Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Experimental Endocrinology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • AMIRI, Ali - KRUMPOLEC, Patrik - CHOVANEC, Miroslav - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Metabolic syndrome prevalence in TGCT survivors is modulated by habitual physical activity. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 49-50. ISBN 978-80-570-4047. (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva) Type: AFH
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Robust estimation of parameters of calcium signals recorded from cardiac myocytes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88-89, PO11. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • BAGLAEVA, Iuliia - CAGALINEC, Michal - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Calcium transients in cardiomyocytes of sedentary and active rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 69. ISSN 978-80-8240-024-6. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Automated analysis of noisy calcium transients in cardiomyocytes. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 136. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). European Muscle Conference) Type: GII
 • BAKA, T. - ŠIMKO, Fedor. Monitoring Non-dipping Heart Rate by Consumer-Grade Wrist-Worn Devices: An Avenue for Cardiovascular Risk Assessment in Hypertension. In Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2021, vol. 8, jul, art. no. 711417. (2020: 6.050 - IF, Q1 - JCR, 1.711 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2297-055X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.711417 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov) Type: ADCA
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Influence of the new potential antidepressant SMe1EC2M3 treatment on neuronal outgrowth and arborization : meeting abstract P16-05. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2022, vol. 368, supplement S, p. S219. (2021: 4.271 - IF, Q2 - JCR, 0.804 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.595 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu. International Congress of Toxicology (ICT 2022) : Uniting in Toxicology) Type: AEMA
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Neurobehavioral consequences of chronic administration of potential antidepressant SMe1EC2M3 in animal model of depression. In Military medical science letters : (Vojenské zdravotnické listy), 2022, vol. 91, suppl. 1, p. 9. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-7025. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Toxcon 2022 : Interdisciplinary Toxicological Conference) Type: AFG
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. New preclinical findings about potential triple reuptake antidepressant SMe1EC2M3, a compound with a pyridoindole structure. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Type: AFH
 • BEDNAROVA, A. - HLAVÁČOVÁ, Nataša** - PEČEŇÁK, Ján. Analysis of Motives and Factors Connected to Suicidal Behavior in Patients Hospitalized in a Psychiatric Department. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 10, art. no 6283. (2021: 4.614 - IF, Q1 - JCR, 0.814 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1660-4601. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19106283 (313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel - BALIŠ, Peter - LÍŠKOVÁ, Silvia - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - DAYAR, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vascular Effects of Low-Dose ACE2 Inhibitor MLN-4760—Benefit or Detriment in Essential Hypertension? In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 38, p. [1-23]. (2021: 4.757 - IF, Q2 - JCR, 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010038 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] AMBROSINO, P. - GRASSI, G. - MANISCALCO, M. Endothelial Dysfunction: From a Pathophysiological Mechanism to a Potential Therapeutic Target. In BIOMEDICINES. JAN 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 78., Registrované v: WOS
 • BORECKÁ, Silvia - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - KARHÁNEK, Miloslav - ŠKOPKOVÁ, Martina - PAVLENKOVÁ, Zuzana - LANGOVÁ, L. - PIETRZYKOVÁ, Michaela - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Mutational spectrum and clinical features of branchiootorenal syndrome patients in Slovakia : P1.06.01 - Abstract Book. In Symposium & 57th Inner Ear Biology Workshop – IEB 2022 : Abstract Book, s. 35-36. Dostupné na internete: https://ieb2022.it/site/binaries/content/assets/iebmmxxii/ieb2022_abstract-book-for-web_compressed.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.) Type: GII
 • BRTKO, Július**. Biological functions of kojic acid and its derivatives in medicine, cosmetics, and food industry: Insights into health aspects. In Archiv de Pharmazie, 2022, vol. 355, no. 10, art. no. 2200215. (2021: 4.613 - IF, Q2 - JCR, 0.536 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0365-6233. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ardp.202200215 Type: ADCA
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - BOBÁLOVÁ, Janette. Selected Triorganotin Compounds in the Absence or Presence of Natural Retinoid Affect Expression of Proteins Associated With Tumour Progression in Human Breast Cancer Mda-mb-231 Cells. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 34. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/AFPUC/69/s1 (APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Vplyv neonatálneho podania oxytocínu na distribúciu BDNF v hipokampe potkana. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 93-98. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • BUZGÓOVÁ, Katarína* - ZELENÁ, D.* - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - MIKLYA, I. - BALÁZSFI, Diána - JEŽOVÁ, Daniela**. Chronic treatment with enhancer drugs modifies the gene expression of selected parameters related to brain plasticity in rats under stress conditions. In Neurochemistry International, 2022, vol. 159, oktober, art. no. 105404. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2022.105404 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - PUHOVÁ, Agneša - GRABAN, Ján - ZELENÁ, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of Subtherapeutical Doses of Selegiline and Benzofuranylpropylaminopentane During Chronic Mild Stress in Rats. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 7. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - ZELENA, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv nízkych dávok selegilínu a bezofuranylpropylaminopentánu na expresiu génov súvisiacich s mozgovou plasticitou = Effects of low doses of selegiline and benzofuranylpropylaminopentane on the expression of genes related to brain plasticity. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular response during acute stress in subjects with schizotypal personality traits. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats detected by calcium indicator Fluo-3. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 90-91, PO12. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - PAVELKOVÁ, Jana - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Impairment of Calcium Dynamics and Contractility in Cardiomyocytes of Wolframin Invalidated Rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 25. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Calcium transient and contractility alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 137. (Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. European Muscle Conference) Type: GII
 • CASTRO-MEJÍA, Josué L. - KHAKIMOV, Bekzod - ARU, Violetta - LIND, Mads V. - GARNE, Eva - PAULOVÁ, Forišek - TAVAKKOLI, Elnaz - HANSEN, Lars H. - SMILDE, Age K. - ENGELSEN, Soren B. - NIELSEN, Dennis S. Gut Microbiome and Its Cofactors Are Linked to Lipoprotein Distribution Profiles. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no. 11, art. no. 2156. (2021: 4.926 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10112156 Type: ADMA
 • ČENTE, Martin - ZORAD, Štefan - SMOLEK, Tomáš - FIALOVÁ, Ľubica - PAULENKA IVANOVOVA, Natália - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rostislav - FILIPČÍK, Peter**. Plasma leptin reflects progression of neurofibrillary pathology in animal model of tauopathy. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 125-136. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6 (APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja) Type: ADCA
 • DOMŠICOVÁ, Michaela - KYCA, Tomáš - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip. Využitie biosenzora na báze aptamérov pre detekciu chronickej myeloidnej leukémie. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, suppl. 1, s. S37. (2021: 0.215 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0862-495X. (Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky) Type: AFG
 • DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav. Aktivácia PPARγ a Nrf2 popri antioxidantov, NOS, RXR u hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 15-16. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Type: GHG
 • DREMENCOV, Eliyahu** - GRINCHII, Daniil - BUZGÓOVÁ, Katarína - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - TSEILIKMAN, Olga - TSEILIKMAN, Vadim - JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 3.919 - IF, Q2 - JCR, 0.625 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Type: ADMA
 • DVORAKOVA, Monika - KURACKA, Lubomir - ZITNANOVA, Ingrid - SCSUKOVÁ, Soňa - KOLLÁR, Jozef - KONARIKOVA, Katarina - LAUBERTOVA, Lucia**. Assessment of the potential health risk of gold nanoparticles used in nanomedicine. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, vol. 2022, art. ID 46856242, [14] p. (2021: 7.310 - IF, Q2 - JCR, 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1942-0900. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2022/4685642 Type: ADCA
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Elektrická pulzná stimulácia ako in vitro model cvičenia - porovnanie účinkov dvoch protokolov stimulácie na diferencované bunky ľudského kostrového svalu. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 45. ISBN 978-80-570-4047. Type: AFH
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - VARGA, Lukáš - SKLENÁR, Marek - HROMNÍKOVA, Dominika - RAMBANI, Vibhuti - BORECKÁ, Silvia - HUČKOVÁ, Miroslava - SLOVAK MONOGENIC DIABETES STUDY GROUP - STANÍK, Juraj. Monogenic Diabetes in Slovakia : P03. In Mendel Genetics Conference. Book of Abstracts : 20 - 23 July 2022. - Brno : Masarykova univerzita, 2022, s. 77. ISBN 978-80-11-01751-4. (VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov. APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: AFG
 • GRINCHII, Daniil - HOENER, Marius C. - KHOURY, Talah - DEKHTIARENKO, Roman - BERVANLOU, Reyhaneh Nejati - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Effects of acute and chronic administration of trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) ligands on in vivo excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In Molecular Psychiatry, 2022, vol., no., p. [online ahead of print]. (2021: 13.437 - IF, Q1 - JCR, 4.390 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1359-4184. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41380-022-01739-9 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Prečo práve kortizol a aldosterón? = Why cortisol and aldosterone? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 18. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. 64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - SOLÁRIKOVÁ, Petra - BREZINA, Ivan - JEŽOVÁ, Daniela. Decreased Sympathetic Activation During Psychosocial Stress in Allergic Patients. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 31. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Aldosterone and Mental Functions - Evidence Obtained in Animal Models. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 17. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: GII
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba** - HORVÁTHOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - BOBÁL, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július. In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel triphenyltin isoselenocyanate in human breast carcinoma cell lines MCF 7 and MDA-MB-231. In Medical Oncology, 2022, vol. 39, no. 5, art. no. 99. (2021: 3.738 - IF, Q3 - JCR, 0.793 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1357-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12032-022-01692-1 (APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0126/19 : Diglykozidázy v biokatalýze. VEGA 1/0460/21 : Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Type: ADCA
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Delta-Opioid Receptors Play a Role in the Control of Selected Parameters Related to Stress and Brain Plasticity Under Non-stress and/or Stress Conditions. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 137-146. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-021-01067-6 (VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Type: ADMA
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Magnesium ions moderate calcium-induced calcium release in cardiac calcium release sites by binding to ryanodine receptor activation and inhibition sites. In Frontiers in Physiology, 2022, vol. 12., p. 805956. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.805956 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA)) Type: ADCA
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Mg2+ binding to RyRs moderates spontaneous calcium sparks. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 49-50, SC9. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Determinants of RyR-RyR Coupling Strength in Cardiac Calcium Release Sites. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 33. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Magnesium ions determine spontaneous calcium activity in cardiomyocytes. In 49th European Muscle Conference, 22-26 September, 2022, Prague, Czech Republic : Abstract Book. - Prague, Czech Republic, 2022, p. 141. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). European Muscle Conference) Type: GII
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZORAD, Štefan - VRBJAR, Norbert - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RADOŠINSKÁ, Jana. Modulácia angiotenzínovej signalizácie u spontánne hypertenzných potkanov a jej dôsledky na oxidačný stav a vlastnosti erytrocytov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 17-18. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Type: GHG
 • JEŽOVÁ, Daniela - ROMANOVÁ, Zuzana - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nadobličkové steroidy a účinky psychofarmák = Adrenal steroids and effects of psychopharmaceuticals. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 19. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. 64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - PUHOVÁ, Agneša. Stress, Catecholamines and Beta3-Adrenergic Receptors. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 37. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela. Role of Aldosterone in the Pathophysiology of Affective Disorders. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 18. (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: GII
 • KARABINOVÁ, Petra - PIRNÍK, Zdenko - FEDOROVÁ, M. Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitors in the Treatment of Chronic Heart Failure Patients With a Reduced Left Ventricular Ejection Fraction. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 47. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/AFPUC/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • KARAILIEV, Peter - HLAVÁČOVÁ, Nataša - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny v génovej expresii vybraných zápalových faktorov v slezine potkanov s vyradeným dopamínovým transportérom po opakovanom podávaní lipopolysacharidu = hanges in gene expression of selected inflammatory factors in the spleen in dopamine transporter KO rats exposed to repeated immune challenge. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 31, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • KARAILIEV, Peter - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Adaptive Changes in the Left Heart Ventricle in a Chronic Stress Model in Rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 91. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - MURCK, Harald - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of Treatment With Glycyrrhiza Glabra Extract in Chronically Stressed Rats. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 48. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/AFPUC/69/s1 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - DREMENCOV, Eliyahu - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Správanie samcov a samíc potkanov s geneticky vyradeným dopamínovým transportérom v teste otvoreného poľa = Open field test behavior in dopamine transporter knockout rats of both sexes. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • KARHÁNEK, Miloslav - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Electrical detection of DNA synthesis. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 28, M1. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - BZDÚŠKOVÁ, Diana - SLOBODOVÁ, Lucia - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - VALKOVIČ, Peter - HLAVAČKA, František - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Effect of aerobic-strength exercise on postural stability in patients with Parkinson’s disease: interim analysis. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2022, vol. 82, supplement, p. LXXIV. (2021: 1.269 - IF, Q4 - JCR, 0.397 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1400. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. VEGA č. 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multiorgánový integratívny prístup. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie) Type: AFG
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 - IF, Q3 - JCR, 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology Biomedical Research Center SAS, 1991-. Obmesačník. ISSN 1210-0668 Type: FAI
 • ALCHUS LAIFEROVÁ, Nikoleta* - NEMEC, Michal* - VERNEROVÁ, Lucia - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - ORESKÁ, Sabína - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, Michal - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. MyomiRs in cultured muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy are modulated by disease but not by 6-month exercise training. In Clinical and Experimental Rheumatology, 2022, vol. 40, no. 2, p. 346-357. (2021: 4.862 - IF, Q2 - JCR, 1.123 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0392-856X. Dostupné na: https://doi.org/10.55563/CLINEXPRHEUMATOL/69Z7ZA (Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby) Type: ADCA
 • MINÁRIK, Peter - KYSELOVIČ, Ján - SCHRÉTER, Ivan - PARALIČOVÁ, Z. - JARČUŠKA, P. Súčasné vedecké poznatky o NAFLD/MAFLD v období pandémie COVID-19 a prínosy esenciálnych fosfolipidov v liečbe hepatálnej steatózy. In Via practica. - Bratislava : Solen, 2022, roč. 19, č. 4, s. 153-159. ISSN 1336-4790. Type: ADFB
 • MRAVEC, Boris**. Neurobiology of cancer: Definition, historical overview, and clinical implications. In Cancer Medicine, 2022, vol. 11, no. 4, p. 903-921. (2021: 4.711 - IF, Q2 - JCR, 1.144 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-7634. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cam4.4488 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADCA
 • MRAVEC, Boris** - BLAŠKO, Filip. Neurobiológia nádorových chorôb – význam inervácie nádorového tkaniva. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 35, č. 3, s. 208-214. (2021: 0.215 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0862-495X. (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Type: ADEB
 • NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ZAHRADNÍK, Ivan. Growth-related activities at the plasmalemma in neonatal cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 100. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFG
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - GARAIOVÁ, I. - ĎURAČKOVÁ, Zdenka** - TREBATICKÁ, J.* - JEŽOVÁ, Daniela*. Stress Hormones Cortisol and Aldosterone, and Selected Markers of Oxidative Stress in Response to Long-Term Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Adolescent Children with Depression. In Antioxidants, 2022, vol. 11, iss. 8, art. no. 1546. (2021: 7.675 - IF, Q1 - JCR, 1.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11081546 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADMA
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - TREBATICKÁ, J. - KATRENČÍKOVÁ, Barbora - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - JEŽOVÁ, Daniela. The Effect of Treatment With Omega-3 Fatty Acids on Salivary Cortisol and Aldosterone Concentrations in Children Suffering From Depression. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 61. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: AFH
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Účinok prenatálneho podávania SNC80 na kognitívne funkcie a excitabilitu hipokampálnych glutamatergických neurónov u potkanov oboch pohlaví = Effect of prenatal SNC80 treatment on cognitive behavior and excitability of hippocambal glutamate secreting neurons in male and female rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 32. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Type: AFK
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 4.297 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: ADCA
 • OSACKÁ, Jana** - KISS, Alexander - PIRNÍK, Zdenko. Possible involvement of apoptosis in the antipsychotics side effects: A mini-review. In Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2022, vol. 49, no. 8, p. 836-847. (2021: 2.963 - IF, Q3 - JCR, 0.584 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1440-1681. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/1440-1681.13671 (VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: ADCA
 • OSACKÁ, Jana** - KISS, Alexander - BAČOVÁ, Zuzana - TILLINGER, Andrej. Effect of Haloperidol and Olanzapine on Hippocampal Cells' Proliferation in Animal Model of Schizophrenia. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 14, art. no. 7711. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23147711 (VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli. VEGA 2/0010/22 : Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy) Type: ADCA
 • PAULÍKOVÁ, Helena - CISÁRIKOVÁ, A. - BAČOVÁ, Zuzana - JANOVEC, L. - IMRICH, Ján - ŠEREŠ, Mário - HUNÁKOVÁ, Ľuba. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. In Neoplasma, 2021, vol. 68, no. 6, p. 1169-1180. (2020: 2.575 - IF, Q4 - JCR, 0.628 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390 (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému) Type: ADDA
 • PAULOVÁ, Forišek - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - KARHÁNEK, Miloslav - MEJIA, Josue Castro - NIELSEN, Dennis S. - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Vzťahy medzi črevným mikrobiómom, obezitou a kognitívnymi funkciami u seniorov: účinky pravidelného cvičenia. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2022, vol. 25, suppl. 1, p. 19-20. (2021: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326. Type: AFG
 • PAULOVÁ, Forišek. Prevencia onkologických ochorení vplyvom úpravy stravovania. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022. Zborník abstraktov : Cievy a metabolický syndróm. - Hotel Grand, Jasná, 2022, s. 49. ISBN 978-80-974283-1-0. Dostupné na internete: https://www.idl.sk/files/documents/2022/idl%20obezitologia%20abstrakty%202022.pdf (Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : CIEVY A METABOLICKÝ SYNDRÓM) Type: AFH
 • PAULOVÁ, Forišek - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - KARHÁNEK, Miloslav - NIELSEN, Dennis S. - MEJIA, Josue Castro. The association between intestinal microbiome, obesity and cognitive functions in the elderly: the effect of regular exercise : (ID 79). In Zoom Forward. Congress on Obesity : Maastricht, 4-7 May 2022, Book of Abstracts. - Maastricht, 2022, s. 12-13. Type: GII
 • RAMBANI, Vibhuti - HROMNÍKOVÁ, Dominika - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina. Mitochondria and mitochondrial disorders: an overview update. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology Biomedical Research Center SAS, 1991-, 2022, vol. 56, no. 3, p. 232-248. (2021: 0.380 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/enr/56/3 (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Type: ADNB
 • RAMBANI, Vibhuti - ŠKOPKOVÁ, Martina - TOMKA, Miroslav - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Prevalence of MIDD syndrome in Patients with Diabetes in Slovakia. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 527-532. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • RANGANATH, Lakshminarayan R. - HUGHES, Andrew T. - DAVISON, Andrew S. - KHEDR, Milad - OLSSON, Birgitta - RUDEBECK, Mattias - IMRICH, Richard - NORMAN, Brendan P. - BOU-GHARIOS, G. - GALLAGHER, James A. - MILAN, Anna M. Temporal adaptations in the phenylalanine/tyrosine pathway and related factors during nitisinone-induced tyrosinaemia in alkaptonuria. In Molecular Genetics and Metabolism, 2022, jun 1, in press, corrected proof. (2021: 4.204 - IF, Q2 - JCR, 1.011 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1096-7192. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2022.05.006 Type:
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela**. Psychotropic Drug Effects on Steroid Stress Hormone Release and Possible Mechanisms Involved. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 2, art. no 908. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23020908 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: ADCA
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Salivary testosterone, testosterone/cortisol ratio and non-verbal behavior in stress. In Steroids, 2022, vol. 182, art. no. 108999, p. [1-7]. (2021: 2.760 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0039-128X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.108999 (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] SUN, Zhongguang - LI, Xuelong - WANG, Kequan - WANG, Fakai - CHEN, Deyou - LI, Zhen. Determination of Key Technical Parameters in the Study of New Pressure Sealing Technology for Coal Seam Gas Extraction. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 19, no. 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph19094968., Registrované v: WOS
 • ROMANOVÁ, Zuzana - KORNANOVÁ, E. - GARAFOVÁ, Alexandra - BOROVSKÝ, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela**. Endocrine changes in women with a medically indicated abortion: the study design. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 82-83. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0010 (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenské farmakologické dni) Type: ADMB
 • ROMANOVÁ, Zuzana - KORNANOVÁ, E. - GARAFOVÁ, Alexandra - BOROVSKÝ, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela. Hormonal Changes in Women With a Medical Induction Abortion: the Study Design. In European Pharmaceutical Journal. - Warsaw : De Gruyter Open, 2016-, 2022, vol. 69, s1, p. 65. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na internete: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 (Česko-slovenské farmakologické dni. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: AFH
 • ROMANOVÁ, Zuzana - GRINCHII, Daniil - CHOMANIČ, Pavol - DREMENCOV, Eliyahu. Efekt chronického podávania SNC-80 na habituáciu potkanov kmeňa Wistar = Effect of chronic treatment with SNC-80 on habituation in Wistar rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 33. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: AFK
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Testosterone and Testosterone/Cortisol Ratio in Saliva and Non-Verbal Behaviour During Socially Evaluated Cold Pressor Test. Romanova Z., Hrivikova K., Riecansky I., Jezova D. In 11th International Meeting on Steroids and Nervous System : Abstracts of Invited Lectures and Free Contributions (Virtual Meeting). - Torino, Italy, February 19-22, 2022, s. 154. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: GII
 • ROMANOVÁ, Zuzana* - KARAILIEVOVÁ, Lucia* - GARAFOVÁ, Alexandra - HLAVÁČOVÁ, Nataša - ORAVCOVÁ, Henrieta - JEŽOVÁ, Daniela**. Testosterone but not cortisol concentrations in hair correlate between mothers and their prepubertal children under real-life stress conditions. In Psychoneuroendocrinology, 2022, vol. 143, sept., art. no. 105844. (2021: 4.693 - IF, Q2 - JCR, 1.374 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105844 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type:
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - RADIČOVÁ, L. - ŠKOPKOVÁ, Martina - VARGA, Lukáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Diagnostika zriedkavej heterozygotnej delécie v rodine s branchio-oto-renálnym syndrómom. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 592-597. ISBN 978-80-223-5385-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_2022.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. Študentská vedecká konferencia 2022) Type: AFD
 • SLOBODOVÁ, Lucia - ORESKÁ, L. - SCHÖN, Martin - KRUMPOLEC, Patrik - TIRPÁKOVÁ, Veronika - JURINA, P. - LAUROVIČ, Jakub - VAJDA, M. - NEMEC, Michal - HEČKOVÁ, Eva - ŠOÓŠOVÁ, Ivana - CVEČKA, J. - HAMAR, D. - TURČÁNI, Peter - TSAI, Chia-Liang - BOGNER, W. - SEDLIAK, M. - KRŠŠÁK, M. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Effects of Short- and Long-Term Aerobic-Strength Training and Determinants of Walking Speed in the Elderly. In Gerontology, 2022, vol. 68, no. 2, p. 151-161. (2021: 5.597 - IF, Q2 - JCR, 1.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-324X. Dostupné na: https://doi.org/10.1159/000515325 Type: ADMA
 • STANÍK, Juraj - HULÍN, J. - HUČKOVÁ, Miroslava - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Nine percent of fasting glycemia values in GCK-MODY are outside the diagnostic range. In 8th Meeting of the Study Group on the Genetics of Diabetes : Programme & Abstract Book. 11th - 13th of May 2022, Lille, FRANCE. - Lille, FRANCE, 2022, p. 55. (8th MEETING OF THE STUDY GROUP ON THE GENETICS OF DIABETES. VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov) Type: GII
 • STANÍKOVÁ, Daniela - KRAJČOVIČOVÁ, Lea - DEMKOVÁ, Linda - PAULOVÁ, Forišek - SLOBODOVÁ, Lucia - VITÁRIUŠOVÁ, E. - TICHÁ, Ľubica - UKROPCOVÁ, Barbara - STANÍK, Juraj** - UKROPEC, Jozef. Food preferences and thyroid hormones in children and adolescents with obesity. In Frontiers in Psychiatry, 2022, vol. 22, july. (2021: 5.435 - IF, Q2 - JCR, 1.279 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.962949 (VEGA 1/0308/19 : Vplyv fyzickej aktivity na psychiku u obéznych adolescentov. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: ADCA
 • TIBENSKÝ, Miroslav - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANEROVÁ, Uršula - PASTORÁKOVÁ, Andrea - RYCHLY, Boris - BACIAK, Ladislav - MRAVEC, Boris - ALTANER, Čestmír**. Gene-Directed Enzyme/Prodrug Therapy of Rat Brain Tumor Mediated by Human Mesenchymal Stem Cell Suicide Gene Extracellular Vesicles In Vitro and In Vivo. In Cancers, 2022, vol. 14, no. 3, art. no. 735. (2021: 6.575 - IF, Q1 - JCR, 1.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers14030735 Type: ADMA
 • TOTOŃ-ŻURAŃSKA, Justyna - BALÁŽOVÁ, Lucia - KRŠKOVÁ, Katarína - BUJAK-GIZYCKA, Beata - ZORAD, Štefan - OLSZANECKI, Rafal - SUSKI, Maciej. Plasma proteome alterations in prediabetic, obese Zucker rats – possible cardiovascular risk implications. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no., p. 549-558. (2021: 1.957 - IF, Q4 - JCR, 0.344 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. (VEGA 2/0160/20 : Regulácia diferenciácie pradipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudkej bunkovej kultúre. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu) Type:
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Type: GII
 • UKROPCOVÁ, Barbara - SLOBODOVÁ, Lucia - PAULOVÁ, Forišek - LITVÁKOVÁ, Viera - AMIRI, Ali - NEMEC, Michal - KLEPOCHOVÁ, R. - KONRÁDY, Patrik - VADOVIČOVÁ, Petra - MINÁRIK, Peter - KRŠŠÁK, M. - UKROPEC, Jozef. Vplyv 3-mesačnej kombinovanej intervencie na antropometrické a kardiometabolické parametre a fyzickú zdatnosť u sedavých jedincov. In XXXII. Diabetologické dni. Abstrakty : Štrbské pleso. 26. - 28. máj 2022. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2022, s. 42. ISBN 978-80-570-4047. (ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Type: AFH
 • USTOHAL, L. - OBDRŽÁLKOVÁ, M. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAYEROVÁ, M. - TIMKOVÁ, Z. - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormony u pacientů se schizofrenií = Stress hormones in patients with schzophrenia. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 19. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době) Type: AFK
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Functional analysis of HNF1α proteins with the variants identified in Slovak patients. In 8th Meeting of the Study Group on the Genetics of Diabetes : Programme & Abstract Book. 11th - 13th of May 2022, Lille, FRANCE. - Lille, FRANCE, 2022, p. 56. (8th MEETING OF THE STUDY GROUP ON THE GENETICS OF DIABETES. VEGA 2/0131/21 : Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov) Type: GII
 • VARGA, Lukáš - RAMBANI, Vibhuti - SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VÍGLASKÁ, D. - STANÍK, Juraj - TOMKA, Miroslav - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. MTTL1 gene variant m.A3243G in Slovak cohorts of hearing loss and diabetic patients: expect the unexpected : P2.06.04 - Abstract Book. In Symposium & 57th Inner Ear Biology Workshop – IEB 2022 : Abstract Book, s. 60-61. Dostupné na internete: https://ieb2022.it/site/binaries/content/assets/iebmmxxii/ieb2022_abstract-book-for-web_compressed.pdf (APVV-20-0236 : Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch. VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Type: GII
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan. Structure-function relationships of the ryanodine receptor. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 25-26, PL2. ISBN 978-80-973719-4-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍK, Ivan. Effect of RyR gating on elementary calcium release of cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 59. ISSN 978-80-8240-024-6. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - ŠKRABÁNEK, Pavel. Deep learning in confocal microscopy of cardiomyocytes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 86-87, PO10. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Slovak Biophysical Symposium) Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KEŽMAROVÁ, S. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Formation of dyads during postnatal cardiac development in rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 109. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Type: AFL
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus