Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALMANZA-MARTÍNEZ, Norineli - MARTÍNEZ DÍAZ, Sergio Francisco - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - GÓMEZ, Isabel** - CARDONA-FÉLIX, César Salvador**. An alpha-amylase-like protein interacts with PirB toxin from Vibrio parahaemolyticus in digestive tract tissue of white shrimp Litopenaeus vannamei. In Aquaculture Research, 2020, vol. (2019: 1.748 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1355-557X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/are.14688>. Typ: ADMA
 • ALTANER, Čestmír - ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, Jana. MSC suicide gene exosomes and exomeres, novel intracellular tumor cell targeting drug. In Stem cells and cell therapy: from research to modern applications : sborník abstrakt. - Brno : MSD, 2019, p. 12. ISBN 978-80-7392-328-0.(Stem cells and cell therapy: from research to modern applications). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - BAČOVÁ, Zuzana. Neuroendokrinné koreláty sociálnych vzťahov. In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 7-23. ISBN 978-80-973370-4-9.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFD
 • BALÍK, Vladimír** - KOURILOVÁ, Pavla - ŠULLA, Igor - VRBKOVÁ, Jana - SROVNAL, Josef - TAKIZAWA, Katsumi - HAJDUCH, Marian. Recurrence of surgically treated parasagittal meningiomas: a meta-analysis of risk factors. In Acta Neurochirurgica, 2020, vol., p. (2019: 1.817 - IF, Q3 - JCR, 0.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6268. Typ: ADMA
 • BÁLINTOVÁ, S. - TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Evaluation of efficacy of apoptosis-inducing gene therapy in HCT116 colorectal cancer cells. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2053. ISBN 978-80-972360-6-9.(TUBITAK SBAG 118S126 : TAcTiCAl. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • BARBUŠINOVÁ, Eva** - IGLÓDYOVÁ, Adriana - ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter - MRAVCOVÁ, Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MUCHA, Rastislav - KAROLOVÁ, Renata. First molecular detection of Onchocerca flexuosa (Wedl, 1856) in red deer in Slovakia. In Parasitology Research, 2020, vol.119, no. 3, p.985-990. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Typ: ADCA
 • BENCOVÁ, Alexandra - GOFFA, Eduard - MORVOVÁ, M. - VALACHOVIČ, Martin - GRIAČ, Peter - TOTH, Hervay - GBELSKÁ, Yvetta**. The absence of PDR16 gene restricts the overexpression of CaSNQ2 gene in the presence of fluconazole in Candida albicans. In Mycopathologia, 2020, vol. 185, no. 3, p. 455-465. (2019: 2.452 - IF, Q3 - JCR, 0.759 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0301-486X.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám). Typ: ADCA
 • BEŇOVÁ, Kristína* - HANCKOVÁ, Miriam* - KOČI, Kamila - KÚDELOVÁ, Marcela - BETÁKOVÁ, Tatiana**. T cells and their function in the immune response to viruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 131-143. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ: ADNA
 • BÉREŠOVÁ, Katarína - JAKL, Lukáš - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKUBÍKOVÁ, Jana - HOLOP, Marek - KUBEŠ, Miroslav - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1978. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • BONOVÁ, Petra** - JACHOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Rapid remote conditioning mediates modulation of blood cell paracrine activity and leads to the production of a secretome with neuroprotective features. In Journal of Neurochemistry, 2019, vol., no., p. (2018: 4.870 - IF, Q1 - JCR, 1.896 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0022-3042.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADCA
 • BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - WARD, Thomas A. - CHOVANEC, Miroslav**. XPA: DNA repair protein of significant clinical importance. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 6, art.no. 2182. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/6/2182>(VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I). Typ: ADCA
 • BRAVO-HERNANDEZ, Mariana* - TADOKORO, T.* - NAVARRO, M. - PLATOSHYN, Oleksandr - KOBAYASHI, Yoshiomi - MARSALA, Silvia - MIYANOHARA, A - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - SKALNIKOVA, Helena - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo - STUDENOVSKA, Hana - PROKS, Vladimír - CHEN, PeiXi - GOVEA-PEREZ, Noe - DITSWORTH, Dara - CIACCI, Joseph D. - GAO, Shang - ZHU, Wenlian - AHRENS, Eric T - DRISCOLL, Shawn P - GLENN, Thomas D - MCALONIS-DOWNES, Melissa - DA CRUZ, Sandrine - PFAFF, Samuel L. - KASPER, Brian K. - CLEVELAND, Don W. - MARSALA, Martin**. Spinal subpial delivery of AAV9 enables widespread gene silencing and blocks motoneuron degeneration in ALS. In Nature medicine, 2020, vol. 26, no. 1, p.118-130. (2019: 36.130 - IF, Q1 - JCR, 15.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1078-8956.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: ADCA
 • BUKATOVÁ, Stanislava - REICHOVÁ, Alexandra - BAKOŠ, Ján - BAČOVÁ, Zuzana. Zmeny v raste a diferenciácii hpokampálnych buniek u Shank3 deficientných myší po podaní oxytocínu. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 10. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Neuropeptidmi vyvolané zmeny v zastúpení neuronálnych buniek u autistického modelu myší. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1956. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • BURDA, R** - MOROCHOVIČ, R - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BURDA, Jozef. Remote ischemic postconditioning as well as blood plasma from double-conditioned donor ameliorate reperfusion syndrome in skeletal muscle. In Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 2019, vol., p. (2018: 1.037 - IF, Q4 - JCR, 0.449 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2000-656X.(ITMS 26220220043 : Nové možnosti záchrany neurónov v procese oneskorenej smrti použitím nešpecifických stresorov). Typ: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína* - BALAGOVÁ, Lucia* - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2020, vol. 23, no. 3, p. 248-255. (2019: 3.102 - IF, Q1 - JCR, 0.949 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1025-3890.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - CHUDÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami = Stress hormones and episodic memory in subjects with schizotypal personality traits. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 38. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • CLEMENT, J.** - AHLM, Clas - AVŠIČ-ŽUPANC, T. - BOTTEN, Jason - CHANDRAN, Kartik - JONSSON, Colleen B. - KARIWA, Hiroaki - KLINGSTROM, Jonas - KLEMPA, Boris - KRUGER, D.H. - LEIRS, Herwig - LI, Dexin - LIANG, Mifang - MARKOTIC, Alemka - PAPA, Anna - SCHMALJOHN, Connie S. - TISCHLER, Nicole D. - ULRICH, Rainer G. - VAHERI, A. - VIAL, Ceclilia - YANAGIHARA, Richard - MAES, P. Meeting report: Eleventh International Conference on Hantaviruses. In Antiviral Research, 2020, vol. 176, art.no. 104733. (2019: 4.101 - IF, Q1 - JCR, 1.596 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0166-3542. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220300450>. Typ: ADCA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - FRIMMEL, Karel - DROBNÁ, Magdaléna - VALÁŠKOVÁ, Z. - MIŠÁK, Anton - GOLAS, Samuel - BREZA, J. Jr. - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Arterial hypertension and plasma glucose modulate the vasoactive effects of nitroso-sulfide coupled signaling in human intrarenal arteries. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 12, art. no. 2886. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/12/2886>(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu). Typ: ADMA
 • ČERNÁČKOVÁ, Alena** - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - TREBATICKÁ, J. - MRAVEC, Boris. Neuroinflammation and depressive disorder: the role of the hypothalamus. In Journal of Clinical Neuroscience, 2020, vol. 75, p. 5-10. (2019: 1.760 - IF, Q3 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0967-5868.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres). Typ: ADMA
 • ČIERNA, Zuzana* - MIŠKOVSKÁ, V.* - ROŠKA, Jan* - JURKOVIČOVÁ, Dana* - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia* - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HURBANOVÁ, Lenka - MACHALEKOVÁ, K. - CHOVANEC, Michal - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - KAĽAVSKÁ, Katarína - KAJO, Karol - BABÁL, Pavel - MARDIAK, Jozef - WARD, Thomas A. - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav**. Increased levels of XPA might be the basis of cisplatin resistance in germ cell tumours. In BMC Cancer, 2020, vol. 20, no. 1, art.no. 17. (2019: 3.150 - IF, Q3 - JCR, 1.186 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1471-2407. Dostupné na internete: <https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-6496-1>(APVV-0016-11 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinaatívnych buniek. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Typ: ADCA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - EARL, Julie - GARCIA BERMEJO, Maria Laura - ŠTEVURKOVÁ, Viola - CARRATO, Alfredo - SMOLKOVÁ, Božena. Epigenetic landscape in pancreatic ductal adenocarcinoma: on the way to overcoming drug resistance? In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 11, art.no. 4091. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/11/4091>(VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. NExT-0711 : Zavedenie algoritmu na včasnú diagnostiku a sledovanie pacientov s pankreatickými neuroendokrinnými nádormi). Typ: ADMA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa - SMOLKOVÁ, Božena. Search for new epigenetic treatments in pancreatic ductal adenocarcinoma. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2020, art.no. 1647, p. 1-4. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: <https://encyclopedia.pub/1647>(VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu). Typ: BDA
 • DEMKOVÁ, Lucia - FURDOVÁ, A. - SMOLKOVÁ, Božena. Xenotransplantáty odvodené z pacientských nádorov uveálneho melanómu. In XXV. Výročný kongres slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - Žilina : GEORG, 2019, s. 168. ISBN 978-80-973008-5-2.(APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Výročný kongres slovenskej oftalmologickej spoločnosti). Typ: AFH
 • DOBRÓCSYOVÁ, Viktória** - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZORAD, Štefan. AVE0991, a nonpeptide angiotensin 1-7 receptor agonist, improves glucose metabolism in the skeletal muscle of obese zucker rats: possible involvement of prooxidant/antioxidant mechanisms. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, vol. 2020, art.no. 63729335. (2019: 5.076 - IF, Q2 - JCR, 1.394 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1942-0900. Dostupné na internete: <https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/6372935/>(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela. Cortical control of habenular excitability: in vivo electrophysiological study in rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • DUNAJOVÁ, Aneta Anna - GÁL, Miroslav** - TOMČÍKOVÁ, K. - SOKOLOVÁ, Romana - KOLIVOŠKA, Viliam** - VANĚČKOVÁ, Eva - KIELAR, Filip - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva - NAUMOWICZ, Monika**. Ultrasensitive impedimetric imunosensor for influenza A detection. In Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, vol. 858, art.no. 113813. (2019: 3.807 - IF, Q1 - JCR, 0.758 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0728.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie). Typ: ADCA
 • DVOŘÁK, Zdeněk** - KOPP, Felix* - COSTELLO, Cait M. - KEMP, Jazmin S. - LI, Hao* - VRZALOVÁ, Aneta* - ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina - BARTOŇKOVÁ, Iveta - JISKROVÁ, Eva - POULÍKOVÁ, Karolína - VYHLÍDALOVÁ, Barborá - NORDSTROEM, Lars U - KARUNARATNE, Chamini V. - RANHOTRA, Harmit S. - SHIK MUN, Kyu - NAREN, Anjaparavanda P. - MURRAY, Iain A. - PERDEW, Gary H. - BRTKO, Július - TOPOROVÁ, Lucia - SCHON, Arne - WALLACE, Bret D. - WALTON, William G. - REDINBO, Matthew R. - SUN, Katherine - BECK, Amanda - KORTAGERE, Sandhya** - NEARY, Michelle C. - CHANDRAN, Aneesh - VISHVESHWARA, Saraswathi - CAVALLUZZI, Mariam M. - LENTINI, Giovanni - YUE CUI, Julia - GU, Haiwei - MARCH, John C. - CHATTERJEE, Shirshendu - MATSON, Adam - WRIGHT, Dennis - FLANNIGAN, Kyle L. - HIROTA, Simon A. - BALFOUR SARTOR, Ryan - MANI, Sridhar**. Targeting the pregnane X receptor using microbial metabolite mimicry. In EMBO Molecular Medicine, 2020, vol. 12, no. 4, art.no. e11621. (2019: 8.821 - IF, Q1 - JCR, 4.816 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1757-4676. Dostupné na internete: <https://www.embopress.org/doi/epdf/10.15252/emmm.201911621>. Typ: ADMA
 • EBNER, Janine - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut - TODT, Hannes - SZABO, Petra L. - KISS, Attila - PODESSER, Bruno K. - SZAPPANOS, Henrietta Cserne - HOOL, Livia C. - HILBER, Karlheinz** - KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Cav1.2 channel modulation under basal conditions. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2020, vol. 472, no. 1, p. 61-74. (2019: 3.158 - IF, Q2 - JCR, 1.451 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00424-019-02335-7>. Typ: ADCA
 • EBNER, Janine - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut - TODT, Hannes - SZABO, Petra L. - KISS, Attila - PODESSER, Bruno K. - SZAPPANOS, Henrietta Cserne - HOOL, Livia C. - HILBER, Karlheinz - KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Ca(V)1.2 channel modulation. In Biophysical Journal, 2020, vol. 118, no. 3, p. 105A-106A, Meeting Abstract: 518-Pos. (2019: 3.854 - IF, Q1 - JCR, 1.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na internete: <https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495%2819%2931658-3>(64th Annual Meeting of the Biophysical-Society 2020, 15-19 Feb. 2020, San Diego, CA). Typ: AEMA
 • FARKAŠ, Robert** - BEŇO, Milan - BEŇOVÁ-LISZEKOVÁ, Denisa - RAŠKA, Ivan - RAŠKA, Otakar**. A new look at transudation: the apocrine connection. In Physiological Research, 2020, vol. 69, no. 2, p. 227-244. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: <http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/69/69_227.pdf>(VEGA 2/0103/17 : Molekulárno-mechanistické aspekty fungovania komplexu vývinovo-spriahnutých malát dehydrogenáz u Drosophila melanogaster. COST action CA15216 : Sekretorické proteíny slinných žliaz Drosophila ako biodegradovateľné prírodné lepidlo s programovateľnými vlastnosťami. APVV-16-0219 : Identifikácia molekulárno-genetických determinantov apokrinnej sekrécie). Typ: ADCA
 • FEČÍKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - VRBENSKÁ, Adela - BARÁTHOVÁ, Monika. Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2031. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • FILOVÁ, Barbora - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BUKATOVÁ, Stanislava - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Expression of synaptic proteins in the hippocampus is modulated by neonatal oxytocin treatment. In Neuroscience Letters, 2020, vol. 725, art.no. 34912. (2019: 2.274 - IF, Q3 - JCR, 0.854 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0304-3940.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ: ADCA
 • GÁBELOVÁ, Alena**. 7H-Dibenzo[c,g] carbazole: metabolic pathways and toxicity. In Chemico-biological interactions, 2020, vol. 323, art.no. 109077. (2019: 3.723 - IF, Q1 - JCR, 0.896 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2797.(VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou). Typ: ADCA
 • GIBADULINOVÁ, Adriana - BULLOVÁ, Petra - STRNAD, H. - POHLODEK, K. - JURKOVIČOVÁ, Dana - TAKÁČOVÁ, Martina - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška**. CAIX-mediated control of LIN28/let-7 axis contributes to metabolic adaptation of breast cancer cells to hypoxia. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 12, art.no. 4299. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/12/4299>(VEGA 2/0155/15 : Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie). Typ: ADMA
 • GLASA, Miroslav** - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - ŠOLTYS, Katarína - RUIZ-GARCÍA, Ana B. Analysis of virome by high-throughput sequencing revealed multiple infection and intra-virus diversity in a single grapevine plant. In Acta Horticulturae et Regiotecturae : The Scientific Journal for Horticulture, Landscape Engineering and Architecture, 2020, vol. 23, no. 1, p. 35-39. ISSN 1338-5259. Dostupné na internete: <https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/23/1/article-p35.xml>(VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov). Typ: ADFB
 • GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie beta3-adrenergických receptorov v srdci a tukovom tkanive potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 24. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HANČINSKÝ, Richard - MIHÁLIK, Daniel - MRKVOVÁ, M. - CANDRESSE, Thierry - GLASA, Miroslav**. Plant viruses infecting Solanaceae family members in the cultivated and wild environments: a review. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 667. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/5/667>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADMA
 • HAUPTMANN, Aviaja L.** - PAULOVÁ, Petronela - CASTRO-MEJÍA, Josué L. - HANSEN, Lars H. - SICHERITZ-PONTÉN, Thomas - MULVAD, Gert - NIELSEN, Dennis S. The microbial composition of dried fish prepared according to Greenlandic Inuit traditions and industrial counterparts. In Food microbiology, 2020, vol. 85, art.no. 103305. (2019: 4.155 - IF, Q1 - JCR, 1.318 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0740-0020. Typ: ADCA
 • HAUPTMANN, Aviaja L.** - PAULOVÁ, Petronela - HANSEN, Lars H. - SICHERITZ-PONTÉN, Thomas - MULVAD, Gert - NIELSEN, Dennis S. Microbiota in foods from inuit traditional hunting. In PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 1, art.no. 0227819. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203. Dostupné na internete: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227819>. Typ: ADMA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Neurotrofná signalizácia cez VGF/BDNF/TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch = Neurotrophic signalling via VGF/BDNf/TrkB in animal model of neurodevelopmental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 34-35. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv sociálnej izolácie mladých potkanov na neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/TrkB a správanie v dospelosti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 28. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HNATKO, Miroslav** - HIČÁK, Michal - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - SEDLÁČEK, Jaroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Bioactive silicon nitride by surface thermal treatment. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 41, no. 54, p. 1848-1858. (2019: 4.495 - IF, Q1 - JCR, 1.164 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
 • HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - PADOVÁ, Alexandra - BIZIK, Jozef - MRAVEC, Boris**. Changes in gene expression in brain structures related to visceral sensation, autonomic functions, food intake, and cognition in melanoma-bearing mice. In European Journal of Neuroscience, 2020, vol. 51, no. 12, p. 2376-2393. (2019: 3.115 - IF, Q2 - JCR, 1.376 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0953-816X.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom). Typ: ADCA
 • HOŤKA, Matej** - CAGALINEC, Michal - HILBER, Karlheinz - HOOL, Livia C. - BOEHM, Stefan - KUBISTA, Helmut**. L-type Ca2+ channel-mediated Ca2+ influx adjusts neuronal mitochondrial function to physiological and pathophysiological conditions. In Science Signaling, 2020, vol. 13, no. 618, art.no. eaaw6923. (2019: 6.467 - IF, Q1 - JCR, 3.101 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1937-9145. Typ: ADMA
 • HRENÁK, Jaroslav* - ZORAD, Štefan - ŠIMKO, Fedor*. Renin-angiotensin system and SARS-CoV-2 interaction: underlying mechanisms and potential clinical implications. In General Physiology and Biophysics, 2020, vol. 39, no. 3, p. 203-204. (2019: 1.070 - IF, Q4 - JCR, 0.373 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov). Typ: ADDA
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana**. Evaluation of the genotoxic, DNA-protective and antioxidant profile of synthetic alkyl gallates and gallotannins using in vitro assays. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2020, vol. 65, art. no. 104789. (2019: 2.959 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0887-2333. Typ: ADCA
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - KOZICS, Katarína. Screening the protective and antioxidant potential of C-2, N-3 ring-substituted quinazolinones. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1898. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • HURAIOVÁ, Barbora* - KANOVITS, J.* - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia* - ČIPÁK, Ľuboš* - BENKO, Z. - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - ANRATHER, Dorothea - AMMERER, Gustav - DUNCAN, C.D.S. - MATA, J. - GREGAN, Juraj**. Proteomic analysis of meiosis and characterization of novel short open reading frames in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. In Cell Cycle, 2020, vol. 19, no. 14, p. 1777-1785. (2019: 3.699 - IF, Q2 - JCR, 1.319 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1538-4101. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15384101.2020.1779470>(VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADMA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov neurotrofnú signalizáciu a správanie v modeli sociálnej izolácie? = Does blockade of mineralocorticoid receptors affect neurotrophic signaling and behavior in a model of social isolation? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 50-51. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFK
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny plazmatických hladín vybraných hormónov hypofýzy a kôry nadobličiek po blokáde delta opioidných receptorov naltrindolom v spojení s obmedzením pohybu zvierat = Changes in selected pituitary and adrenocortical hormone release in response to delta opioid receptor blockade with naltrindole in association with movement restrictriction in rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFK
 • CHOVANCOVÁ, Barbora - LIŠKOVÁ, Veronika - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - HUDECOVÁ, Soňa - BABULA, P. - PENESOVÁ, Adela - ĎURINÍKOVÁ, Erika - NOVÁKOVÁ, Marie - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Calcium signaling affects migration and proliferation differently in individual cancer cell due to nifedipine treatment. In Biochemical Pharmacology, 2020, vol. 171, art.no. 113695. (2019: 4.960 - IF, Q1 - JCR, 1.509 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-2952. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295219303946?via%3Dihub>(APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov). Typ: ADCA
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom = Nonverbal behavior and concentrations of neurosteroids during the socially evaluated cold pressor test. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 40-41. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • JAKL, Lukáš** - MARKOVÁ, Eva* - KOLÁRIKOVÁ, Lucia - BELYAEV, Igor. Biodosimetry of low dose ionizing radiation using DNA repair foci in human lymphocytes. In GENES-BASEL, 2020, vol. 11, no. 1, art.no. 58. (2019: 3.759 - IF, Q2 - JCR, 1.564 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4425. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4425/11/1/58>(APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Typ: ADMA
 • JAKL, Lukáš* - ŠKORVAGA, Milan* - BÉREŠOVÁ, Katarína - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKUBÍKOVÁ, Jana - HOLOP, Marek - KUBEŠ, M. - ZASTKO, Lucian - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor**. BCR/ABL preleukemic fusion gene in subpopulations of hematopoietic stem and progenitor cells from human UCB. In Neoplasma, 2020, vol. 67, no. 1, p. 158-163. (2019: 1.721 - IF, Q4 - JCR, 0.595 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0028-2685.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0087/18 : Radiačne-indukované preleukemické génové fúzie v deliacich sa hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách pupočníkovej krvi). Typ: ADNA
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KARAILIEVOVÁ, Lucia - IZÁKOVÁ, Ľ. Potenciálne netradičné markery hodnotenia farmakoterapie zamerané na imunitný systém a stresovú záťaž = Potential nontraditional markers of pharmacotherapy assessment with focus on the immune system and stress load. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 8. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - ĎURAČKOVÁ, Zdenka - TREBATICKÁ, J. - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Aktivita alfa-amylázy u detí vo vzťahu k úzkostlivosti a depresii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 39. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KAJANOVÁ, Ivana* - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam* - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - BARÁTHOVÁ, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - DEBREOVÁ, Michaela - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - GROSSMANNOVÁ, Katarína - LABUDOVÁ, Martina - GOLIAŠ, Tereza - ŠVASTOVÁ, Eliška - LUDWIG, Andreas - MULLER, Petr - VOJTEŠEK, Borivoj - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Impairment of carbonic anhydrase IX ectodomain cleavage reinforces tumorigenic and metastatic phenotype of cancer cells. In British Journal of Cancer, 2020, vol. 122, no. 11, p. 1590-1603. (2019: 5.791 - IF, Q1 - JCR, 2.445 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1532-1827. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41416-020-0804-z>(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. SAS-MOST JRP 2014/10 : Asociácia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX s odpoveďou na liečbu, s mikro-RNA profilom a onkogénnymi dráhami: od integrovanej analýzy NCI60 panelu nádorových buniek k pacientom. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0074/20 : Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek). Typ: ADMA
 • KAĽAVSKÁ, Katarína - KUČEROVÁ, Lucia** - SCHMIDTOVÁ, Silvia - CHOVANEC, Michal - MEGO, Michal. Cancer stem cell niche and immune-active tumor microenvironment in testicular germ cell tumors. In Tumor microenvironments in organs : from brain to the skin - Part A. - Switzerland : Springer Nature, 2020, p. 111-121. (2019: 2.450 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISBN 978-3-030-36213-3. Advances in experimental medicine and biology, 2020, vol. 1226, p. 111-121. (2019: 2.450 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0065-2598. Typ: AECA
 • KALINKOVÁ, Lenka - KAJO, Karol - WACHSMANNOVÁ, Lenka - ZMETÁKOVÁ, Iveta - FRIDRICHOVÁ, Ivana. Expression profiles of tumour-suppressor miRNAs in endometrial cancer patients. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1997. ISBN 978-80-972360-6-9.(2018/45-SAV-4 : MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KÁLOSI, Anna** - LABUDOVÁ, Martina - ANNUŠOVÁ, Adriana - BENKOVIČOVÁ, Monika - BODIK, Michal - KOLLÁR, Jozef - KOTLÁR, Mário - KASÁK, Peter - JERGEL, Matej - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva. A bioconjugated MoS2 based nanoplatform with increased binding efficiency to cancer cells. In Biomaterials Science, 2020, vol. 8, no. 7, p. 1973-1980. (2019: 6.183 - IF, Q1 - JCR, 1.437 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2047-4849. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/BM/C9BM01975H#!divAbstract>(APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADMA
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - NEMATOLAHI, S. - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - LISKA, J. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv chronického mierneho stresu a podávania eplerenónu na behaviorálne reakcie potkanov na chemicky vyvolanú tumorigenézu = Effect of chronic mild stress and treatment with eplerenone on behavioral responses to chemically induced tumorigenesis in rats. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 52. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFK
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Sociálna izolácia potkanov od odstavu vedie k zmenám v génovej expresii bielkovín črevnej epiteliálnej bariéry. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 42. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Expresia dopamínových receptorov v amygdale potkanov vystavených animálnemu modelu psychických porúch = Expression of dopamine receptors in the amygdala of rats exposed to an animal model of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFK
 • KEMPOVÁ, Viera - LENHARTOVÁ, Simona - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - NEMČOVIČOVÁ, Ivana**. The power of human cytomegalovirus (HCMV) hijacked UL/b functions lost in vitro. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no., p. 113-126. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. NFP305010V235 : Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb). Typ:
 • KOCIANOVÁ, Eva - BÁNOVÁ, Radivojka - GROSSMANNOVÁ, Katarína - KAĽAVSKÁ, Katarína - GOLIAŠ, Tereza. Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1927. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0078/19 : Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KOCHANOVÁ, Dominika - DURDÍK, Matúš - KOŠÍK, Pavol - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2020. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KOKLESOVÁ, Lenka - KAJO, Karol - SOLÁR, Peter - URAMOVÁ, Soňa - LÍŠKOVÁ, A. - SAMEC, Marek. Protinádorové účinky Thymus vulgaris, Cinnamomum zeylanicum a Rhus coriaria v 4T1 modeli mamárneho karcinómu in vivo. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1931. ISBN 978-80-972360-6-9.(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Porovnanie vplyvu opakovaného podávania haloperidolu a aripiprazolu na behaviorálne ukazovatele v modeli mierneho chronického stresu u potkana = Comparison of the effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioral outcomes in the rat model of chronic mild stress. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 53. (2019: 0.109 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFK
 • KORYTÁR, Ľuboš - PENAZZIOVA, Katarina - PISTL, J. - TICHÁ, Eva - ČABANOVÁ, Viktória - CSANK, Tomáš**. Retrospective review and current knowledge on the occurrence of West Nile virus in mosquito vectors, reservoirs and hosts in Slovakia (Central Europe). In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no., p. 187-200. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X. Typ:
 • KOVÁČOVÁ, Mária - ŠPITÁLSKA, Eva - MARKOVIC, Zoran S. - ŠPITÁLSKY, Zdenko**. Carbon quantum dots as antibacterial photosensitizers and their polymer nanocomposite applications. In Particle & particle systems characterization, 2020, vol. 37, art. no. 1900348. (2019: 3.099 - IF, Q2 - JCR, 0.909 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1521-4117.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov). Typ: ADCA
 • KOVANIČOVÁ, Zuzana - KURDIOVÁ, Timea - BALÁŽ, Miroslav - ŠTEFANIČKA, Patrik - VARGA, Lukáš - KULTERER, Oana C. - BETZ, Matthias Johannes - HAUG, Alexander R. - BURGER, Irene A. - KIEFER, F. - WOLFRUM, Christian - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef**. Cold exposure distinctively modulates parathyroid and thyroid hormones in cold-acclimatized and non-acclimatized humans. In Endocrinology, 2020, vol. 161, no. 7, p. 1-14. (2019: 3.934 - IF, Q2 - JCR, 1.514 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0013-7227.(VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.. APVV SK-AT-2017-0025 : Magnetická rezonančná spektroskopia ako nástroj na sledovanie tkanivovo-špecifického metabolických parametrov, ktoré sa spájajú s účinkami tyroidálnych hormónov in vivo: overenie klinickej relevantnosti takejto “vitruálnej biopsie”. COST action CA15203 : MITO-EAGLE: Evolúcia-Vek-Pohlavie-Životný štýl-Prostredie (COST Action)). Typ: ADMA
 • KRÁLIK, M. - CVEČKA, J. - PUTALA, Martin - BUZGO, Gabriel - TIRPÁKOVÁ, Veronika - BUJDÁK, P. - KOLLÁRIK, B. - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef - PAYER, Juraj - KILLINGER, Z. - RAASTAD, Truls - SEDLIAK, M. Effects of strength training on body composition, biochemical parameters and physical performance in hypogonadal patients. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 149. ISBN 978-3-9818414-2-8.(Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • KRUMPOLEC, Patrik - CHOVANEC, Michal - ŠKULTÉTYOVÁ, M. - UKROPEC, Jozef - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara. Physical activity reduces chemotherapy-related metabolic toxicity in patients with testicular germ cell tumor. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 569-570. ISBN 978-3-9818414-2-8.(APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • KRUMPOLEC, Patrik* - KLEPOCHOVÁ, R.* - JUST, Ivica - JELENC, M.T. - FROLLO, Ivan - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M.** - VALKOVIČ, Ladislav. Multinuclear MRS at 7T uncovers exercise driven differences in skeletal muscle energy metabolism between young and seniors. In Frontiers in Physiology, 2020, vol. 11, art.no. 644. (2019: 3.367 - IF, Q1 - JCR, 1.211 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na internete: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2020.00644/full>(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. APVV SK-AT-2017-0025 : Magnetická rezonančná spektroskopia ako nástroj na sledovanie tkanivovo-špecifického metabolických parametrov, ktoré sa spájajú s účinkami tyroidálnych hormónov in vivo: overenie klinickej relevantnosti takejto “vitruálnej biopsie”. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.). Typ:
 • KUBAŠOVÁ, Veronika - CSÁDEROVÁ, Lucia - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1967. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KUTLÍKOVÁ, Hana - BABKOVÁ DURDIAKOVÁ, Jaroslava - WAGNER, Bernhard - VLČEK, Miroslav - EISENEGGER, Christoph - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of testosterone on the physiological response to social and somatic stressors. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, 104693. (2019: 4.732 - IF, Q1 - JCR, 2.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: ADMA
 • LÍŠKOVÁ, A. - KELLO, Martin - KAJO, Karol - VÝBOHOVÁ, Desanka - URAMOVÁ, Soňa - SAMEC, Marek - KOKLESOVÁ, Lenka - KASSAYOVÁ, Monika - ŽÚBOR, P. - KUBATKA, P. Chemopreventívne účinky Cinnamomum zeylanicum L. v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1930. ISBN 978-80-972360-6-9.(313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • LOJOVÁ, Ingrid - KUBIRITOVÁ, Zuzana**. Nešpecifické črevné zápaly: príčiny straty odpovede pacientov na biologickú liečbu. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2019, roč. 10, č. 2, s. 94-98. ISSN 1338-9661(tlačené vydanie). Typ: ADFB
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - KOVÁČOVÁ, D. - KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Využitie fyzickej aktivity a "remote" preconditioningu za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 57. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MAKINISTIAN, Leonardo - BELYAEV, Igor. Toward ELF magnetic fields for the treatment of cancer. In Pulsed electromagnetic fields for clinical applications. - Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2020, p. 137-157. ISBN 978-0-367-17971-7.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Typ: ABC
 • MATUŠKOVÁ, Vlasta** - ZATLOUKAL, Marek - VOLLER, Jiří - GRÚZ, Jiří - PĚKNÁ, Zuzana - BRIESTENSKÁ, Katarína - MISTRÍKOVÁ, Jela - SPÍCHAL, Lukáš - DOLEŽAL, Karel** - STRNAD, Miroslav. New aromatic 6-substituted 2′-deoxy-9-(β)-D-ribofuranosylpurine derivatives as potential plant growth regulators. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2020, vol. 28, no. 2, art.no. 115230. (2019: 3.073 - IF, Q2 - JCR, 0.739 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0968-0896.(APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia). Typ: ADCA
 • MAYEROVÁ, Nina - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj**. Cohesin biology: from passive rings to molecular motors. In Trends in Genetics, 2020, vol. 36, no. 6, p. 387-389. (2019: 11.333 - IF, Q1 - JCR, 6.556 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0168-9525.(VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADCA
 • MIKLÍKOVÁ, Svetlana - MINÁRIK, Gabriel - SEDLACKOVA, T. - PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - JURIŠOVÁ, Silvia - KAĽAVSKÁ, Katarína - KARABA, Marián - BENCA, Juraj - SMOLKOVÁ, Božena - MEGO, Michal**. Inflammation-based scores increase the prognostic value of circulating tumor cells in primary breast cancer. In Cancers, 2020, vol. 12, no. 5, art.no. 1134. (2019: 6.126 - IF, Q1 - JCR, 1.938 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-6694/12/5/1134>(APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA č. 1/0724/11 : Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. VEGA č. 1/0044/15 : Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu). Typ: ADMA
 • MRAVEC, Boris** - TIBENSKÝ, Miroslav. Increased cancer incidence in "cold" countries: an (un) sympathetic connection? In Journal of thermal biology, 2020, vol. 89, art.no. 102538. (2019: 2.361 - IF, Q1 - JCR, 0.680 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4565.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom). Typ: ADCA
 • MRAVEC, Boris** - TIBENSKÝ, Miroslav. Increased cancer risk in polycystic ovary syndrome: An (un)sympathetic conncetion? In Medical Hypotheses, 2020, vol. 134, art.no. 109437. (2019: 1.375 - IF, Q4 - JCR, 0.427 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0306-9877.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom). Typ: ADCA
 • MRAVEC, Boris** - TIBENSKÝ, Miroslav - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - BABÁL, Pavel. E-cigarettes and cancer risk. In Cancer Prevention Research, 2020, vol. 13, no. 2, p. 137-143. (2019: 3.473 - IF, Q2 - JCR, 1.371 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1940-6207.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom). Typ: ADCA
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - KEMPOVÁ, Viera - NEMČOVIČ, Marek. New insights into the role of N-glycosylation involved in molecular immune checkpoint regulation by human cytomegalovirus glycoproteins with the implication in cancer therapy. In Journal of immunology, 2020, vol. 204, suppl. 1, p. 248.19. (2019: 4.886 - IF, Q2 - JCR, 2.509 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1767. Dostupné na internete: <https://www.jimmunol.org/content/204/1_Supplement/248.19/tab-article-info>(Immunology 2020). Typ: AFG
 • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. (2019: 3.509 - IF, Q2 - JCR, 1.189 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - NICHTOVÁ, Zuzana - KOVÁČ, Radoslav - KRÁĽOVÁ, Eva - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan**. Structural variability of dyads relates to calcium release in rat ventricular myocytes. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 8076. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(LSHM-CT-2005-018833 : EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca. APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • ORESKÁ, L. - VAJDA, M. - BUZGO, Gabriel - CVEČKA, J. - TIRPÁKOVÁ, Veronika - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - SEDLIAK, M. The effect of two different frequencies and types of concurrent strength and aerobic training programs on physical performance in older adults. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 301. ISBN 978-3-9818414-2-8.(Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • PASTORÁKOVÁ, Andrea - JAKUBECHOVÁ, Jana - ALTANEROVÁ, Uršula - ALTANER, Čestmír**. Suicide gene therapy mediated with exosomes produced by mesenchymal stem/stromal cells stably transduced with HSV thymidine kinase. In Cancers, 2020, vol. 12, no. 5, art.no. 1096. (2019: 6.126 - IF, Q1 - JCR, 1.938 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-6694/12/5/1096>. Typ: ADMA
 • PIRES DA SILVA, Julie - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - PIQUEREAU, Jérôme - NOVOTOVÁ, Marta - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - LEMAIRE, Christophe**. SIRT1 protects the heart from ER stress-induced injury by promoting eEF2K/eEF2-dependent autophagy. In Cells, 2020, vol. 9, no. 2, art. no. 426. (2019: 4.366 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4409/9/2/426>(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADMA
 • PIRNÍK, Zdenko - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Effect of central prolactin releasing peptide system modulation in high fat diet induced model of obesity in mice. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 86. ISBN 978-80-8187-074-3.(Fyziologické dni). Typ: AFH
 • PLAVÁ, Jana* - CIHOVÁ, Marína* - BURÍKOVÁ, Monika - BOHÁČ, Martin - ADAMKOV, Marian - DRAHOŠOVÁ, S. - RUSNÁKOVÁ, Dominika - PINDAK, D. - KARABA, Marián - ŠIMO, Ján - MEGO, Michal - DANIŠOVIČ, Ľuboš - KUČEROVÁ, Lucia** - MIKLÍKOVÁ, Svetlana**. Permanent pro-tumorigenic shift in adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells induced by breast malignancy. In Cells, 2020, vol. 9, no. 2, art.no. 480. (2019: 4.366 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4409/9/2/480/htm#B19-cells-09-00480>(APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka). Typ: ADMA
 • PUZDEROVÁ, Barbora - CSÁDEROVÁ, Lucia - GROSSMANNOVÁ, Katarína - PASTOREK, Jaromír - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1983. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-16-0343 : Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • RAMBANI, Vibhuti - KOLNIKOVA, M. - BZDUCH, Vladimir - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Genetic causes of rare diseases with emphasis on metabolic disorders associated with primary mitochondiopathies. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2041. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - KOVÁČOVÁ, D. - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela. Cvičenie ako forma neischemického "conditioningu" myokardu: potenciálna úloha beta-3 adrenergických receptorov v srdci. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 91. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - BUKATOVÁ, Stanislava - KOKAVCOVÁ, M. - MELÍŠKOVÁ, Veronika - FRIMMEL, Karel - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján. Abnormal neuronal morphology and altered synaptic proteins are restored by oxytocin in autism-related SHANK3 deficient model. In Molecular and Cellular Endocrinology, 2020, doi: 10.1016/j.mce.2020.110924 [Online ahead of print]. (2019: 3.871 - IF, Q2 - JCR, 1.305 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0303-7207. Typ: ADCA
 • ROŠKA, Jan - JURKOVIČOVÁ, Dana**. Understanding the crosstalk of molecular factors and signaling pathways reveals novel biomarkers of cisplatin resistance in testicular germ cell tumors. In Neoplasma, 2020, vol. 67, no. 1, p. 1-14. (2019: 1.721 - IF, Q4 - JCR, 0.595 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0028-2685.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie). Typ: ADNA
 • RUDOLF, Ivo** - BLAŽEJOVÁ, Hana - MENDEL, J. - STRAKOVÁ, Petra - ŠEBESTA, Oldřich - RETTICH, František - ČABANOVÁ, Viktória - MITERPÁKOVÁ, Martina - BETÁŠOVÁ, Lenka - PEŠKO, Juraj - BARBUŠINOVÁ, Eva - MCKEE, C. - OSIKOWICZ, Lynn - ŠIKUTOVÁ, Silvie - HUBÁLEK, Zdeněk - KOSOY, Michael. Bartonella species in medically important mosquitoes, Central Europe. In Parasitology Research, 2020, vol. 119, no. 8, p. 2713-2717. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-020-06732-1>. Typ: ADCA
 • SADLOŇOVÁ, Anna - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinok oxytocínu na expresiu synaptických adheznych molekúl a markerov excitačných a inhibičných synapsií v modeli autizmu. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1995. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • SANNA, G.** - PIRAS, Sandra* - MADEDDU, Silvia - BUSONERA, Bernardetta - KLEMPA, Boris - CORONA, Paola - IBBA, Roberta - MURINEDDU, Gabriele - CARTA, Antonio** - LODDO, R. 5,6-Dichloro-2-Phenyl-Benzotriazoles: New Potent Inhibitors of Orthohantavirus. In Viruses, 2020, vol. 12, no. 1, art.no. 122. (2019: 3.816 - IF, Q2 - JCR, 1.633 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1999-4915/12/1/122>. Typ: ADMA
 • SEGARRA, Ana Belén - PRIETO, Isabel - BANEGAS, Inmaculada - MARTINEZ-CANAMERO, Magdalena - DE GASPARO, Marc - VANDERHEYDEN, Patrick - ZORAD, Štefan - RAMIREZ-SANCHEZ, Manuel**. The type of fat in the diet influences the behavior and the relationship between cystinyl and alanyl aminopeptidase activities in frontal cortex, liver, and plasma. In Frontiers in Molecular Biosciences : open access, 2020, vol. 7, art.no. 94. (2019: 4.188 - IF, Q2 - JCR, 1.808 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-889X. Dostupné na internete: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmolb.2020.00094/full>. Typ: ADMA
 • SIHOTSKÝ, Vladimír - BEREK, Peter** - KOPOLOVETS, Ivan - FRANKOVIČOVÁ, Mária - ŠTEFANIČ, Peter - KUBÍKOVÁ, Mária - MUCHA, Rastislav. Cerebral monitoring during carotid endarterectomy using transcranial cerebral oximetry. In Bratislava Medical Journal, 2020, roč. 121, č. 6, s. 431-436. (2019: 1.200 - IF, Q3 - JCR, 0.340 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Typ: ADFA
 • SMOLKOVÁ, Božena - KURUCOVÁ, Tatiana - MINÁRIK, Gabriel - DEMKOVÁ, Lucia - FURDOVÁ, A. Zavedenie metód tekutej biopsie na monitorovanie prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej krvi pacientov s melanómom uvey. In XXV. Výročný kongres slovenskej oftalmologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - Žilina : GEORG, 2019, s. 172. ISBN 978-80-973008-5-2.(APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Výročný kongres slovenskej oftalmologickej spoločnosti). Typ: AFH
 • SOYAL, SM** - BONOVÁ, Petra - KWIK, M - ZARA, G - AUER, S - SCHARLER, C - STRUNK, D - NOFZIGER, C - PAULMICHL, M - PATSCH, W**. The Expression of CNS-Specific PPARGC1A Transcripts Is Regulated by Hypoxia and a Variable GT Repeat Polymorphism. In Molecular Neurobiology, 2019, vol., no., p. (2018: 4.586 - IF, Q1 - JCR, 1.472 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0893-7648. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-019-01731-5>. Typ: ADMA
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - MIHALJ, D. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Zmeny v expresii postsynaptických proteínov počas vývinu majú vzťah k testosterónu. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 101. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • STRAPCOVÁ, Sabína - SEDLÁKOVÁ, Oľga - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - BARTOŠOVÁ, Mária - CSÁDEROVÁ, Lucia - BIZIK, Jozef - SMOLKOVÁ, Božena - ŠVASTOVÁ, Eliška. CA IX inflammatory cytokines in pancreatic cancer - a functional cross-talk. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1968. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0105/19 : Štúdium prometastatických funkcií karbonickej anhydrázy IX, jej vzťahu k mucínom a hypoxického mikroprostredia v rakovine pankreasu. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • STROUHALOVÁ, Dana - MACEJOVÁ, Dana - MOSNÁ, Barbora - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - LASTOVICKOVA, M. - BRTKO, Július - BOBÁLOVÁ, Janette**. Down-regulation of vimentin by triorganotin isothiocyanates-nuclear retinoid X receptor agonists: A proteomic approach. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2020, vol. 318, p. 22-29. (2019: 3.569 - IF, Q1 - JCR, 0.928 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4274.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: ADCA
 • ŠELC, Michal - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - URSÍNYOVÁ, M. - NOVOTOVÁ, Marta - KOPECKÁ, Kristína - GÁBELOVÁ, Alena - BÁBELOVÁ, Andrea**. Surface coating determines the inflammatory potential of magnetite nanoparticles in murine renal podocytes and mesangial cells. In RSC Advances, 2020, vol. 10 no. 40, p. 23916-23929. (2019: 3.119 - IF, Q2 - JCR, 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2046-2069. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2020/RA/D0RA03133J#!divAbstract>(APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. SASPRO 0084/01/02 : Vplyv nanočastíc oxidu železa a zlata na funkciu renálnych bunike. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu). Typ:
 • ŠESTÁKOVÁ, Zuzana* - KAĽAVSKÁ, Katarína* - SMOLKOVÁ, Božena* - MIŠKOVSKÁ, V. - REJLEKOVÁ, Katarína - SYCOVA MILA, Zuzana - PALACKA, Patrik - OBERTOVÁ, Jana - HOLÍČKOVÁ, Andrea - HURBANOVÁ, Lenka - JURKOVIČOVÁ, Dana - ROŠKA, Jan - GOFFA, Eduard - SVETLOVSKÁ, D. - CHOVANEC, Michal - MARDIAK, Jozef - MEGO, Michal* - CHOVANEC, Miroslav*. DNA damage measured in blood cells predicts overall and progression-free survival in germ cell tumour patients. In Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2020, vol. 854-855, art.no. 503200. (2019: 2.506 - IF, Q2 - JCR, 0.654 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5718.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. 2019/57-BMCSAV-1 : Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch klinického štádia I). Typ: ADMA
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - KRALJIK, Jasna - MIKLISOVÁ, Dana - BOLDIŠOVÁ, Eva - SPARAGANO, O.A.E. - STANKO, Michal. Circulation of Rickettsia species and rickettsial endosymbionts among small mammals and their ectoparasites in Eastern Slovakia. In Parasitology Research, 2020, vol. 119, no. 7, p. 2047-2057. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud). Typ: ADCA
 • ŠUBR, Zdeno W.** - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - BOKOR, Boris - BUDIŠ, J. - GLASA, Miroslav. Comparative transcriptome analysis of two cucumber cultivars with different sensitivity to cucumber mosaic virus infection. In Pathogens, 2020, vol. 9, no. 2, art.no. 145. (2019: 3.018 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2076-0817/9/2/145>(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave). Typ: ADMA
 • TAKÁČOVÁ, Martina - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - GOLIAŠ, Tereza - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - SEDLÁKOVÁ, Oľga - ŠVASTOVÁ, Eliška - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia**. Carbonic anhydrase IX-mouse versus human. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, art.no. 246. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/1/246>(VEGA 2/0122/16 : Interakcia medzi hypoxiou a signálnymi dráhami zapojenými v diferenciácii, nádorovej progresii a metastázovaní.. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, D. - ŠOLTYS, Katarína - GLASA, Miroslav**. First report of pepper cryptic virus 2 infecting pepper (Capsicum annum) in Slovakia. In Plant Disease, 2020, vol. 104, no. 5, p. 1565. (2019: 3.809 - IF, Q1 - JCR, 0.680 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0191-2917. Dostupné na internete: <https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-12-19-2577-PDN>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - HANČINSKÝ, Richard - PREDAJŇA, Lukáš - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, Daniel - ŠOLTYS, Katarína - VÁVROVÁ, Silvia - BOHMER, M. - SABANADZOVIC, Sead - GLASA, Miroslav**. High-throughput sequencing reveals bell pepper endornavirus infection in pepper (Capsicum annum) in Slovakia and enables its further molecular characterization. In Plants-Basel, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 41. (2019: 2.762 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2223-7747/9/1/41>(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín). Typ: ADCA
 • TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Akútnym cvičením navodené zmeny sérového irisínu korelujú s kognitívnym metabolickým zdravím seniorov. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 52. (2018: 0.110 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby). Typ: AFG
 • TSEILIKMAN, Vadim** - KOMELKOVA, Maria - LAPSHIN, Maxim - ALLILUEV, Anatoli - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KONDASHEVSKAYA, M.V. - SARAPULTSEV, Alexey P. - DREMENCOV, Eliyahu. High and low anxiety phenotypes in a rat model of complex post-traumatic stress disorder are associated with different alterations in regional brain monoamine neurotransmission. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, art. no. 104691. (2019: 4.732 - IF, Q1 - JCR, 2.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)). Typ: ADCA
 • TSEILIKMAN, Vadim** - DREMENCOV, Eliyahu - TSEILIKMAN, Olga - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Role of glucocorticoid- and monoamine-metabolizing enzymes in stress-related psychopathological processes. In Stress : the International Journal on the Biologie of Stress, 2020, vol. 23, no. 1, p. 1-12. (2019: 3.102 - IF, Q1 - JCR, 0.949 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1025-3890.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADMA
 • TURIANOVÁ, Lucia - LACHOVÁ, Veronika - BEŇOVÁ, Kristína - KOSTRÁBOVÁ, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Influenza A virus lacking the effector and C terminal domains of NS1 protein induces cytokines associated with high pathogenicity in mice. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 1, p. 78-87. (2019: 0.793 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-723X.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Typ: ADDA
 • UKROPEC, Jozef - TOMKOVÁ, Mária - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - NEMEC, Michal - ŠUTOVSKÝ, Stanislav - TURČÁNI, Peter - VALKOVIČ, P. - UKROPCOVÁ, Barbara. Circulating myokine irisin levels modulated by an acute bout of aerobic exercise are linked to cognitive functions and metabolism in the elderly. In 24th Annual congress of the European college of sport science : book of abstracts. - Praha : Karlova Univerzita, 2019, p. 495. ISBN 978-3-9818414-2-8.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. Annual congress of the European college of sport science). Typ: AFG
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - CAI, Ying - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj - SAWATANI, Toshiaki - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - CNOP, Miriam. Reprogramming and differentiation of induced pluripotent stem cells into pancreatic beta-cells for diabetes research. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1994. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • VIGAŠOVÁ, Katarína - DURDÍK, Matúš - KRÁLIK, G. - MARKOVÁ, Eva. Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2024. ISBN 978-80-972360-6-9.(Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • YIN, Li Heng - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - RIZZETTO, Riccardo - GERBAUD, Pascale - NICOLAS, Valerie - ZORIO, Esther - BENITAH, Jean-Pierre - GOMEZ, Ana M. Comparison between hiPS-CM from RyR2-R420Q CPVT patients and KI mice bearing the same mutation. In Biophysical Journal, 2020, vol. 118, no. 3, p. 173A, Meeting Abstract: 840-Plat. (2019: 3.854 - IF, Q1 - JCR, 1.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na internete: <https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495%2819%2931988-5>(64th Annual Meeting of the Biophysical-Society 2020, 15-19 Feb. 2020, San Diego, CA). Typ: AEMA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KÁZMÉROVÁ, Simona - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Formation of dyads during postnatal cardiac development in rats. In Biophysical Journal, 2020, vol. 118, no. 3, p. 407A, Meeting Abstract: 1998-Pos. (2019: 3.854 - IF, Q1 - JCR, 1.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na internete: <https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495%2819%2933239-4>(64th Annual Meeting of the Biophysical-Society 2020, 15-19 Feb. 2020, San Diego, CA). Typ: AEMA
 • ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - JAKUŠ, J. - BELYAEV, Igor. Effect of intermittent elf-mf on umbilical cord blood lymphocytes. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 124. ISBN 978-80-8187-074-3.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. VEGA 2/0106/15 : Preleukemické génové fúzie a oprava DNA v bunkách pupočníkovej krvi. VEGA 2/0109/15 : Konštitutívne a indukované poškodenia DNA v hematopoetických bunkách pre posúdenie rizika a oprimalizáciu liečby detskej leukémie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • ZAŤKOVÁ, Andrea** - GLASOVÁ, Helena - IMRICH, Richard. Potenciálna terapia pre alkaptonúriu - príbeh spolupráce vedy, kliniky a pacientov = Potential therapy for alkaptonuria - a story of cooperation among science, clinic and patients. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2020, roč. 11, č. 1, s. 41-45. ISSN 1338-9661(tlačené vydanie). Typ: ADFB
 • ZAŤKOVÁ, Andrea - RANGANATH, Lakshminarayan R. - KÁDAŠI, Ľudevít**. Alkaptonuria: current perspectives. In Application of Clinical Genetics, 2020, vol. 13, p. 37-47. (2019: 1.060 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1178-704X. Dostupné na internete: <https://www.dovepress.com/alkaptonuria-current-perspectives-peer-reviewed-article-TACG>(HEALTH-F5-2012-304985 : 7RP Zdravie: Klinický vývoj Nitisinonu pre Alkaptonúriu). Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus