Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, Jana - BENEJOVÁ, K. - PRISCAKOVÁ, Petra - REPISKÁ, V. - BÁBELOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - ALTANER, Čestmír**. Intracellular prodrug gene therapy for cancer mediated by tumor cell suicide gene exosomes. In International Journal of Cancer, 2021, vol. 148, no. 1, p. 128-139. ISSN 0020-7136. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ijc.33188 (APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey) Type: ADCA
 • BOLDIŠOVÁ, Eva** - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Rickettsiózy a prítomnosť protilátok voči rickettsiám na Slovensku (VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR) Type: AFH
 • BONOVÁ, Petra** - JACHOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BONA, Martin - KOLLÁROVÁ, Patricia - GOTTLIEB, Miroslav. Accelerated capacity of glutamate uptake via blood elements as a possible tool of rapid remote conditioning mediated tissue protection. In Neurochemistry International, 2021, vol.142, no., p.104927. ISSN 0197-0186. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104927. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2020.104927 (VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)) Type: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Type: ADCA
 • ČIERNA, Zuzana* - SMOLKOVÁ, Božena* - CHOLUJOVÁ, Dana - GRONESOVÁ, Paulína - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - PLAVÁ, Jana - MEGO, Michal**. Decreased levels of circulating cytokines VEGF, TNF‑beta and IL‑15 indicate PD‑L1 overexpression in tumours of primary breast cancer patients. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 1294. ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80351-9 (APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA č. 1/0724/11 : Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. VEGA č. 1/0044/15 : Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu) Type: ADMA
 • DEMANDT, J.A.F. - DUBOIS, L. - KUIJK, K. van - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - JIN, H. - PARKKILA, S. - LAAN, S.W. van der - JELENSKÁ, Lenka - MEES, B.M.E. - REUTELINGSPERGER, C.P.M. - CLEUTJENS, K.B.J.M. - KALLEN, C.J.H. van der - SCHALKWIJK, C.G. - GREEVENBROEK, M.M.J. van - BIESSEN, E.A.L. - PASTERKAMP, G. - PASTOREKOVÁ, Silvia - STEHOUWER, C.D.A. - SLUIMER, J.C.**. The hypoxia-sensor carbonic anhydrase IX affects macrophage metabolism, but is not a suitable biomarker for human cardiovascular disease. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 425. ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-020-79978-5 Type: ADMA
 • DUTKOVÁ, Erika** - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - SHPOTYUK, Oleh - JAKUBÍKOVÁ, Jana - CHOLUJOVÁ, Dana - ŠIŠKOVÁ, Viera - DANEU, Nina - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - BRIANČIN, Jaroslav - DEMCHENKO, Pavlo. SDS-Stabilized CuInSe2/ZnS Multinanocomposites Prepared. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no.1, p.69. ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano11010069 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Type: ADCA
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana** - KALINKOVÁ, Lenka - KARHÁNEK, Miloslav - SMOLKOVÁ, Božena - MACHALEKOVÁ, K. - WACHSMANNOVÁ, Lenka - NIKOLAIEVA, Nataliia - KAJO, Karol. miR-497-5p decreased expression associated with high-risk endometrial cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 1, art. no. 127. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010127 (2018/45-SAV-4 : MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka) Type: ADCA
 • GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - OLEŠOVÁ, Dominika - CEHLÁR, Ondrej - KERTYS, Martin - KOZLÍK, Petr - CHAĽOVÁ, Petra - TIRČOVÁ, Barbora - SLÍŽ, Kristián - MIKUŠ, Peter. Fast and sensitive screening of oxandrolone and its major metabolite 17-Epi-Oxandrolone in human urine by UHPLC-MS/MS with on-ine SPE sample pretreatment. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 1, art. no. 480. ISSN 1420-3049. Type: ADEA
 • GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Electrical stimulation of prefrontal cortex induces an inhibitory effect on the neuronal excitability in the lateral habenula in male and female Wistar rats. In Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders, 26./27. January 2021. - Bonn : ERA-NET NEURON, 2021, p. 49. Dostupné na internete: <http://www.neuron-eranet.eu/index.php> (NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu. Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders) Type: AFL
