Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, Jana - BENEJOVÁ, K. - PRISCAKOVÁ, Petra - REPISKÁ, V. - BÁBELOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - ALTANER, Čestmír**. Intracellular prodrug gene therapy for cancer mediated by tumor cell suicide gene exosomes. In International Journal of Cancer, 2021, vol. 148, no. 1, p. 128-139. ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.33188 (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: ADCA
 • BOLDIŠOVÁ, Eva** - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Rickettsiózy a prítomnosť protilátok voči rickettsiám na Slovensku (VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR) Type: AFH
 • BONOVÁ, Petra** - JACHOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BONA, Martin - KOLLÁROVÁ, Patricia - GOTTLIEB, Miroslav. Accelerated capacity of glutamate uptake via blood elements as a possible tool of rapid remote conditioning mediated tissue protection. In Neurochemistry International, 2021, vol.142, no., p.104927. ISSN 0197-0186. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104927. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104927 (VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)) Type: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Type: ADCA
 • ČIERNA, Zuzana* - SMOLKOVÁ, Božena* - CHOLUJOVÁ, Dana - GRONESOVÁ, Paulína - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - PLAVÁ, Jana - MEGO, Michal**. Decreased levels of circulating cytokines VEGF, TNF‑beta and IL‑15 indicate PD‑L1 overexpression in tumours of primary breast cancer patients. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 1294. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80351-9 (APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA č. 1/0724/11 : Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. VEGA č. 1/0044/15 : Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: ADMA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - MEGO, Michal - CHOVANEC, Michal. Exploring the potential role of the gut microbiome in chemotherapy-induced neurocognitive disorders and cardiovascular toxicity. In Cancers, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 782. ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers13040782 (APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: ADMA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa. Microbiota-derived approach in PDAC treatment. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2021, art. no. 7477, p. 1-4. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/7477 Type: BDA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa - MEGO, Michal - CHOVANEC, Michal. Chemotherapy-induced dysbiosis and neurocognitive disorders. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2021, art. no. 8741, p. 1-5. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/8741 (APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: BDA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa - MEGO, Michal - CHOVANEC, Michal. Microbiota modulation in cancer survivors. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2021, art. no. 8648, p. 1-5. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/8648 (VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Type: BDA
 • DEMANDT, J.A.F. - DUBOIS, L. - KUIJK, K. van - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - JIN, H. - PARKKILA, S. - LAAN, S.W. van der - JELENSKÁ, Lenka - MEES, B.M.E. - REUTELINGSPERGER, C.P.M. - CLEUTJENS, K.B.J.M. - KALLEN, C.J.H. van der - SCHALKWIJK, C.G. - GREEVENBROEK, M.M.J. van - BIESSEN, E.A.L. - PASTERKAMP, G. - PASTOREKOVÁ, Silvia - STEHOUWER, C.D.A. - SLUIMER, J.C.**. The hypoxia-sensor carbonic anhydrase IX affects macrophage metabolism, but is not a suitable biomarker for human cardiovascular disease. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 425. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-020-79978-5 Type: ADMA
 • DUTKOVÁ, Erika** - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Oleh - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - ŠIŠKOVÁ, Viera - DANEU, Nina - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - BRIANČIN, Jaroslav - DEMCHENKO, Pavlo. SDS-Stabilized CuInSe2/ZnS Multinanocomposites Prepared by Mechanochemical Synthesis for Advanced Biomedical Application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no.1, p.69. ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11010069 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Type: ADCA
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana** - BLAŠKO, Juraj - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo. A method to prepare large resin sections for counting myelinated axons in rodent CNS and PNS structures. In Neuroscience Letters, 2021, vol. 750, art. no. 135767. ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.135767 (APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch) Type: ADCA
