Information Page of SAS Organisation

Congress Center Academia

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • ADÁMAŤ, Jozef. Medzi myslením a básnením. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-16. ISSN 1336-2526. Type: CDFB
  • ADÁMAŤ, Jozef. Na margo duchovných vied : poznámka k štatistike. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 3, s. 15-19. ISSN 1336-2526. Type: CDFB
  • ADÁMAŤ, Jozef. Fragment. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1336-2526. Type: CDFB
  • ADÁMAŤ, Jozef. Pred desiatimi rokmi zomrel Milan Rúfus : marginálie k jeho poézii. In Tvorba : revue pre literatúru a kultúru, 2019, roč. 29, č. 1, s. 60-62. ISSN 1336-2526. Type: CDFB
  • PUCHOVSKÝ, Ján. Docentka Gertruda Železková a svetové právne dejiny. In Európa a mimoeurópsky svet : kontakty, konfrontácie a konflikty. Ed.: Peter Vyšný, rec.: Ladislav Vojáček, Alexander Bröstl, Miroslav Lysý. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019, s. 14-18. ISBN 978-80-568-0187-1.(Európa a mimoeurópsky svet : kontakty, konfrontácie a konfikty). Type: BEF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus