, Ľubica - CHAN JULIE, Y.H. - BARANČÍK, Miroslav. The role of Nrf2 and PPARγ in the improvement of oxidative stress in hypertension and cardiovascular diseases. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S541-S553. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934612 (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ROSA, A.C. - CORSI, D. - CAVI, N. - BRUNI, N. - DOSIO, F. Superoxide Dismutase Administration: A Review of Proposed Human Uses. In MOLECULES. eISSN: 1420-3049, 2021, vol. 26, no. 7., Registrované v: WOS
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - VLKOVIČOVÁ, Jana - KALOČAYOVÁ, Barbora - RAJTÍK, Tomáš - BARTEKOVÁ, Monika**. Pharmacology of Catechins in Ischemia-Reperfusion Injury of the Heart. In Antioxidants, 2021, vol. 10, art. no. 1390. (2020: 6.312 - IF, Q1 - JCR, 1.067 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/antiox10091390 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení) Type: ADMA
 • PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts = PREVEDA Interactive Conference of Young Scientists 2021. Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021. Dostupné na internete: https://abstracts.preveda.sk/index.php. ISBN 978-80-972360-7-6 (Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: FAI
 • GUO, Yiru - LI, Qianhong - XUAN, Yu-Ting - WU, Wen-Jian - TAN, Wei - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - TOMLIN, Alex - BOLLI, Roberto. Exercise-induced late preconditioning in mice is triggered by eNOS-dependent generation of nitric oxide and activation of PKCε and is mediated by increased iNOS activity. In International journal of cardiology, 2021, s0167-5273(21. ISSN 0167-5273. Type: ADCA
 • GUO, Yiru - NONG, Yibing - LI, Qianhong - TOMLIN, Alex - KAHLON, Arunpreet - GUMPERT, Anna - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - BOLLI, Roberto**. Comparison of One and Three Intraventricular Injections of Cardiac Progenitor Cells in a Murine Model of Chronic Ischemic Cardiomyopathy. In Stem Cell Reviews and Reports, 2021, vol. 17, iss. 2, p. 604-615. (2020: 5.739 - IF, Q2 - JCR, 1.247 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2629-3269. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12015-020-10063-0 Type: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - KINDERNAY, Lucia - RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana. Pleiotropic, non-cell death-associated effects of inhibitors of receptor-interacting protein kinase 1 in the heart. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, vol. 476, iss. 8, p. 3079-3087. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04136-y (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Type: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba - YOUNG, Megan - JARABICOVÁ, Izabela - KINDERNAY, Lucia - FERENCZYOVÁ, Kristína - RAVINGEROVÁ, Táňa - LEWIS, Martin - SULEIMAN, Saadeh - ADAMEOVÁ, Adriana**. Inhibition of Cardiac RIP3 Mitigates Early Reperfusion Injury and Calcium-Induced Mitochondrial Swelling without Altering Necroptotic Signalling. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 15, art. no. 7983. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms22157983 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Type: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana**. Beneficial Effect of Quercetin on Erythrocyte Properties in Type 2 Diabetic Rats. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 4868. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/molecules26164868 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADCA
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VLKOVIČOVÁ, Jana - NAVAROVÁ-STARÁ, Veronika - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert**. Effect of handling on ATP utilization of cerebral Na,K-ATPase in rats with trimethyltin-induced neurodegeneration. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, doi: 10.1007/s11010-021-04239-6. Online ahead of print. (2020: 3.396 - IF, Q3 - JCR, 0.864 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04239-6 Type: ADCA
 • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. The effect of age and hypertension on activity of circulating matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in rats = Vplyv veku a hypertenzie na aktivitu cirkulujúcich matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) u potkanov. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 2, p. 111–118. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADNB
 • KRÁTKÝ, Vojtěch** - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - HRUŠKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - HÚSKOVÁ, Zuzana - KOPKAN, Libor. AT 1 receptor blocker, but not an ACE inhibitor, prevents kidneys from hypoperfusion during congestive heart failure in normotensive and hypertensive rats. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 4271. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83906-6 (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Type: ADCA
 • KUNŠTEK, Lukáš - ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ŠUTÝ, Šimon - FERKO, Miroslav. Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2240. (VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: AFH
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FÜLÖP, Marko - ŠAGÁTOVÁ, A. - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - ABUAWAD, Ziad - SLEZÁK, Ján. The effect of selected drugs on the mitigation of myocardial injury caused by gamma radiation. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2021, vol. 99, iss. 1, p. 80-88. (2020: 2.273 - IF, Q3 - JCR, 0.559 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0008-4212. Dostupné na: https://doi.org/10.1139/cjpp-2020-0323 Type: ADCA
 • LE BARON, Tyler W. - ASGHARZADEH, Fereshteh - KHAZEI, Majid - KURA, Branislav - TARNAVA, Alex - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen is comparable to sulfasalazine as a treatment for DSS-induced colitis in mice. In EXCLI Journal, 2021, vol. 20, p. 1106-1117. (2020: 4.068 - IF, Q2 - JCR, 0.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1611-2156. Dostupné na: https://doi.org/10.17179/excli2021-3762 (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Type: ADMA