 • FISCHER, Alexander W.* - JAECKSTEIN, Michelle Y.* - GOTTSCHLING, Kristina - HEINE, Markus - SASS, Frederike - MANGELS, Nils - SCHLEIN, Christian - WORTHMANN, Anna - BRUNS, Oliver T. - YUAN, Yucheng - ZHU, Hua - CHEN, Ou - ITTRICH, Harald - NILSSON, Stefan K. - ŠTEFANIČKA, Patrik - UKROPEC, Jozef - BALÁŽ, Miroslav - DONG, Hua - SUN, Wenfei - REIMER, Rudolf - SCHEJA, Ludger - HEEREN, Joerg**. Lysosomal lipoprotein processing in endothelial cells stimulates adipose tissue thermogenic adaptation. In Cell Metabolism, 2021, vol. 33, no. 3, p. 547-564. ISSN 1550-4131. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.12.001 Type: ADMA
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana** - KALINKOVÁ, Lenka - KARHÁNEK, Miloslav - SMOLKOVÁ, Božena - MACHALEKOVÁ, K. - WACHSMANNOVÁ, Lenka - NIKOLAIEVA, Nataliia - KAJO, Karol. miR-497-5p decreased expression associated with high-risk endometrial cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 1, art. no. 127. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010127 (2018/45-SAV-4 : MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka) Type: ADCA
 • GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - OLEŠOVÁ, Dominika - CEHLÁR, Ondrej - KERTYS, Martin - KOZLÍK, Petr - CHAĽOVÁ, Petra - TIRČOVÁ, Barbora - SLÍŽ, Kristián - MIKUŠ, Peter**. Fast and sensitive screening of oxandrolone and its major metabolite 17-Epi-Oxandrolone in human urine by UHPLC-MS/MS with on-line SPE sample pretreatment. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 2, art. no. 480. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26020480 (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Type: ADCA
 • GLASA, Miroslav. Identifikácia a charakterizácia vírusov viniča hroznorodého modernými a biomolekulárnymi nástrojmi. In Sady a vinice, 2021, roč. 3, č. 2, s. 54-55. ISSN 1336-7684. (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Type: BDF
 • GLASA, Miroslav** - HANČINSKÝ, Richard - ŠOLTYS, Katarína - PREDAJŇA, Lukáš - TOMAŠECHOVÁ, Jana - HAUPTVOGEL, Pavel - MRKVOVÁ, M. - MIHÁLIK, Daniel - CANDRESSE, Thierry. Molecular characterization of potato virus Y (PVY) using high-throughput sequencing: constraints on full genome reconstructions imposed by mixed infection involving recombinant PVY strains. In Plants, 2021, vol. 10, no. 4, art. no. 753. ISSN 2223-7747. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2223-7747/10/4/753 (APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni. VEGA 2/0030/20 : Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov) Type:
 • GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Electrical stimulation of prefrontal cortex induces an inhibitory effect on the neuronal excitability in the lateral habenula in male and female Wistar rats. In Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders, 26./27. January 2021. - Bonn : ERA-NET NEURON, 2021, p. 49. Dostupné na internete: http://www.neuron-eranet.eu/index.php (NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu. Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders) Type: AFK
 • HORVÁTHOVÁ, J.* - MORAVČÍK, Roman* - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - ŠIŠOVSKÝ, Vladimír - BOHÁČ, A. - ZEMAN, Michal. Inhibition of glycolysis suppresses cell proliferation and tumor progression in vivo: perspectives for chronotherapy. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 9, art. no. 4390. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094390 (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu) Type: ADMA
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - KOZICS, Katarína**. Antioxidant, cytotoxic, genotoxic, and DNA-protective potential of 2,3-substituted quinazolinones: structure-activity relationship study. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 2, art. no. 610 [18] p. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22020610 (VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva) Type: ADCA
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - MOSKVIN, Alexander - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. In silico simulations reveal that RYR distribution affects the dynamics of calcium release in cardiac myocytes. In Journal of General Physiology, vol. 153, e202012685. ISSN 0022-1295. Dostupné na: https://doi.org/10.1085/jgp.202012685 (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia) Type: ADCA
 • KOČI, Juraj** - BISTA, Sandhya - CHIRANIA, Payal - YANG, Xiuli - KITSOU, Chrysoula - RANA, Vipin S. - YAS, Ozlem B. - SONENSHINE, Daniel E. - PAL, Utpal**. Antibodies angainst EGF-like domains in Ixodes scapularis BM86 orthologs impact tick feeding and survival of Borrelia burgdorferi. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 6095. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-021-85624-5 Type: ADEA
 • KOHL, Yvonne - BIEHL, Margit - SPRING, Sarah - HESLER, Michelle - OGOURTSOV, Vladimir - TODOROVIC, Miomir - OWEN, Joshua - ELJE, Elisabeth - KOPECKÁ, Kristína - MORIONES, Oscar Hernando - BASTUS, Neus G. - SIMON, Peter - DUBAJ, Tibor - RUNDÉN-PRAN, Elise - PUNTES, Victor - WILLIAM, Nicola - BRIESEN, Hagen von - WAGNER, Sylvia - KAPUR, Nikil - MARIUSSEN, Espen - NELSON, Andrew - GÁBELOVÁ, Alena - DUŠINSKÁ, Mária - VELTEN, Thomas - KNOLL, Thorsten. Microfluidic in vitro platform for (nano) safety and (nano) drug efficiency screening. In Small, 2021, vol., no., art. no. 2006012. ISSN 1613-6810. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/smll.202006012 (HISENTS : 685817. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka) Type: ADMA
 • KOPRDOVÁ, Romana - KISS, Alexander - TILLINGER, Andrej - MACH, Mojmír - OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Type: AFK
 • KUBATKA, P.** - KELLO, Martin - KAJO, Karol - SAMEC, Marek - LIŠKOVÁ, A. - JASEK, Karin - KOKLESOVÁ, Lenka - KURUC, Tomáš - ADAMKOVIČ, M. - SMEJKAL, Karel - ŠVAJDLENKA, Emil - SOLAR, Peter - PEC, Martin - BUSSELBERG, Dietrich - SADLONOVÁ, Vladimíra** - MOJŽIŠ, Ján**. Rhus coriaria L. (sumac) demonstrates oncostatic activity in the therapeutic and preventive model of breast carcinoma. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 1, art. no. 183. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010183 Type: ADCA
 • LENHARTOVÁ, Simona** - KEMPOVÁ, Viera - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preliminary characterization of human CD160 and the influence of viral n-linked glycosylation realted to this immune inhibitory pathway. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2020, vol. 27, no. 1, p. 20-21. ISSN 1211-5894. (Discussions in Structural Biology. Users Meeting of CIISB. APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. NFP305010V235 : Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb) Type: AFG
 • LOPUŠNÁ, Katarína - NOWIALIS, Pawel - OPAVSKÁ, Jana - ABRAHAM, Ajay - RIVA, A. - HANEY, Staci L. - OPAVSKÝ, René. Decreases in different Dnmt3b activities drive distinctdevelopment of hematologic malignancies in mice. In Journal of Biological Chemistry, 2021, vol. 296, art. no. 100285. ISSN 0021-9258. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100285 Type: ADEA
 • MICHALOVÁ, Zuzana - ŠARIŠSKÝ, Marek. Galektíny u pacientov s mnohopočetným myelómom. In ACTA CHEMO-THERAPEUTICA : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS (SCHS), 2020, vol. 29, 3-4, p. 110-114. ISSN 1335-0579. (XXIV. Košických chemoterapeutických dní : Novinky v antineoplastickej a antimikrobiálnej chemoterapii, molekulárnej biológii, imunoterapii a podpornej liečbe) Type: AEDA
 • MIKLÍKOVÁ, Svetlana - TRNKOVÁ, Lenka - PLAVÁ, Jana - BOHÁČ, Martin - KUNIAKOVÁ, Marcela - CIHOVÁ, Marína**. The role of BRCA1/2-mutated tumor microenvironment in breast cancer. In Cancers, 2021, vol. 13, no. 3, art. no. 575. ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers13030575 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka) Type: ADMA
 • MIŠOVÁ, Ivana* - PITEĽOVÁ, Alexandra* - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - JORDAKOVÁ, Anna - BENKŐ, Zsigmónd - SMONDRKOVÁ, M. - MAYEROVÁ, Nina - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - PREVOROVSKY, Martin - GREGAN, Juraj - ČIPÁK, Ľuboš - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia**. Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. In Nucleic acids research, 2021, vol. 49, no. 4, p. 1914-1934. ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab027 (SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. Vega č. 1/0013/20 : Interakcie mitochondriálnych genómov. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. Vega č. 1/0048/16 : Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: ADMA
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • NEMEC, Michal - VERNEROVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - KURDIOVÁ, Timea - ORESKÁ, Sabína - KUBÍNOVÁ, Kateřina - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, M. - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Altered dynamics of lipid metabolism in muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy is ameliorated by 6 months of training. In Journal of Physiology, 2021, vol. 599, no. 1, p. 207-229. ISSN 0022-3751. Dostupné na: https://doi.org/10.1113/JP280468 (SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - BUČKOVÁ, Mária - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - NAGY, Štefan - RYDZ, Joanna - OPÁLEK, Andrej - SLÁVIKOVÁ, Monika - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita**. The drug-loaded electrospun poly(epsilon-caprolactone) mats for therapeutic application. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, art.no. 922, [19] p. ISSN 2079-4991. Type: ADCA
 • PEŇAZZIOVÁ, Katarína - KORYTÁR, Ľuboš - PASTOREK, P. - PISTL, J. - RUSŇÁKOVÁ, D. - SZEMES, Tomáš - ČABANOVÁ, Viktória - LIČKOVÁ, Martina - BORŠOVÁ, Kristína - KLEMPA, Boris - CSANK, Tomáš**. Genetic characterization of a neurovirulent west nile virus variant associated with a fatal great grey owl infection. In Viruses, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 699. ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/4/699 (APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy. APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov. ITMS2014+ 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne) Type:
 • POS, Ondrej** - RADVÁNSZKY, Ján** - STYK, J. - PÖS, Zuzana - BUGLYO, Gergely - KAJSIK, Michal - BUDIŠ, J. - NAGY, B. - SZEMES, Tomáš. Copy number variation: methods and clinical applications. In Applied Sciences-Basel, 2021, vol. 11, no. 2, art. no. 819. ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app11020819 Type: ADCA
 • POTURNAJOVÁ, Martina - FURIELOVÁ, Tatiana - BÁLINTOVÁ, S. - SCHMIDTOVÁ, Silvia - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Molecular features and gene expression signature of metastatic colorectal cancer. In Oncology Reports, 2021, vol. 45, no. 4, art. no. 10. ISSN 1021-335X. Dostupné na: https://doi.org/10.3892/or.2021.7961 (VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia) Type: ADCA
 • PRAŽIENKOVÁ, Veronika - FUNDA, J. - PIRNÍK, Zdenko - KARNOŠOVÁ, Alena - HRUBÁ, Lucie - KOŘÍNKOVÁ, Lucia - NEPRAŠOVÁ, Barbora - JANOVSKÁ, Petra - BENZCE, Michal - KADLECOVÁ, M. - BLAHOŠ, Jaroslav - KOPECKÝ, Jan - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, Jaroslav - BARDOVÁ, Kristina - MALETÍNSKÁ, Lenka**. GPR10 gene deletion in mice increases basal neuronal activity, disturbs insulin sensitivity and alters lipid homeostasis. In Gene, 2021, vol. 774, art. no. 145427. ISSN 0378-1119. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.145427 Type: ADMA
 • SIROTKIN, Alexander** - BAUER, Miroslav - KADASI, Attila - MAKOVICKÝ, Pavol - SCSUKOVÁ, Soňa. The toxic influence of silver and titanium dioxide nanoparticles on cultured ovarian granulosa cells. In Reproductive Biology, 2021, vol. 21, no. 1, art. no. 100467. ISSN 1642-431X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.repbio.2020.100467 (APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog) Type: ADMA
 • SIVÁKOVÁ, Barbara* - JURČÍK, Ján* - LUKÁČOVÁ, Veronika - SELICKÝ, Tomáš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid* - BARÁTH, Peter* - ČIPÁK, Ľuboš*. Label-free quantitative phosphoproteomics of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe using strong anion exchange- and porous graphitic carbon-based fractionation strategies. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 4, art. no. 1747. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22041747 (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: ADCA
 • SVITKOVÁ, Barbora - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - NÉMETHOVÁ, Veronika - KONERACKÁ, Martina - KRETOVÁ, Miroslava - RÁZGA, Filip - URSINYOVÁ, Monika - GÁBELOVÁ, Alena**. Differences in surface chemistry of iron oxid nanoparticles result in different routes of internalization. In Beilstein Journal of Nanotechnology, 2021, vol. 12, no., p. 270-281. ISSN 2190-4286. (H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva) Type:
 • ŠARIŠSKÝ, Marek - HUNIADY, Michal - MICHALOVÁ, Zuzana. Receptor CD69 a jeho ligand galektín- 1 u chronickej lymfocytovej leukémie. In ACTA CHEMO-THERAPEUTICA : Časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS (SCHS), 2020, vol. 29, 3-4, p. 160-164. ISSN 1335-0579. (XXIV. Košických chemoterapeutických dní : Novinky v antineoplastickej a antimikrobiálnej chemoterapii, molekulárnej biológii, imunoterapii a podpornej liečbe) Type: AEDA
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - BOLDIŠOVÁ, Eva - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena - MAJERČÍKOVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Type: ADMA
 • YANG, Xiuli* - KOČI, Juraj* - SMITH, Alexis A.* - ZHUANG, Xuran - SHARMA, Kavita - DUTTA, Shraboni - RANA, Vipin S. - KITSOU, Chrysoula - YAS, Ozlem B. - MONGODIN, Emmanuel F. - PAL, Utpal**. A novel tick protein supports integrity of gut peritrophic matrix impacting existence of gut microbiome and Lyme disease pathogens. In Cellular microbiology, 2021, vol. 23, no. 2, art. no. 13275. ISSN 1462-5814. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cmi.13275 Type: ADCA
 • ZASTKO, Lucian** - PETROVIČOVÁ, Petra - RAČKOVÁ, Anna - JAKL, Lukáš - JAKUSOVA, Viera - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. DNA damage response and apoptosis induced by hyperthermia in human umbilical cord blood lymphocytes. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2021, vol. 73, art. no. 105127. ISSN 0887-2333. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tiv.2021.105127 (ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. VEGA 2/0178/11 : Molekulárne markery DNA opravy v onkologickej liečbe) Type: ADMA
 • ZAŤKOVÁ, Andrea** - GLASOVÁ, Helena - IMRICH, Richard. Pokroky vo výskume alkaptonúrie a jej potenciálna liečba = Advances in research of alkaptonuria and its potential treatment. In Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, 2021, roč. 70, č. 1, s. 33-40. ISSN 0457-4214. (VEGA 2/0040/20 : Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz. HEALTH-F5-2012-304985 : 7RP Zdravie: Klinický vývoj Nitisinonu pre Alkaptonúriu) Type: ADFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus