Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie výskumu živočíchov a ekologických interakcií - Laboratórium molekulárnej apidológie ÚEL SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav ekológie lesa SAV

Slovenská akadémia vied
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  https://www.ife.sk/