Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (do 31.12.2017)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.unpf.sav.sk