 • MAKKOS, András - ÁGG, Bence - VARGA, Zoltán V. - GIRICZ, Zoltán - GYÖNGYÖSI, Mariann - LUKOVIC, Dominika - SCHULZ, Rainer - BARTEKOVÁ, Monika - GÖRBE, Anikó** - FERDINANDY, Péter**. Molecular Network Approach Reveals Rictor as a Central Target of Cardiac ProtectomiRs. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 17, art. no. 9539. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ijms22179539 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADCA
 • MALIK, Akshi - BAGCHI, Ashim K. - VINAYAK, Kartik - AKOLKAR, Gauri - SLEZÁK, Ján - BELLÓ-KLEIN, Adriane - JASSAL, Davinder S. - SINGAL, Pawan K. Vitamin C: historical perspectives and heart failure. In Heart Failure Reviews, 2021, vol. 26, no. 3, p. 699-709. (2020: 4.214 - IF, Q2 - JCR, 1.353 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1382-4147. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10741-020-10036-y Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] XIE, Zi-jian - NOVOGRAD, Joel - ITZKOWITZ, Yaakov - SHER, Ariel - BUCHEN, Yosef D. - SODHI, Komal - ABRAHAM, Nader G. - SHAPIRO, Joseph. The Pivotal Role of Adipocyte-Na K peptide in Reversing Systemic Inflammation in Obesity and COVID-19 in the Development of Heart Failure. In ANTIOXIDANTS, 2020, vol. 9, no. 11, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHU, Ning - HUANG, Bingwu - JIANG, Wenbing. Targets of Vitamin C With Therapeutic Potential for Cardiovascular Disease and Underlying Mechanisms: A Study of Network Pharmacology. In FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. ISSN 1663-9812, 2021, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - BERNÁTOVÁ, Iveta. High blood pressure affects pharmacokinetics of polyethylene-coated iron oxide nanoparticles in rats. In Xth Miniconference of PhD. students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th June 2021 : programme and abstracts. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2021, p. 18. ISBN 978-80-89991-06-8. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Miniconference of PhD. students 2021 : online conference) Type: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SASVARIOVÁ, M. - KŘENEK, Peter - BABIAK, E. - FRIMMEL, Karel - BITTNER FIALOVÁ, Silvia - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, 2021, vol. 125, no. 7, p. 757-767. (2020: 3.718 - IF, Q3 - JCR, 1.073 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Type: ADCA
 • PAPATHEODOROU, Ioanna - GALATOU, Eleftheria - PANAGIOTIDIS, Georgios-Dimitrios - RAVINGEROVÁ, Táňa - LAZOU, Antigone. Cardioprotective Effects of PPARβ/δ Activation against Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Heart Are Associated with ALDH2 Upregulation, Amelioration of Oxidative Stress and Preservation of Mitochondrial Energy Production. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, iss. 12, art. no. 6399. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Type: ADCA
 • PARIKH, Mihir - KURA, Branislav - GARG, Bhavana - AUSTRIA, J Alejandro - YU, Liping - MADDAFORD, Thane G - PROCTOR, Spencer D - NETTICADAN, Thomas - PIERCE, Grant N. Dietary Flaxseed Reduces Myocardial Ischemic Lesions, Improves Cardiac Function and Lowers Cholesterol Levels Despite the Presence of Severe Obesity in JCR:LA-cp Rats. In Journal of Nutritional Biochemistry, 2021, aug 3;108829. doi: 10.1016/j.jnutbio.2021.108829. Online ahead of print. (2020: 6.048 - IF, Q1 - JCR, 1.447 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2863. Type: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Ultra-small superparamagnetic iron-oxide nanoparticles exert different effects on erythrocytes in normotensive and hypertensive rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 377. (2020: 6.081 - IF, Q1 - JCR, 1.511 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9040377 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Type: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Oxidative Stress and Pathways of Molecular Hydrogen Effects in Medicine. In Current Pharmaceutical Design, 2021, vol. 27, no. 5, p. 610-625. (2020: 3.116 - IF, Q3 - JCR, 0.690 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1381-6128. Dostupné na: https://doi.org/10.2174/1381612826666200821114016 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] LI, Runpu - QU, Yingxin - LI, Xiaoqi - TAO, Ye - YANG, Qinghua - WANG, Junyi - DIAO, Yumei - LI, Qian - FANG, Yifan - HUANG, Yifei - WANG, Liqiang. Molecular Hydrogen Attenuated N-methyl-N-Nitrosourea Induced Corneal Endothelial Injury by Upregulating Anti-Apoptotic Pathway. In INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. ISSN 0146-0404, 2021, vol. 62, no. 9, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OHTA, Shigeo. Development of Hydrogen Medicine and Biology: Potential for Various Applications in Diverse Fields. In CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. ISSN 1381-6128, 2021, vol. 27, no. 5, pp. 583-584., Registrované v: WOS
  [1.1] SCHIRRMACHER, Volker. Mitochondria at Work: New Insights into Regulation and Dysregulation of Cellular Energy Supply and Metabolism. In BIOMEDICINES, 2020, vol. 8, no. 11, pp., Registrované v: WOS
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7). In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2192. (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: AFH
 • SÝKORA, Matúš. Hypertrofia srdca ako odpoveď na objemové preťaženie za normotenzie a hypertenzie, a možná kardioprotekcia angiotenzínoím (1-7) : Rigorózna práca. Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová. 23.4.2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, študijný odbor: Biológia. Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Type: DAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus