Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Neurobiologický ústav SAV (do 31.12.2017)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.neurobiology.sk