Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cspv.sav.sk
 

Detašované pracoviská

organizačná zložka: Ústav experimentálnej psychológie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

organizačná zložka: Prognostický ústav, Šancová 56, 811 05 Bratislava

organizačná zložka: Spoločenskovedný ústav, Karpatská 5, 040 01 Košice

 
Riaditeľka: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
E-mail:
Tel: 055/625 58 56
Fax:
Sekretariát: Helga Mrenová
E-mail:
Tel: 02/52495062
Fax: 02/52495029
 
Organizačné zložky:

Prognostický ústav CSPV SAV
Šancová 56
811 05 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.


Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Karpatská 5
040 01 Košice
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Anna Kalistová


Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.