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - KOZICS, Katarína**. Antioxidant, cytotoxic, genotoxic, and DNA-protective potential of 2,3-substituted quinazolinones: structure-activity relationship study. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 2, art. no. 610 [18] p. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22020610 (VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva) Type: ADCA
 • KUBATKA, P.** - KELLO, Martin - KAJO, Karol - SAMEC, Marek - LIŠKOVÁ, A. - JASEK, Karin - KOKLESOVÁ, Lenka - KURUC, Tomáš - ADAMKOVIČ, M. - SMEJKAL, Karel - ŠVAJDLENKA, Emil - SOLAR, Peter - PEC, Martin - BUSSELBERG, Dietrich - SADLONOVÁ, Vladimíra** - MOJŽIŠ, Ján**. Rhus coriaria L. (sumac) demonstrates oncostatic activity in the therapeutic and preventive model of breast carcinoma. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 1, art. no. 183. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010183 Type: ADCA
 • LENHARTOVÁ, Simona** - KEMPOVÁ, Viera - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preliminary characterization of human CD160 and the influence of viral n-linked glycosylation realted to this immune inhibitory pathway. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2020, vol. 27, no. 1, p. 20-21. ISSN 1211-5894. (Discussions in Structural Biology. Users Meeting of CIISB. APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. NFP305010V235 : Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb) Type: AFG
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • NEMEC, Michal - VERNEROVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - KURDIOVÁ, Timea - ORESKÁ, Sabína - KUBÍNOVÁ, Kateřina - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, M. - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Altered dynamics of lipid metabolism in muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy is ameliorated by 6 months of training. In Journal of Physiology, 2021, vol. 599, no. 1, p. 207-229. ISSN 0022-3751. Dostupné na: https://doi.org/10.1113/JP280468 (SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • POS, Ondrej** - RADVÁNSZKY, Ján** - STYK, J. - PÖS, Zuzana - BUGLYO, Gergely - KAJSIK, Michal - BUDIŠ, J. - NAGY, B. - SZEMES, Tomáš. Copy number variation: methods and clinical applications. In Applied Sciences-Basel, 2021, vol. 11, no. 2, art. no. 819. ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app11020819 Type: ADMA
 • POTURNAJOVÁ, Martina - FURIELOVÁ, Tatiana - BÁLINTOVÁ, S. - SCHMIDTOVÁ, Silvia - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Molecular features and gene expression signature of metastatic colorectal cancer. In Oncology Reports, 2021, vol. 45, no. 4, art. no. 10. ISSN 1021-335X. Dostupné na internete: <https://www.spandidos-publications.com/10.3892/or.2021.7961> (VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. H2020 857381 : Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu. 2019/60-BMCSAV-4 : Markery prekrývajúce chemorezistenciu a metastázovanie kolorektálneho karcinómu - úloha aldehyddehydrogenázy a jej klinická relevancia) Type: ADEA
 • PRAŽIENKOVÁ, Veronika - FUNDA, J. - PIRNÍK, Zdenko - KARNOŠOVÁ, Alena - HRUBÁ, Lucie - KOŘÍNKOVÁ, Lucia - NEPRAŠOVÁ, Barbora - JANOVSKÁ, Petra - BENZCE, Michal - KADLECOVÁ, M. - BLAHOŠ, Jaroslav - KOPECKÝ, Jan - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, Jaroslav - BARDOVÁ, Kristina - MALETÍNSKÁ, Lenka**. GPR10 gene deletion in mice increases basal neuronal activity, disturbs insulin sensitivity and alters lipid homeostasis. In Gene, 2021, vol. 774, art. no. 145427. ISSN 0378-1119. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.145427 Type: ADMA
 • SIVÁKOVÁ, Barbara* - JURČÍK, Ján* - LUKÁČOVÁ, Veronika - SELICKÝ, Tomáš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid* - BARÁTH, Peter* - ČIPÁK, Ľuboš*. Label-free quantitative phosphoproteomics of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe using strong anion exchange- and porous graphitic carbon-based fractionation strategies. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 4, art. no. 1747. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22041747 (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - BOLDIŠOVÁ, Eva - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena - MAJERČÍKOVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Type: ADCA
 • ZAŤKOVÁ, Andrea** - GLASOVÁ, Helena - IMRICH, Richard. Pokroky vo výskume alkaptonúrie a jej potenciálna liečba = Advances in research of alkaptonuria and its potential treatment. In Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, 2021, roč. 70, č. 1, s. 33-40. ISSN 0457-4214. (VEGA 2/0040/20 : Štúdium genetického pozadia variabilnej závažnosti alkaptonúrie za použitia genomických analýz. HEALTH-F5-2012-304985 : 7RP Zdravie: Klinický vývoj Nitisinonu pre Alkaptonúriu) Type: ADFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus