Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV (do 1.1.2018)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.saske.sk/ufhz/