Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Chemický ústav SAV

Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://chem.sk
 
Riaditeľ: Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/ 59410254, 02/ 59410200
Fax: 02/ 59410222
Sekretariát: Erika Voleková
E-mail:
Tel: 02/ 59410201, 02/ 54772080
Fax: 02/ 59410222
 
Ústav vznikol v r. 1953 ako Ústav chemickej technológie organických látok SAV a terajší názov má od r. 1955, od r. 1993 bol príspevkovou organizáciou, od r. 2004 je rozpočtovou organizáciou. V uvedených oblastiach výskumu v ostatných 5 rokoch riešil 55 domácich grantov, 8 hospodárskych zmlúv, 25 zahraničných grantov a zabezpečuje vedeckú výchovu. V súčasnosti má 21 aktuálnych medzinárodných medziústavných dohôd a má širokú neformálnu spoluprácu s vedeckými pracoviskami vo svete. Pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá. Vlastní jednu z najväčších zbierok kvasiniek na svete. Na základe výsledkov vedeckého výskumu produkuje a dodáva široký sortiment vzácnych sacharidov, z ktorých niektoré vyrába ako jediný vo svete. Vydáva (v angličtine) chemický časopis Chemical Papers. Ústav je trvale akreditovaný v najvyššom stupni hodnotenia. Za posledné roky získal 2 Ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť, Zlatú INCHEBU na medzinárodnom chemickom veľtrhu v Bratislave, Cenu NOVTECH na rovnomennom podujatí v Žiline, medailu GENIUS v Budapešti. Niektorí pracovníci boli ohodnotení čestnými oceneniami a medailami, jeden ocenením Technológ roka a jeden Vedec roka.

Chemický ústav SAV je zameraný na štúdium chémie a biochémie sacharidov. Jeho aktivity sa koncentrujú do týchto výskumných smerov:

  • Syntéza a štruktúra biologicky dôležitých mono- a oligosacharidov a ich derivátov
  • Štruktúra a funkčné vlastnosti polysacharidov, ich derivátov a konjugátov s inými polymérmi
  • Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku glykanáz
  • Vývoj fyzikálnochemických metód analýzy štruktúry sacharidov
  • Génové inžinierstvo nutričných a biologicky účinných bielkovín
  • Glykobiotechnológia
  • Ekológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
  • Vývoj technológie izolácie prírodných látok a prípravy sacharidov a ich derivátov pre komerčné účely.