Informačná stránka organizácie SAV

Arborétum Mlyňany

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav ekológie lesa SAV

Slovenská akadémia vied
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.arboretum.sav.sk/