Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANEV, Petr - LONDÁK, Miroslav. VALO Jozef (někdy uváděn jako Jozef VALLO) : * 7. března 1898 Farkašín (dnes Vlčkovce), okr. Trnava † 16. února 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 513-516. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • ANĚV, Petr - SIKORA, Stanislav. BOĎA Miloslav : * 10. února 1927 Dubové, okr. Turčianske Teplice † 24. listopadu 2010. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 183-184. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Cyrilo-Metodská tradícia - integračný prvok čs. štátnosti? In Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. - Zlín : Sdružení Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, 2018, s. 83-93. ISBN 978-80-27050-246.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Typ: ABC
 • ARPÁŠ, Róbert. Slovenská autonomistická mládež proti československej jednote [The Slovak Autonomist Zouth against Czechoslovak Unity]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 157-171. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • ARPÁŠ, Róbert. Československo – národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej politike. In Československo 1918–1938/2018. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 39-50. ISBN 978-80-7394-725-5.(VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria). Typ: AECA
 • ARPÁŠ, Róbert. Štátna ideológia verzus národné ambície. Návrhy ministra Ivana Dérera z roku 1938 na riešenie slovenskej otázky. In Úředník sluhou mnoha pánů? : Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948 ; recenzenti:Jan Galandauer, Jan Kahuda. - Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 2018, s. 205-216. ISBN 978-80-87782-50-7.(VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria). Typ: AFA
 • BADA, Michal. Zaujímavé detaily na málo známej vedute Bratislavy zo 16. storočia [Interesting Details from a Little-Known Panorama of Bratislava from the 16th Century]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 29-34. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: AEDA
 • BADA, Michal - KŠIŇAN, Michal. Slovak Studies. Rivista dell´Instituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, VOl. I., nr. 1-2, 210 pp. ISBN 978-84-984-55-18, Vol. II., nr. 1-2, 234 pp. ISBN 978-88 498-494-24. ISSN 2421-6240. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 360-366. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slovak Studies. - ISBN 978-84-984-55-18. Typ: EDI
 • Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest [Catastrophes, Disasters and Miseries in the History of our Cities]. Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • BADA, Michal. Predslov [Introduction]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 11-13. ISBN 978-80-89867-05-9.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: GII
 • BENKO, Juraj. Where the Promised Land is? In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 29-56. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABC
 • BENKO, Juraj - HUDEK, Adam. Conclusion. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 535-545. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BBA
 • BROWN, Martin D. - DRÁBIK, Jakub. Britský historik: udivuje ma, že o SNP sa hovorí tak málo. In HistoryWeb, 2019, 11.11. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/britsky-historik-udivuje-ma-ze-o-snp-sa-hovori-tak-malo>. Typ: GII
 • BROWN, Martin D. - DRÁBIK, Jakub. SNP malo väčšiu šancu na úspech ako Varšavské povstanie. In HistoryWeb, 2019, 18.11. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/snp-malo-vacsiu-sancu-na-uspech-ako-varsavske-povstanie>. Typ: GII
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Back to Africa speaking Slovak?: "Third World" students at the Preparatory Language Centre in the city of Senec during the 1960s. In Práce z dějin Akademie věd, 2018, roč. 10, č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448. Typ: ADEB
 • BYSTRICKÝ, Peter. Psia hviezda a psie dni : aj psy majú svoje dni [The Dog Star and Dog days. Dogs also have their Days]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s.31-38. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • ČIČAJ, Viliam. Apodemický svet novoveku [Die apodemische Welt der Neuzeit]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 7-20. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • ČIČAJ, Viliam. Zemetrasenie v novovekej publicistike [Earthquakes In the Journalism Of Modern Times]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 399-416. ISBN 978-80-89867-05-9.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • ČIČAJ, Viliam. Veduta v novovekom mediálnom priestore [Die Vedute im medialen Raum der Neuzeit]. In Documenta Pragensia, 2017, xXXVI, s. 73-84. ISSN 0231-7443.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: AFA
 • ČIČAJ, Viliam. Duchoňová, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Historický ústav SAV, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 s. ISBN 978-80-224-16061. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 173-175. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Palatín Mikuláš Esterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. Typ: EDI
 • DEMMEL, József. Szlovák nemesekből magyar írók : (a Vachott család turóci származása). In Irodalom ismeret, 2019, szám 1, s. 4-14. ISSN 0865-6886.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADEB
 • DEMMEL, József. Spisovateľ politikom, politik spisovateľom ? : Viliam Paulíni -Tóth, Béla Grünwald a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1874. In Spisovateľ ako sociálna rola. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 17-43. ISBN 978-80-224-1682-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AEDA
 • DRÁBIK, Jakub. Fašizmus. Recenzenti: Miloslav Szabó, Ivan Kamenec, Tomáš Nociar. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2019. 643 s. ISBN 978-80-8159-781-7. Typ: AAB

  Citácie:
  [6] CHUDÍK, M. Jakub Drábik: Fašizmus (2019). In BLOG.SME.SK, 01.11.2019, nestránkované, [citované 2019-11-06]. Dostupné na internete: <https://martinchudik.blog.sme.sk/c/520091/jakub-drabik-fasizmus-2019.html>

 • DRÁBIK, Jakub. Fenomén násilia v ideológii a praxi Národnej obce fašistickej [The Phenomenon of Violence in the Ideology and Practice of the National Fascist Community]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 167-184. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • DRÁBIK, Jakub. Pokus o revolúciu ukončili guľky Freikorps. In HistoryWeb. - Banská Bystrica : HistoryWeb.sk, 2019, 15.1., [7] s. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pokus-o-revoluciu-ukoncili-gulky-freikorps>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu. In HistoryWeb, 2019, 12.4., s. 1-7. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935-1945) / Miloslav Szabó. - Bratislava : Slovart, 2019. - ISBN 978-80-556-3902-4. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Bauerkämper, Arnd - Rossolinski-Liebe, Grzegorz (Eds.) Fascism without Borders : Transnational connections and Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 1918 to 1945. New York, Oxford: Berghahn, 2017, 384 s. ISBN 978-17853346-89. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 349-353. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fascism without Borders / Bauerkämper, Arnd - Rossolinski-Liebe, Grzegorz (Eds.). - New York ; Oxford : Berghahn, 2017. - ISBN 978-17853346-89. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Pinto, António Costa (Ed.). Corporatism and Fascism: The Corporatist Wave in Europe. London: Routledge, 2017, 3112 s. ISBN 978-11-382-2448-34. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 563-567. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Corporatism and Fascism / António Costa Pinto (Ed.). - London : Routledge, 2017. - ISBN 978-11-382-2448-34. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Nad Európou sa podľa amerického novinára sťahujú čierne mraky. In HistoryWeb, 2019, 9. september. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Konec Evropy. Diktátoři, demagógové a doba temna pŕed námi / James Kirchick. - Praha : Argo/Dokořán, 2018. - ISBN 978-80-7363-894-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/nad-europou-sa-podla-americkeho-novinara-stahuju-cierne-mraky>. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub - HANÁK, Péter. Historik fašizmu: Tiso nebol fašista, Kotleba jednoznačne je : (rozhovor). In Aktuality.sk, 2019, 31.10., s.1-9. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/737020/historik-fasizmu-tiso-nebol-fasista-kotleba-jednoznacne-je-rozhovor/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Zakázať fašistom stranu pomôže, ale problém to nerieši. In Denník N, 2019, 8.4., s. 1-4. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1435905/zakazat-fasistom-stranu-pomoze-ale-problem-to-neriesi/?ref=list>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Poľsko stálo Hitlerovi v ceste. A tak sa začala druhá svetová vojna. Pred 80 rokmi. In Veda na dosah. Dostupné na internete: <https://vedanadosah.cvtisr.sk/polsko-stalo-hitlerovi-v-ceste-a-tak-zacala-druha-svetova-vojna-pred-80-rokm>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Kotleba zmenil rétoriku, nie obsah. In Týždeň, 2019, 12.5. ISSN 1336-5932. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/reportaze/55344/kotleba-zmenil-retoriku-nie-obsah/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MADLEŇÁK, Tomáš. Nečudujme sa, že rastie extrémizmus, keď štát nefunguje. Rozhovor o fašizme pred 100 rokmi a dnes. In .týždeň, 2019, 14.11. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/rozhovory/60139/necudujme-sa-ze-nam-tu-rastu-extremy-ked-stat-nefunguje-rozhovor-o-fasizme-pred-100-rokmi-a-dnes/>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub - ZEMKO, Tomáš. Prečo ľudia volia Kotlebu? Fašistu nerobia uniformy a fakle, hovorí historik : rozhovor. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní, 2019, 14.11. ISSN 1335-0684. Dostupné na internete: <https://www.etrend.sk/ekonomika/kto-je-vsetko-fasista-historik-o-kotlebovi-tisovi.html>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Diabolské spojenectvo. In SME, 2019, roč. 27, 16. 8., s. 16. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Živena v politických režimoch 19. a 20. storočia. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 99-182. ISBN 978-80-556-4149-2.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: ABB
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. The East Side Story of Gender and Feminism. In Aspasia : <The> International Yearbook of Central Eastern and Southeastern European Women´s and Gender History, 2019, vol.13, issue 1, p. 182-187. ISSN 1933-2882. Dostupné na internete: <https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aspasia/13/1/asp130117.xml>. Typ: BDE
 • DUCHOŇ, Michal - DUCHOŇOVÁ, Diana. Katastrofy a pohromy v dejinách: perspektívy a súčasný stav bádania [Catastrophes and Disasters in History: Perspectives and the Current Status of the Research]. In Pohromy, katastrófy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 15-35. ISBN 978-80-89867-05-9.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 978-3-8382-1250-0(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AAA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy) [What Should, May and Can by Done. Patterns of Behaviour of Zoung Hungarian Aristocrat on His Study Trips (the example of the Esterházy Family)]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 65-80. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: ADFB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nepochybujeme o Vašej usilovnej a vernej službe, ktorú ste nám sám odporúčali". Hospodárski úradníci na pálffyovských panstvách v 17. storočí ["We do not doubt your dilligent and loyal service as you have recommended to us". Economic officers on the Pállfy estates in the 17th century]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 73-91. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ADFB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Mravnostné delikty žien v ranom novoveku (na príklade Pezinka v 17. storočí) [Moral Offences Committed by Women in Early Modern Times (As Demonstrated by Examples from the City of Pezinok in the 17th Century)]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 57-82. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní aristokratického dvora. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 11. ISBN 978-80-568-0185-7. Typ: AFF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nie vždy treba nechať prírodu liečiť, niekedy jej treba dopomôcť ..." Prevencia a liečba chorôb na palatínskom dvore v Uhorsku v polovici 17. storočia [Prevention and treatment of diseases at the Palatine court in Uhorsk in the mid-17th century]. In Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia - filozofia - religia. - Kielce : Uniwersytetu Jana ochanowskiego, 2019, s. 275-290. ISBN 978-83-7133-752--9.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEE
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Női családi szerepek: menyasszony feleség, anya. A női kommunikáció színterei a nemesi családokban. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 47-58. ISBN 978-963-338-216-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEE
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. "Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci." Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí. In Pálffyovci : dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. - Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky : Múzeum Michala Tillnera, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-89835-04-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEF
 • Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja [A Historian on the Road. The Jubilee of Viliam Čičaj]. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: FAI
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Na úvod ... In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 15-16. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: GII
 • ĎURČO, Michal. Ako začali autá meniť Nizke Tatry. In HistoryWeb, 2019, 10.6. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-zacali-auta-menit-nizke-tatry>. Typ: BDF
 • ĎURČO, Michal. Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918-1938 : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školitelia: Ľudovít Hallon (2015-2018), Miroslav Sabol. Bratislava : Univerzita Komenského Filozofická fakulta, 2019. 209 s. Typ: DAI
 • ĎURČO, Michal. Jančura, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918-1938. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, 170 s. ISBN 978-80-815-255--68. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 181-183. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • ĎURČO, Michal. Konferenc ia Rok 1918, Rok nádeje( 13. zasadnutie komisie historikov Slovenska a Rumunska). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 373-376. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara Celjska. Črna kraljica : (1392-1451). življenska zgodba ogrske, rimsko-nemške in češke kraljice. Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba, 2019. 326 s. ISBN 978-961-278--428-7. Typ: AAA
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela - DVOŘÁK, Pavel. Stopy dávnej minulosti 10 : nenapísaná kniha (o láske, práci a histórii). Recenzenti: Miriam Hlavačková, Žofia Lysá. 1.vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2019. 246 s. ISBN 978-80-85501-73-5. Typ: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. König Sigismund und die Familie Kaniszai. In Die Kanizsai und Ihre Zeit : Tagungband der 389. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. Hg. Gert Polster. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2019, s. 9-22. ISBN 978-3-85405-235-7.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: AFA
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č.1, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna - TURÓCI, Martin. Zdravotníctvo v rokoch 1945-1968 a výstavba nemocnice. In Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1968-2018. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2019, s. 39-58. ISBN 978-80-88708-65-0.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna - TURÓCI, Martin. Zdravotníctvo v medzivojnovom období 1918-1945. In Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1968-2018. - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2019, s. 27-37. ISBN 978-80-88708-65-0.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966). Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna. Spolupráca v zdravotníctve medzi ČSR a socialistickými krajinami Ázie v rokoch 1956-1957 očami ministra Plojhara [Healthcare Cooperation between the CSR and the Socialist Countries of Asia between 1956 and 1957 theough the Eyes of Minister Plojhar]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 391-406. ISBN 978-80-224-1733-4.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AEDA
 • FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia. Health care conditions in Slovakia after world war II. In 800 godina srpske medicine : zbornik radova devetog kongresa istoričara medicine 800 godina srpske medicine ; recenzenti: Jovan Maksimovič, Dragan Mikih, Vojtech Ozorovský. - Beograd : Izdavač Srpsko lekarsko društvo, 2019, s. 287-300. ISBN 978-866061-105-7.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yugoslave et l´Italie: Aristide Briand et l´aboutissement des pourparlers (1925-1927). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, no. 1-2, pp. 54-89.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ADEB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Neoslavistická epizóda v profesionálnom živote Bohdana Pavlů [The Neoslavic Episode in the Professional Life of Bohdan Pavlů]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 73-87. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Leoncini, Francesco. Alternativa Mazziniana. Roma: LitEdizioni, 2018, 337 s. ISBN 978-88-328-230-80. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 345-349. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Alternativa Mazziana / Francesco Leoncini. - Roma : LitEdizioni, 2018. - ISBN 978-88-328-230-80. Typ: EDI
 • FIAMOVÁ, Martina - LÔNČÍKOVÁ, Michala. Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií : (úvod) [Slovak Autonomy 1938 – 1939: The Initial Phase of the Holocaust and Persecution (Introduction)]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč.13, č.1, s. 1-6. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/01_autonomia-slovenska-1938-1939_pociatocna-faza-holokaustu-a-perzekucii_uvod.pdf>. Typ: ADNB
 • Autonómia Slovenska 1938-1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií. Zostavovateľky: Martina Fiamová, Michala Lônčíková ; forum Historiae: roč. 13, č. 1 (2019). Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. 160 s. Typ: FAI
 • FIAMOVÁ, Martina. Tibor Molek : proti komunizmu sme bojovali pravdou, nie štvavosťou. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč.2, č. 3, s. 69-71. Typ: GII
 • FILEP, Tamás Gusztáv - GAUČÍK, Štefan. Gaucsík István : "A modszer tekintetében is járhato út a visszatérés a forrásokhoz, ahelyett, hogy az általánosító elmeleteknél maradnánk". In "Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt" : beszélgetések kisebbségkutatókkal. - Cluj- Napoca : Kriterion, 2019, s. 221-248. ISBN 978-973-26-1217-0. Typ: BEE
 • FILIPKO, Richard - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek ? Vedeli si užívať : už vtedy poznali rekreácie, aromaterapie, prejedali sa, ale mali aj trénerov. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2019, č. 37, s. 56-63. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • FRIMMOVÁ, Eva. On the decision making of the Papal Curia at the beginning of the 16th Century, according to the minutes of the Consistorial Archive. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, no. 1-2, pp. 7-29.(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ABA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Fenomén dynastickej propagandy v humanistickej tvorbe. In Sunt libri mei ...Knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2018, s. 131-141. ISBN 978-80-7051-262-3.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ABC
 • FRIMMOVÁ, Eva. Forma a obsah cestopisného žánru v humanistickej spisbe [The Form and Content of the Genre of Travel Literature in Humanist Writings]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 33-46. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Peter Fradelius a jeho zbierka básní k roku 1618 [An Exceptional medieval Chronicle: Peter Fradelius and His Collection of Poems up to 1618]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 179-188. ISBN 978-80-224-1708-2.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Morová epidémia v Bratislave v roku 1577 [The Plague Epidemic in Bratislava in 1577]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 291-306. ISBN 978-80-89867-05-9.(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. VEGA 2/2020/19. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Politika, ideológia a propaganda v roku 1515. In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 18.-19. november 2016, Bratislava ; recenzovali: Jana Nechutová, Pavol Valachovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 164-177. ISBN 978-80-223-4626-9.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Pôsobenie Ambróza Šarkana v Bratislave [Ambrosius Sarkany´s activities in Bratislava]. In Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. Zostavila Miriam Viršinská ; recenzenti Viliam Čičaj, Ivan Mrva. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského pre katedru histórie Pedagogickej fakulty UK, 2018, s. 100-114. ISBN 978-80-223-4695-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Frölichove kalendáre a cestovné príručky z obdobia novoveku. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ: Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 15. ISBN 978-80-568-0185-7. Typ: AFF
 • FRIMMOVÁ, Eva. Jozef Hejnic a Jan Martínek. In Sambucus, 2018, roč. 13, s.197-198. Typ: EDI
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Rábsky hrdina Mikuláš Pálffy - mýtus a skutočnosť [Nikolaus Pálffy , der Held von Raab - Mythos oder Wirklichkeit]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 45-59. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku). Typ: ADFB
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Viacjazyčnosť v rode Pálffyovcov v 16. - 17. storočí [Multilingualism and the Pálffy Family in the 16th - 17th Centuries]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 123-132. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku). Typ: AEDA
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. "Okrem múrov sa nenachádza nič v dobrom stave..." : Pálffyovská prestavba Bratislavského hradu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 1, s. 24-33. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Fugger Mária, a "győri hős", Pálffy Miklós felesége és özvegye. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 34-46. ISBN 978-963-338-216-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki [The Pressburg Town Museum in the Context of Time (1868-1918)]. Recenzenti Peter Buday, Daniel Hupko, Elena Mannová. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 212 s. ISBN 978-80-224-1707-5(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • GAUČÍK, Štefan. Pénzügyi szolgáltatók és a hitelezés formái Pozsonyban a 18. század végén és a 19. század elején. Szakirodalmi áttekintés. In Uradalom- Vállalat : Magyar gazdaságtörténeti évkönyv 2019, s. 175-191. ISSN 2498-8634. Typ: ADEB
 • GAUČÍK, Štefan. Magyar szövetkezeti reintegráció a felvidéki területeken (1938-1943) [Hungarian Cooperative Reintegration after the First Vienna Award (1938-1943)]. In Múltunk : politikaitörténeti folyóirat, 2019, vol. 64, no. 1, p. 151-181. ISSN 0864-960X.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: ADEB
 • GAUČÍK, Štefan. Pálffyovci kontra Andrássyovci. Spor o pozostalosť grófa Jána Pálffyho (1908-1919) [Pálffys contra Andrássys. Conflict over the estate o count Ján Pálffy (1908-1919)]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 133-162. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • GAUČÍK, Štefan. Návštevníci Mestského múzea v Prešporku v období 1874-1900. In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Izabela Danterová (ed.). - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 59-64. ISBN 978-80-9731199-0-8. Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Peripetie múzejníctva v Bratislave v zrkadle spolkového života po 1. svetovej vojne [Museological Rigmaroles in Bratislava as Reflected in the Associational Life after WWI]. In Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné ; recenzentky: Stanislava Gogová, Dana Veselská. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 108-125. ISBN 978-80-971748-7-3.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Válság és újraszervezés Abaúj-Torna vármegye pénzintézeti hálózata és annak átalakulása Csehszlovákiában. In 1918: Vég és kezdet : Régiónk története I. - Eger : Líceum kiadó, 2019, s. 71-88. ISBN 978-963-496-107-9.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Folyamatok és csomópontok megközelítések a Pozsonyi varosi múzeum történetéhez (1868-1918). In Történeti muzeológiai szemle 17. - Budapest : Magyar Múzeumi Történész társulat, 2019, s. 297-316. ISSN 1588-8207. Typ: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Egy folyamat állomásai: Dunaszerdahely pénzintézeteri 1872-1913 között. In Spravodaj múzea. - Dunajská Streda : Žitnoostrovské múzeum, 2019, 2015-2019, 24.roč., s.102-122. ISBN 978-80-971674-2-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy : (úvod). In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 7-8. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: GII
 • Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů. Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 159-232. Typ: FAI
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Samozrejmý a predsa unikátny Sandalo. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. LIII, č. 1-2, s. 122-123. (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Vízie modernosti. Rudolf Sandalo (1899-1980) / Autori výstavy: Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková,. - Slovenské národné múzeum Bratislava, 18.4.- 1.9. 2019. Typ: GII
 • HALLON, Ľudovít - JIRÁSEK, Zdeněk. Interhelpo. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 57-78. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Der Eintritt der Slowakei in internationale Wirtschaftsstrukturen nach dem Jahr 1993. In Historický ústav SAV. Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 343-364. ISBN 978-80-224-1722-8.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political development in the communist regime of post-1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Environmentalism under authoritarian regimes : Myth, Propaganda, Reality. - London ; New York : Routledge Taylor Francis Group, 2019, s. 145-161. ISBN 978-1-138-54328-7. Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít. Rudolf Kubiš, zabudnutá osobnosť slovenského bankovníctva [Rudolf Kubiš, a Forgotten Personality of the Slovak Banking System]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 231-252. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Ovládnutie komerčného bankovníctva komunistickým režimom v roku 1948. In Slovensko a Európa v roku 1948. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2018, s. 160-175. ISBN 978-80-89514-56-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter - SABOL, Miroslav. Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939-1945. Inštitucionálny vývoj a obchod s drevom [The role of Germany in the Slovak timber industry, 1939-1945. The institutional development of the timber trade]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 289-310. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: ADDB
 • HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter - SABOL, Miroslav. Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939-1945. Kapitálové vzťahy [The role of Germany in the Slovak timber industry, 1939-1945. Capital relationships]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 521-539. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: ADDB
 • HALLON, Ľudovít. František Skyčák a jeho miesto v peňažníctve Slovenska = František Skyčák and Banking in Slovakia. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2018, roč. III/IXX, č. 1-2, s. 292-302. ISSN 2453-9252.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADFB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Dopravný problém v slovensko-českých vzťahoch 1918-1938 [The problem of transport in Czech-Slovak relations 1918-1938]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 233-248.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADFB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Podiel Nemecka na prestavbe infraštruktúry Slovenskej republiky 1939-1945 vo svetle dokumentov. In Obchodování v srdci Evropy : o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918-1992) ; recenzenti:Klára Fabiánková, Kristýna Kaucká. - Praha : Národní archiv, 2019, s. 38-53. ISBN 978-80-7469-087-7.(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AFA
 • HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1939-1941. Recenzenti: Peter Mičko, Ivan Jakubec. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV Bratislava : Vojenský historický ústav v Bratislave. 271 s. ISBN 978-80-7451-754-9. Typ: BAA
 • HALLON, Ľudovít - PACH, Ladislav - ŠKULTÉTY, Štefan - UHER, Michal - MILATA, Viktor. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1. Posúdili: Miroslav Sabol. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 93 s. ISBN 978-80-227-4842-1(Vega 2/0144/13 : Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. Vega 2/0164/13 : Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve). Typ: BAB
 • HALLON, Ľudovít. Skok do priepasti : Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva [A leap into the abyss. The Tatra bank, flagship of Slovak finance]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 18-24. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Hospodársky a technický vývoj pivovarníctva na Slovensku v podmienkach medzivojnového Československa. In Orosené dějiny. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019, s. 289-308. ISBN 978-80-7561-168-0.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: BEE
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história výrob organických zlúčenín na Slovensku. 9. zv. ; recenzenti: Miroslav Sabol, Dušan Bakoš. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 9-29. ISBN 979-80-227-4902-2.(VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: BEF
 • HALLON, Ľudovít. K monografii Harminc. In Alfa : Architektonické listy FA STU. Stredoeurópský vedecký a odborný časopis FA STU. Central European Journal of Architecture and Planning FA STU, 2019, č. 1, s. 36-40. ISSN 1135-2679. Recenzia na: Harminc / Jana Pohaničová, Peter Vodrážka. - Bratislava : Trio Publishing, 2018. - ISBN 978-80-81700-62-0. Typ: EDI
 • HANULA, Matej. Pittsburská dohoda a jej druhý život: nástroj politického zápasu v medzivojnovom Slovensku [The Pittsburgh Agreement and its Second Life: A Tool for the political Battle in the Interwar Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 131-146. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • HARVÁT, Matej. "...iactitant se magnitudine pecunie". Otázka platobných prostriedkov na mojmírovskej Morave ["...iactitant se magnitudine pecuniae". A means of payment issue in the Mojmirid Moravia]. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2019, roč. 22 Vol. 1, s. 4-28. ISSN 1336-9148.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: ADFB
 • HARVÁT, Matej. Triedny (od)boj podľa Mašínovcov. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč.2, č. 3, s. 42-45. Typ: GII
 • HAVASRÉTI, József - HORVÁTH, Sándor - KAJANOVÁ, Yvetta - MICHELA, Miroslav. Youth Cultures: Escape to Gospel Songs, Rock and Punk. In The Handbook of Courage: cultural opposition and its Heritage in Eastern Europe. - Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, s. 391-414. Dostupné na internete: <http://cultural-opposition.eu/wp-content/uploads/2018/12/COURAGE_Handbook_full-pdf.pdf>. Typ: BEE
 • HAVIAROVÁ, Michaela - JANURA, Tomáš. Vývoj rezidenčnej siete Máriássyovcov v Markušovciach a Čepanovciach v rokoch 1526-1848. Posúdil: Miroslav Števík. In Spiš. Vlastivedný zborník 9. - Spišská Nová Ves : Vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 63-77. ISBN 978-80-85173-29-1. Typ: AEDA
 • HAVLÍK, Adam - LONDÁK, Miroslav. ZOZUĽÁK Michal : * 7. března 1940 Bačkov, okr. Trebišov. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 560-562. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu" : ryby v stredovekej životospráve ["... if you throw a net into this river, it will never come out empty". Fish in medieval way of life]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 17-24. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Poklady stredoveku : spoločensko-kultúrny život na územmí stredovekého Slovenska formovali aj knižnice. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 4, s. 20-21. ISSN 1339-3634. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Kráľov kaplán. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 7, s. 28-30. ISSN 1339-3634. Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam - HIMIČ, Dan. Stredovek v laviciach : keď výchovným prostriedkom bola najmä trstenica alebo metla. Rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2019, č. 40, s. 54-60. ISSN 2585-7843. Typ: GII
 • HLAVINKA, Ján. "So Židom som nevyjednával." K arizáciám spisovateľa Ľudovíta Mistríka-Ondrejova ["I never negotiated with Jew." On the Aryanizations of the writer Ľudovít Mistrík-Ondrejov]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 501-519. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: ADDB
 • HLAVINKA, Ján - FIAMOVÁ, Martina. Medzi deportáciami a povstaním: postavenie židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943-1944 [Between Deportations and the Uprising: The Position of the Jewish Population in Slovakia from 1943 to 1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 269-282. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945). Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Bratislavskí Habsburgovci. Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2019. 252 s. ISBN 978-80-569-0254-7(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský vo svetle generačnej metódy. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 115-130. ISBN 978-80-224-1697-9. Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Šľachta v 19. a 20. storočí v slovenskej historiografii [Nobility of the 19th and 20th Centuries in Slovak historiography]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 9-27. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Československo - ťažko vydobytý a ľahko stratený projekt [Czechoslovakia - a hard won and easily lost project]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 15-45.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. "Bije zvon slobody, čujte ho národy." Reflexia revolúcie 1848/49 pri oslavách vzniku štátu na Slovensku [Reflections on the Revolution of 1848/49 during the celebrations of the state´s creation in Slovakia]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 85-97. Typ: ADFB
 • HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál : Dunajské nádeje a Československo [Unused Potential. The Danubian hope and Czechoslovakia]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Coburgovci : príbeh jedného sporu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • Roky 1848-1918-1938-1948-1968 : ich priebeh, dohry a reflexia v spoločných dejinách. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 15-158. Typ: FAI
 • Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov v 20. storočí. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 233-319. Typ: FAI
 • HOLEC, Roman. Ivanovi Kamencovi k osemdesiatinám. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s.10-12. Typ: GII
 • HOLLÝ, Karol. Josef Ladislav Píč ako slovakista: spolupráca so Slovenskými pohľadmi a historická ideológia slovenského národného hnutia. In Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : otázníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. - Liberec ; Praha ; Turnov : Technická univerzita v Liberci : Ústav dějin Univerzity Karlovy : Archiv Univerzity Karlovy : Pekařova společnost Českého ráje, 2018, s. 83-116. ISBN 978-80-7494-434-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABC
 • HOLLÝ, Karol. Vajanského koncepcia národných dejín. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 71-91. ISBN 978-80-224-1697-9.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • HOLLÝ, Karol. V súradniciach nacionalizmu a "konzervatívneho feminizmu" 1869-1914. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 61-98. ISBN 978-80-556-4149-2.(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: ABD
 • HOLLÝ, Karol. K dejinám evanjelického školstva v Nadlaku na začiatku 20. storočia. In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. - 17. marca 2018 ; recenzenti: Marta Dobrotková, Rastislav Kožiak. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2018, s. 105-115. ISBN 978-973-107-134-3. Vyšlo aj HOLLÝ, Karol. K dejinám evanjelického školstva v Nadlaku na začiatku 20. storočia. In Dolnozemský Slovák. Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Roč. 23 (38.), č.3-4 (2018), s. 34-42(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AFA
 • HOMOĽA, Tomáš. Na vzostupe moci : zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 [On the Rise of the Power: Foreign Police of Matthias Corvinus in the Central European Region in 1458-1471]. Recenzenti: Antonín Kalous, Vladimír Segeš. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-224-1736-5(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: AAB
 • HOMOĽA, Tomáš. "Iba ja a on" : Matej Korvín očami súčasníkov [Only me and him Mathias Corvinus through the eyes of comtemporaries]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 39-43. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • HUDÁČEK, Pavol. Štefan I. a Boleslav Chrabrý. Obsadenie časti Uhorska podľa Galla Anonyma a Uhorsko-poľskej kroniky (Druhá časť) [Stephen I of Hungary and Bolesław I the Brave. Occupation of a part of the Kingdom of Hungary according to Gallus Anonymous and the Hungarian-Polish Chronicle (Second part)]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2019, vol. 20, nr. 1, s. 53-96. ISSN 2084-1213.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: ABA
 • HUDEK, Adam. Alexander Dubček in Historiography. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 515-533. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABC
 • HUDEK, Adam. The United Kingdom and Central Europe: A Dream of an Alternative. In Contemporary european history, 2019, vol. 28, no. 1, p. 61-64. (0.810 - IF2018). ISSN 0960-7773. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/contemporary-european-history/article/united-kingdom-and-central-europe-a-dream-of-an-alternative/F92C777F0B0B81D5C89A80FC4B7ABA63>. Typ: ADCA
 • HUDEK, Adam. Historik František Hrušovský: žiak Václava Chaloupeckého ako tvorca ľudáckej koncepcie slovenských dejín. In Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : otázníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. - Liberec ; Praha ; Turnov : Technická univerzita v Liberci : Ústav dějin Univerzity Karlovy : Archiv Univerzity Karlovy : Pekařova společnost Českého ráje, 2018, s. 117-129. ISBN 978-80-7494-434-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AECA
 • HUDEK, Adam. Slovenská akadémia vied a vývoj vzťahov v slovenskej vedeckej obci v 50. a 60. rokoch 20. storočia [The Slovak Academy of Sciences and the Development of Relationships in the Slovak Scientific Community through the 1950s and 1960s]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 431-444. ISBN 978-80-224-1733-4.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AEDA
 • HUDEK, Adam. The Slovak Academy of Sciences in the Reform Process: Visions, Expectations and Demands. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 83-98. ISBN 978-3-525-35598-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AFA
 • HUDEK, Adam. Debaty o federácii a Českej národnej rade v slovenskom prostredí v rokoch 1968-1969. In Kořeny a tváře národního parlamentu : česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ; recenzovali: Petr Valenta, Jan Wintr. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 29-40. ISBN 978-80-7285-218-5. Typ: AFA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Alexander Dubček, past and present. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 11-27. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AECA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Ivan Laluha - jeden z generácie 1968 [Ivan Laluha - One of the Generation of 1968]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 445-467. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Obsadzovanie úradníckych postov v Spišskej stolici v rokoch 1711-1785 [The Filling of Official Posts in the County of Spiš in the Period 1711-1785]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 23-51. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADDB
 • JANURA, Tomáš. Formovanie dvoch kaštieľov v Hanušovciach nad Topľou v dôsledku zmien vlastníckych pomerov panstva [The Development of Two Manor Houses in Hanušovce nad Topľou as a Result of Changes in the Ownership of the Property]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 149-162. ISBN 978-80-224-1708-2.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Dejiny hradu. In Hrad Uhrovec : sprievodca po zrúcanine hradu. - Bratislava : Občianske združenie Hrad Uhrovec : Slovenský skauting, 2018, s. 5-15. ISBN 978-80-570-0631-2. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Hronsek : kaštiele. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Arizačný proces a jeho vplyv na slovenskú spoločnosť [The Process of Aryanisation and Its Impact on Slovak Society]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 283-299. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • KAMENEC, Ivan - MICHELA, Miroslav. Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom. Zodpovední redaktori: Jozef Hyrja, Jakub Drábik. 1. vydanie. Bratislava : HADART Publishing, 2019. 156 s. LÉGO, 1. zv. ISBN 978-80-99941-00-8(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BAB
 • KAMENEC, Ivan. Iniciátori a vykonávatelia : krátky život Kultúrnej rady v roku 1940 [Initiators and Implementers. The brief life of the Cultural Council in 1940]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 33-40. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Formy, metódy a príčiny prejavov solidarity na Slovensku v čase holokaustu. In Solidarita. Editor: Miroslav Pollák ; recenzenti: Rudolf Chmel, Jaroslav Skupník. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 69-78. ISBN 978-80-89975-01-3. Typ: BEF
 • KAMENEC, Ivan. Život Jozefa Tisa je príbehom morálky... In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 55, s. 29-37. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist / James Mace Ward. - Cornell University Press, 2014. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Malé dejiny v literárnom diele : Denisa Fulmeková: Doktor Mráz. Bratislava, Slovart, 2018. In Romboid, 2018, roč. 53, č. 9-10, s. 104-108. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Doktor Mráz / Denisa Fulmeková. - Bratislava : Slovart, 2018. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Únava z dejín ? : ústavy na skúmanie totalitných režimov sa dostali pod kuratelu politických strán a hnutí. Ivan Kamenec. In Denník N, 2019, 4. jún. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan - PŇAČEKOVÁ, Alžbeta. História by mala ľudí znepokojovať : rozhovor. In Hospodárske noviny : príloha Hospodárskych novín, 2019, roč. 5, č. 38, s. 6-10. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Zaprášené histórie : denník Ivana Kamenca. 55 pracovníkov Historického ústavu SAV pripravilo originálnu knihu o našich dejinách. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 7, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Pôžitok z čítania (Janovica). In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 52, s. 112-113. ISSN 1335-1710. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Znova o výročí : nacisti po "víťaznej vojne" nerátali ani s pretrvaním svojho "vzorového" satelitného štátu. In Denník N, 2019, 8. 3., s. 12. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Farár Tiso mal pre Nemcov veľkú cenu. In SME, 2019, 12.3., s. 14. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Vozár, Jozef. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 183-184. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Tolerancia by nemala byť iba snaha o zmierenie za každú cenu, ale aj boj so zlom a s nenávisťou : denník Ivana Kamenca. Ivan Kamenec. In Denník N, 2019, 5.4., s. 9. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Mýtus o kapitulácii : v údajnom kapitulačnom dokumente Tisovej vlády nebolo ani slovo o kapitulácii. In Denník N, 2019, 7. 5. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Dve storočné jubileá : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2019, 30.júl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Jánošíkovská tradícia? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2019, 18.10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Martýrium politikov : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2019, 20. 9. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Naše sťažovanie sa : keď vládnu nespokojnosť a pasivita spoločnosti, ochotne priskočia na pomoc samozvaní spasitelia. In Denník N, 2015, 3.júl. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Slovenské národné povstanie jubilejné, no nepatetické, a preto pravdivé. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 18-20. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra a osveta v kompetencii Ministerstva školstva a národnej osvety 1938-1944 [Culture and Enlightenment under the Ministry of Education and national Enlightenment 1938-1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 203-216. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vznik a činnosť školského referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v rokoch 1919 až 1922. In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky : (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR : Slovenský národný archív, 2018, s. 93-98.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti)). Typ: AEDA
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Divadlo pod dohľadom : nespokojnoasť s národnou ustanovizňou. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Hnilica, Jiří. Fenomén Dijon. Století českých maturít ve Francii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladateľství Karolinum, 2017, 510 s. ISBN 978-80-246-35-149. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 358-360. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Fenomén Dijon / Jiří Hnilica. - Praha : Univerzita Karlova, 2017. - ISBN 978-80-246-35-149. Typ: EDI
 • KODAJOVÁ, Daniela. Živena, spolok slovenských žien. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 13-60. ISBN 978-80-556-4149-2.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Cestovateľské zážitky z náboženských pútí v 19. storočí [Travellers´Experiences from Religious Pilgrimages in the 19th Century]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s.167-184. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Kresťanský princíp "Miluj blížneho svojho" v podmienkach modernizácie spoločnosti = "Szeresd felebarátod" a kereszténység alapelve a társadalom modernizációs feltételeinek tükrében [Christian principle "Love the neighbour" in the times of society modernisation]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 28-40. ISBN 978-80-971528-7-1.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: AFB
 • Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. Zostavila Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019. 303 s. ISBN 978-80-556-4149-2. Typ: FAI
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Franko, Michal. Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských miest Svätý Jur a Modra (Druhá polovica 16. storočia a 17. storočie). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018, 185 s. ISBN 978-80-568-0138-3. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 369-371. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KOVÁČ, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Fridricha Naumanna a Milana Hodžu [The "New Central Europe" of Tomáš G. Masaryk, Friedrich Naumann and Milan Hodža]. In Studia historica Brunensia, 2017, vol. 64, no. 2, s. 45-61. ISSN 1803-7429. Číslo vyšlo 30. 11. 2018. Typ: ADEB
 • KOVÁČ, Dušan. Zwischen Integration und Separation. Slowakische Geschichte und Politik 1918-2018. In Der Donauraum. 1918-2018 aus mitteleuropäischer Sicht : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, 2018, vol. 58, no. 1-2, p. 15-32. ISSN 0012-5415.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: ADEB
 • KOVÁČ, Dušan. Slovenský prevrat 1918: zvraty a obraty v jeho interpretácii [The Slovak coup of 1918: Turns and twists in its interpretation]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 47-63.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: ADFB
 • KOVÁČ, Dušan. Nacionalizmus, národy a národnostné menšiny v stredoeurópskom priestore na prelome storočí [Nationalism, Nations and Ethnic Minorities in Central Europe at the Turn of the Century]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 57-72. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • KOVÁČ, Dušan. Hrdina a nepriateľ : Masaryk a slovenská otázka [The hero and the enemy. Masaryk and the Slovak issue]. In Soudobé dějiny. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 338-347. ISSN 1210-7050.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AFA
 • KOVÁČ, Dušan. Príbeh česko-slovenského štátu. Štyri kapitoly a epilóg. In Česko-slovenská/ Slovensko-česká výstava. - Praha ; Bratislava : Národní muzeum : Slovenské národné múzeum, 2018, s. 49-65. ISBN 978-80-7036-567-0. Preložené pod názvom: The State of Czecho_Slovakia: The Story. Four Chapters and epilogue / Dušan Kováč ; Czech-Slovak Exhibition National Museum/ Slovak-Czech Exhibition Slovak National Museum Praha-Bratislava 2018. - ISBN 978-80-8060-437-0. Typ: CKA
 • KOVÁČ, Dušan. The Year 1918 and Slovakia. In Společné století : Česko-Slovensko 1918-2018. - Brno : Moravské zemské múzeum, 2018, s. 42-52. ISBN 978-80-7028-505-3. Preložené pod názvom: Rok 1918 a Slovensko / Dušan Kováč ; recenzovali:Jiří Malíř, Václav Štěpánek. Typ: CKA
 • KOVÁČ, Dušan. Príbeh o tom, ako sa z "normálneho" človeka stal vojnový zločinec. In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 55, s. 39-45. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia / James Mace Ward. - Cornell University Press, 2014. Typ: EDI
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • KOVÁČ, Dušan. Skalica 1918. In Skalica 1918 : spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko. - Skalica : Záhorské múzeum, 2018, s. 3-4. ISBN 978-80-85446-98-2. Upravená reedícia publikácie z r. 1968. Typ: GII
 • KOWALSKÁ, Eva. Prínos Franza Raffelspergera k rozvoju cestovania a komunikácie v habsburskej monarchii [The Contribution of Franz Raffelsperger to the Development of Travelling and Communication in the Habsburg Monarchy]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 139-149. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Der Kampf um Toleranz : Die Lage der Lutheraner in Ungarn (1765-1780). In "Die Habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus" : Beiträge zur Mitregenschaft Josephs II., 1765-1780. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2018, s. 271-294. ISBN 978-963-631-272-5. ISSN 2073-3054. Typ: AECA
 • KOWALSKÁ, Eva. Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália barónka Zay [Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Baroness Ludovica Amalia Zay]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 141-148. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • KOWALSKÁ, Eva. Ein umstrittener Missionar und Prediger: Nicolaus Kellio SJ (1643–1684). In Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. - Münster : Aschendorf Verlag, 2019, s. 215-225. ISBN 978-3-402-11603-6. ISSN 0171-3469.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEE
 • KOWALSKÁ, Eva. Die erste slowakische Zeitung Presspůrské nowiny zwischen Journalismus und Patriotismus. In Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. - Budapest : Institute for Literary Studies of the Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, 2019, s. 55-67. ISBN 978-615-5478-70-3. Dostupné na internete: <http://reciti.hu/2019/5169>(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Typ: BEE
 • KOWALSKÁ, Eva. Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Šurany: DMC 2017, 192 s. ISBN 978-80-972-963-08. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s.371-372. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013, č. 48, r. 2014, č. 49, r. 2015, č.50, r. 2016), hl. redaktorka Ingrid Kušniráková, výkonná redaktorka Marcela Bednárová (č. 51, 2017) ; recenzenti č.49, (2015), č. 50, (2016): Frederik Federmayer, Rastislav Kožiak, č. 51 (2017): Dušan Škvarna, Marek Junek, č. 52 (2018): Peter Kónya, Eva Augustínová, č. 53(2019): Eva Benková, Silvia Lörinčíková, Adrienn Szilágyi. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. ISBN 978-80-224-0991-9. ISSN 0440-9515. Typ: FAI
 • KRIŠTEKOVÁ, Laura - VODRÁŽKA, Peter. Architektúra pre erár. Vplyv vojenských udalostí na obraz slovenských miest [Architecture for the Army.Impact of Military Events on the Image of Slovak Cities]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 457-478. ISBN 978-80-89867-05-9.(VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • KŠIŇAN, Michal. L´homme qui parlatt avec les étoiles : Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre [The Man Who Spoke with the Stars]. Peer-review: Étienne Boisserie, Bohumila Ferenčuhová. Paris : Eur´orbem, 2019. 344 s. Collection Histoire(s). ISBN 979-10-96982-08-0. ISSN 2558-0701(Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AAA
 • KŠIŇAN, Michal. Milan Rastislav Štefánik. 1st edition. Bratislava : Lindeni. Albatros Media Slovakia, 2019. 63 s. ISBN 978-80-566-1015-2. Typ: BAB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Protireformácia a obnova katolíckej cirkvi na panstvách Pálffyovcov v 17. storočí [Counter-reformation and the renewal of catholic church on the Pálffy estates in the 17th Century]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 93-106. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: ADFB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - ZVAROVÁ, Zuzana - MATEJKA, Miroslav. Kostol trinitárov v Ilave: archívno-historický a pamiatkový výskum. In Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : dejiny a pamiatková ochrana. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2018, s. 340-352. ISBN 978-80-227-4876-6. Druhé rozšírené vydanie. Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Chudobinská starostlivosť v Uhorsku v 18. storočí = Szegények gondozása a 18. századi Magyar Királyságban [Poor relief in Hungary in 18th Century]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 8-19. ISBN 978-80-971528-7-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: AFB
 • KŮŽELOVÁ, Michaela - MICHELA, Miroslav - STÝBLOVÁ, Magdaléna. Czechoslovakia. In The Handbook of Courage: cultural opposition and its Heritage in Eastern Europe. - Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, s. 75-96. ISBN 978-963-416-142-4. Typ: BEE
 • LABAŠOVÁ, Zuzana - POSCH, Martin. Martin Posch. In Medzi nami : rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú ; recenzent: Branislav Olah. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s. 194-204. ISBN 978-80-228-3123-9. Typ: BEF
 • LALUHA, Ivan - ŽATKULIAK, Jozef. Normalisation did not Silence Dubček. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 397-431. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku v kontexte vývoja mestských divadiel v strednej Európe v druhej polovici 19. storočia [The city theatre in Pressburg in the context of the development of city theatres in Central Europe in the second half of the 19th century]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 241-263. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)). Typ: ADDB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Európske hudobné divadlo v 19. storočí a jeho reflexia na scéne Mestského divadla v Prešporku. In Hudba v Bratislave v rámci cyklu Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VI : príspevky k hudobnej regionalistike. Muzikologická konferencia 27.-28. júna 2019 v Bratislave. - Bratislava : Katedra muzikológie FFUK : Slovenské národné múzeum. Hudobné múzeum : Slovenská muzikologická asociácia, 2019, nestr. Typ: AFF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Carl Maurer´s Sketchbook and Gustav Wintersteiner´s Watercolor Set as Sources of Stage Practice in the Pressburger Municipal Theatre in the 19th Century. In Performing Arts and Technical Issues : International Conference organized by Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca. Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique francaise, Venice 18-19 October 2019. - Lucca : Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2019, nestránkované. Typ: GII
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku/Bratislave : z histórie. In Portál Slovenského národného divadla : 99. divadelná sezóna 2018/2019, 2019, vol. apríl, s. 33. ISSN 1339-5122. Typ: GII
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Esettanulmány a kora újkori női mőveltség kérdéséhez [A Case Study of female literacy in the early modern era]. In Századok : a magyar történelmi társulat folyóirata, 2019, roč. 153, č. 2, s. 235-250. ISSN 0039-8098.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ADEB
 • LENGYELOVÁ, Tünde. "Ešte to som chcel napísať..." Menej známa stránka snemu v Banskej Bystrici roku 1620 ["Another Thing I Wanted to Write..." Lesser-Known Aspects of the Banská bystrica Assembly in 1620]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 113-122. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: AEDA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. "Dann der Gott es mit Frieden gegeben hat, das Kind ist Gut und Gross" Die lange Kinderlosigkeit des Ehepaares Kanizsai-Nádasdy. In Die Kanizsai und Ihre Zeit : Tagungband der 389. Schlaininger Gespräche 17. bis 20. September 2018. Hg. Gert Polster. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2019, s. 191-202. ISBN 978-3-85405-235-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: AFA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy (Príklad Alžbety Czoborovej a thurzovských panstiev na začiatku 17. storočia). In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 21. ISBN 978-80-568-0185-7. Typ: AFF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Úspešné vyliečenie neplodnosti v 16. storočí [Effective infertility treatment in the 16th century]. In Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia - filozofia - religia. - Kielce : Uniwersytetu Jana ochanowskiego, 2019, s. 247-262. ISBN 978-83-7133-752--9.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEE
 • LENGYELOVÁ, Tünde. A kora újkora női műveltség problémái-elvárások, határok és lehetőségek. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 21-33. ISBN 978-963-338-216-5.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEE
 • LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Die Slowakei in der Tschechoslowakei 1945-1989. In Historický ústav SAV. Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 26-79. ISBN 978-80-224-1722-8.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABA
 • LONDÁK, Miroslav. First Political Steps. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 125-140. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AECA
 • LONDÁK, Miroslav. The Early Spring and Problems of the Slovak Economy. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 171-187. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AECA
 • LONDÁK, Miroslav. K vývoju slovenskej a československej ekonomiky v prvej polovici 70. rokov 20. storočia [On the development of the Slovak and Czechoslovak economies in the first half of the 1970s]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 197-205. ISBN 978-80-88292-24-1.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AECA
 • LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Zánik česko-slovenskej federácie a základné tendencie vývoja Slovenska po roku 1993 [The Dissolution of the Czecho-Slovak Federation and Fundamental Trends in the Development of Slovakia after 1993]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 541-566. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AEDA
 • LONDÁK, Miroslav. BARBÍREK František : * 19. ledna 1927 Račištorf (dnes součást Bratislavy) † 19. dubna 2001 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 140-143. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. BRÁNIK Július (původním jménem Július MAIBAUM) : * 1. září 1908 Kežmarok † 27. srpna 1970 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 199-202. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. DUBČEK Štefan : * 23. srpna 1892 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 31. května 1969 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 291-293. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. HRIVNÁK Pavol : * 9. října 1931 Malý Čepčín, okr. Turčianske Teplice † 3. února 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 472-474. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. KNOTEK Ivan : * 26. srpna 1936 Senica † ? In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 597-599. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. LITVAJOVÁ Elena, rozená CHÚŤKOVÁ : * 8. června 1924 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 17. února 1999 Nové Zámky. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 34-36. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. MAJLING Pavol : * 13. června 1911 Rudlová (dnes součást Banské Bystrice) † 15. února 1984 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 46-48. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. OSOHA Ján : * 27. července 1901 Podolí, okr. Uherské Hradiště † 19. února 1945 Melk, Rakousko. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 138-140. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. PAVLENDA Viktor : * 23. ledna 1928 Katarínska Huta (dnes součást Cinobane), okr. Poltár † 5. července 1990 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 156-160. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. PEZLÁR Ľudovít : * 30. března 1929 Bratislava † 5. ledna 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 177-180. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. PÚLL Ján : * 2. července 1914 Myjava † 22. prosince 1988 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 220-223. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. RÁZUS Milan : * 16. září 1921 Liptovský Svätý Mikuláš (dnes Liptovský Mikuláš) † 11. srpna 1984 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 231-233. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. RIGO Emil : * 11. února 1926 Horné Orešany, okr. Trnava † 10. června 2017. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 246-248. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. ŠEBESTA Štefan : * 2. dubna 1912 Myjava † 10. dubna 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 347-350. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. TRÁVNIČEK Bohuš : * 21. ledna 1927 Prievidza † 15. května 1987 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 466-467. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. Ako nám bolo v 80. rokoch : ekonomika na Slovensku na konci československého komunistického režimu. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 2, s. 36-41. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • Alexander Dubček : The Symbol of Spring. Editors: Miroslav Londák, Slavomír Michálek. Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019. 556 s. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • Die Slowakei und die europäische Integration. Herausgeber: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenten: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019. 392 s. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: FAI
 • LONDÁKOVÁ, Elena. The Early Spring and Cultural Elites. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 189-209. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABC
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Slovak Society during Normalisation. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 379-396. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AECA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Význam médií v procese demokratizácie česko-slovenskej spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia [The Role of the media in the process of democratisation of the Czecho-Slovak society in the 1960s]. In Periodiká v minulosti a súčasnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ; lektori: Ľuboš Kačírek, Katarína Žeňuchová, Oľga Vanechová. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2018, s. 166-173. ISBN 978-80-89303-63-2.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AFB
 • LONDÁKOVÁ, Elena. GOSIOROVSKÝ Miloš : * 28. května 1920 Vrútky † 7. listopadu 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 359-361. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. HOLDOŠ Ladislav : * 14. května 1911 Ružomberok † 9. září 1988 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 447-450. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. NOVOMESKÝ Ladislav : * 27. prosince 1904 Budapešť, Maďarsko † 4. září 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 120-124. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. PAVLÍK Ondrej : * 1. dubna 1916 Zvolenská Slatina, okr. Zvolen † 19. prosince 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 161-165. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LUKAČKA, Ján. Stredoveké osídlenie a majetkové pomery na podhorí Považského Inovca od Radošiny po Bojnú [The medieval Settlement and Property Situation at the Foot of the Považský Inovec Mountain Range from Radošina to Bojná]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 19-28. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Martin Bujna - otec slovenských sirôt = Bujna Martin - a szlovák árvák atyja [Martin Bujna - the Father of Slovak Orphans]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 169-180. ISBN 978-80-971528-7-1.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: AFB
 • MACHO, Peter. Stopy Dušana Jurkoviča v modranskom prostredí. In Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. - Brezová pod Bradlom ; Luhačovice, 2018, s. 34-36. Typ: BEF
 • MANNOVÁ, Elena. Minulosť ako supermarket ? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [The Past as a Supermarket? Ways of Representation and Actualisation of Slovak History]. Recenzenti: Dušan Škvarna, Gabriela Dudeková Kováčová, Ilona L. Juhász. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 463 s. Edícia Slovenská historiografia. ISBN 978-80-224-1706-8(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • MANNOVÁ, Elena. Das Vereinswesen im Königreich Ungarn 1867–1914 : Homogenisierung und Hybridisierung. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. - Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2019, s. 257-277. ISBN 978-3-7917-3035-6.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • MELO, Marián - PIŠÚT, Peter - MELOVÁ, Katarína - VÍGĽAŠ, Peter - DAMBORSKÁ, Ingrid - BADA, Michal. Dôsledky extrémnych prejavov počasia v zime 1783/1784 na mestá strednej Európy po erupcii vulkánu Lakagígar [The Impacts of Extreme Weather Events During the SWinter 1783/1784 on the towns of Central Europe after the Lakagígar Eruption]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 137-182. ISBN 978-80-89867-05-9.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vznik a činnosť Židovskej ústrednej úradovne [The Establishment and Activities of the Jewish Central Office]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 116-130. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/08_vznik-a-cinnost-zidovskej-ustrednej-uradovne.pdf>(VEGA 2/006/16 : Politické, kultúrne a ekonomické elity židovskej komunity v rokoch 1918 – 1945). Typ: ADNB
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Emigranti, alebo vyhnanci? : (vysťahovalecké akcie Židov zo Slovenska po vzniku autonómneho Slovenska) [Emigrants or Exiles ? (The Active Emigration of Jews from Slovakia after the Establishment of the Autonomous Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 253-267. ISBN 978-80-224-1733-4.(Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945). Typ: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Stratená minulosť [The Lost Past]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 83-94. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vznik židovských politických strán na Slovensku po vzniku 1. ČSR : (náčrt problematiky). In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky : (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR : Slovenský národný archív, 2018, s. 84-92.(Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945). Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Age of Fear : The Cold War and its Influence on Czechoslovakia 1945-1968. Reviewers: Zuzana Poláčková, Juraj Marušiak. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 400 s. ISBN 978-3-8382-1285-2. Typ: AAA
 • MICHÁLEK, Slavomír - WEISS, Peter. Aussenpolitische Zusammenhänge der Teilung der Tschechoslowakei in den Jahren 1989-1992. In Historický ústav SAV. Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 135-181. ISBN 978-80-224-1722-8.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABA
 • MICHÁLEK, Slavomír. The Invasion and the Platonic Sympathy of the White House. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 278-303. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABC
 • MICHÁLEK, Slavomír. The US and the West before 1968. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 257-303. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AECA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Vyslanectvo ČSR vo Washingtone od rozbitia republiky do uznania exilovej londýnskej vlády (1939-1942) [The Czechoslovak Embassy in Washington from the Breakup of the Republic to the Acknowledgement of the Government-in-Exile in London (1939-1942)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 187-202. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slováci na konferencii OSN v San Franciscu v roku 1945 [Slovaks at the UN Conference of 1945 in San Francisco]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 303-320. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AEDA
 • Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru [The Reception and Reflection of Personality in the Modern Age]. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 632 s. ISBN 978-80-224-1733-4(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. To čo uplynulo, sa nikdy nevráti ... : predhovor [What once has passed, never comes back ... Preface]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 11. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: GII
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - LOVRA, Éva - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Začiatky moderného mestského plánovania v Uhorsku. Prípad Bratislavy a Nového Sadu [The beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary using the examples of Bratislava and Novi Sad]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 467-480. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy). Typ: ADDB
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930-2019) = Tribute to the great man, architecture historian and critic: Friedrich Achleitner (1930-2019). In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. LIII, č. 1-2, s. 124-125. (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Typ: GII
 • NEMEC, Miroslav. Workshop Obraz historickej krajiny a jeho proměny v novověkém diplomatickém materiálu (1500-1945) (Formy a proměny diplomatickej produkce v novověku III.). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 379-381. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • OSYKOVÁ, Linda. Ivan Dérer, aktívny agitátor sociálnych demokratov v medzivojnovom období [Ivan Dérer - An Active Social Democratic Agitator of the Inteerwar Period]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 111-130. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: AEDA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Prehľad historiografie k dejinám poštovníctva na Slovensku [An Overview of Historiography Regarding the Slovak Postal Organisation]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 125-137. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Starostlivosť o zdravie v písomných prameňoch z 19. storočia vo fondoch regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach [Gesundheitsfürsorge in der Literatur des 19. Jahrhunderts im Fonds der Regionalabteilung der Öffentlichen Bibliothek von Ján Bocatius in Košice]. In Historica Carpatica. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2018, 2018, vol. 49, s. 65-74. Typ: AEDA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Ondrejšík, Tomáš et al. História obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec. Košice: Jes Slovakia s.r.o, 2018, 223 s. ISBN 978-80-89936-09-0. In Košické historické zošity 28/2018. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2018, s. 55-56. Recenzia na: História obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec / Tomáš Ondrejšík et al. - Košice : Košický dejepisný spolok, 2018. Typ: EDI
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Kušnír, Jozef (ed.). Nové obzory 33. Prešov v priestore čase. Prešov: Krajské múzeum v Prešove, 2017, 248 s. ISBN 978-80-899-52-00-7. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 185-186. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • PAVČÍK, Filip. Reakcie slovenskej kultúrnej obce na sovietsku kampaň proti tzv. formalizmu v umení medzi rokmi 1936-1938 [Reactions of the slovak cultural community to the soviet campaing against so called formalism in the arts between the years 1936 and 1938]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 103-125. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • PAVČÍK, Filip. Kultúrny vývoj na Slovensku na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Elena Londáková. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2019. 122 s. Typ: DAI
 • PAVČÍK, Filip. Mohyla presvedčivo oživuje deťom Štefánikov príbeh. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 32. Typ: GII
 • PEŠEK, Jan. From Worker to Professional Politician. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 109-124. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA
 • PEŠEK, Jan. Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v 1. polovici 70. rokov [The Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession in the first half of the 1970]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 368-373. ISBN 978-80-88292-24-1.(Vega 2/0100/10 : Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992)). Typ: AECA
 • PEŠEK, Jan. Cirkvi na Slovensku v kontexte vývoja po januári 1968. In Na ceste k slovenskej štátnosti. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2018, s. 265-276. ISBN 978-80-969971-6-9.(Vega 2/0100/10 : Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992)). Typ: AEDA
 • PEŠEK, Jan. BAKUĽA Michal : * 23. srpna 1911 Málinec, okr. Poltár † 21. října 1983 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 128-130. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BAŠŤOVANSKÝ Štefan : * 7. února 1910 Budapešť, Maďarsko † 27. listopadu 1952 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 150-154. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BENADA Ľudovít : * 28. srpna 1899 Mikulčice, okr. Hodonín † 13. června 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 155-158. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BIĽAK Vasil (původním jménem Vasil GULA) : * 11. srpna 1917 Krajná Bystrá, okr. Svidník † 6. února 2014 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 172-176. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BOLVANSKÝ Pavol : * 22. října 1940 Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 189-190. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. COLOTKA Peter : * 10. ledna 1925 Sedliacka Dubová, okr. Dolný Kubín. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 229-233. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČECH Ján : * 5. června 1915 Tisovec * 5. června 1915 Tisovec. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 236-237. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČULEN Marek : * 8. března 1887 Brodské, okr. Skalica † 26. prosince 1957 Brodské, okr. Skalica. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 256-258. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. DAVID Pavol : * 19. března 1899 Kátov, okr. Skalica † 5. prosince 1970 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 262-265. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. DVORSKÝ František : * 25. dubna 1922 Nové Zámky † 17. září 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 294-296. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURIŠ Július : * 9. března 1904 Rovňany, okr. Poltár † 18. února 1986 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 302-306. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURKOVIČ Herbert : * 27. prosince 1928 Trenčianské Jastrabie, okr. Trenčín † 28. března 2007 Dubnica nad Váhom. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 307-310. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Michal : * 26. dubna 1916 Hradište, okr. Partizánske † 24. prosince 1960 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 317-319. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Samuel : * 22. února 1920 Hradište, okr. Partizánske † 15. prosince 1991 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 320-323. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. GRACA Bohuslav : * 5. ledna 1925 Horná Lehota, okr. Brezno † 24. dubna 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 368-370. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. CHUDÍK Michal : * 29. září 1914 Polomka, okr. Brezno † 24. dubna 2005 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 514-518. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. JELEŇ Oskár : * 4. září 1904 Rybárpole (dnes součást Ružomberku) † 3. července 1986 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 539-542. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. KLOKOČ Ondrej : * 17. srpna 1911 Hačava (dnes součást Hnúště), okr. Rimavská Sobota † 26. března 1975 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 591-594. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. KRAJŇÁK Oto : (původním jménem Otto KLEIN) * 17. srpna 1911 Vídeň, Rakousko † 21. února 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 659-661. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. KRÍŽ Jozef : * 26. ledna 1917 Fintice, okr. Prešov † 11. října 1979 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 677-679. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. LÖRINCZ Július : * 16. ledna 1910 Diószeg (dnes Sládkovičovo) † 14. prosince 1980 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 37-40. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. MICHALIČKA Augustín : * 31. srpna 1914 Prešpurk (dnes Bratislava) † 8. ledna 1998 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 70-72. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. MOŠKOVIČ Koloman (též Koloman MOŠKO) : * 2. září 1906 Košice † 15. září 1972 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 91-93. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. STRECHAJ Rudolf : * 25. července 1914 Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom † 28. července 1962 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 312-316. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. STRECHAJ Rudolf : * 25. července 1914 Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom † 28. července 1962 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 312-316. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. SÝKORA Ernest : * 2. srpna 1914 Banská Bystrica † 16. ledna 2000 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 331-334. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠALGOVIČ Viliam : * 12. prosince 1919 Ružindol, okr. Trnava † 9. února 1990 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 340-344. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠALING Ondrej : * 10. prosince 1940 Hnúšťa-Likier (dnes Hnúšťa), okr. Rimavská Sobota † ? In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 345-346. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠIROKÝ Viliam : * 31. května 1902 Bratislava † 6. října 1971 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 374-379. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠMIDKE Karol : * 21. ledna 1897 Vítkovice (dnes součást Ostravy) † 15. prosince 1952 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 396- 399. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠOLTÉSZ Jozef : * 1. května 1909 Vranov nad Topľou † 19. března 1977 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 400-402. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. VAČOK Václav : * 28. září 1926 Horná Lehota, okr. Brezno † 5. února 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 501-502. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. VALACHOVIČ Martin : * 26. září 1891 Pezinok † 7. března 1950 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 507-508. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana - VAN DUIN, Pieter. Authoritarianism in Crisis Portugal, Czechoslovakia, and 1968. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 127-155. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ADDB
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter C. van. Gustáv Husák and the Foundations of ‘Normalization’: Slovak, Czechoslovak and Federative Perspectives, 1968–1970. In Slavonica, 2019, vol. 24, no. 1. ISSN 1361-7427 (print), 1745-8145 (online). Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13617427.2019.1623460?needAccess=true>. Typ: ADMB
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana - KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Anton Štefánek a jeho memorandum Spoločnosti národov z roku 1922 [Anton Štefánek and his Memorandum to the League of Nations of 1922]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 89-109. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0156/13 : "Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník"). Typ: AEDA
 • POLOVKOVÁ, Sandra - JURČIŠINOVÁ, Kristína - PAVČÍK, Filip. Stretnutie tých, čo prežili ŠOA. Zodpovední redaktori: Sandra Polovková, Filip Pavčík. 1. Bratislava : Post Bellum, 2018. 280 s. ISBN 978-80-973262-03. Typ: BAB
 • POSCH, Martin. Britských agentov v SNP nacisti popravili. In HistoryWeb, 2019, 2.9. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/britskych-agentov-v-snp-nacisti-popravili>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Po potlačení Povstania ustúpila do hôr i tajná americká misia. In HistoryWeb, 2019, 14.10. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/po-potlaceni-povstania-ustupila-do-hor-i-tajna-americka-misia>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Kto boli radikální duchovní : historik Szabó ukazuje históriu klérofašizmu u nás. In SME Komentáre, 2019, 24. 5. ISSN 1335-440X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22126473/kto-boli-radikalni-duchovni.html>. Typ: BDF
 • POSCH, Martin. Stopy trnavského odboja v aktivitách výsadku Manganese [Traces of Trnava´s resistence in the activities of the SOE parachute troop "Manganese"]. In Trnava a SNP : protifašistický odboj v Trnavskom kraji. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnavský samosprávny kraj, 2019, s. 61-70. ISBN 978-80-89514-64-9. Typ: BEF
 • POSCH, Martin. Československo a britské tajné služby počas druhej svetovej vojny : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Michal Schvarc. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. 152 s. Typ: DAI
 • POSCH, Martin. Novinár. Radikál. Antisemita. Vrah. In SME Kultúra, 2019, 25.3. ISSN 1335-440X. Recenzia na: Alexander Mach. Radikál z povolania / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2018. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22083282/novinar-radikal-antisemita-vrah.html>. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Impérium musí zomrieť. In HistoryWeb, 2019, 23.8. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Impérium musí zomrieť / Michail Zygar. - Bratislava : Absynt, 2019. - ISBN 978-80-82031075. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/imperium-musi-zomriet>. Typ: EDI
 • POSCH, Martin. Vypuknutie druhej svetovej vojny a slovenská stopa. In SME Kultúrny život, 2019, roč. 2, č. 9, s. 16. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • POSCH, Martin. Motivácia odbojárov bola rôzna, no spájala ich snaha poraziť okupantov. In Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 3, s. 28-31. Typ: GII
 • SABOL, Miroslav. Hodnotenie industrializácie Slovenska v rámci Dvojročnice : (jej kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele). In Slovensko a Európa v roku 1948. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2018, s. 183-219. ISBN 978-80-89514-56-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: ABB
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj - Odra - Labe [Fighting for Waterways. The Penetration of Influences of Germany into the Navigation and Water Economy in Slovakia in the Last Years of the Czechoslovak Republoc (1938-1939) as Based on the Danube-Oder-Elbe Project]. In Labe v proměnách věků. - Praha : Národní technické muzeum, 2018, s. 159-178. ISBN 978-80-7037-293-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABC
 • SABOL, Miroslav. Politické, ekonomické, dopravní a turistické aspekty života povojnového Slovenska, 1945 až 1950. In Turistická odysea : krajinou soudobých dějin cestovaní a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. 232-250. ISBN 978-80-246-4055-6.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABC
 • SABOL, Miroslav. Poľnohospodárska produkcia a zaistenie výživy na Slovensku v tretej republike [Agricultural Production and the Provision of Nutrition in Slovakia in the Third Republic]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 321-338. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABD
 • SABOL, Miroslav. Jozef Juraj Styk národohospodár a politik = Jozef Juraj Styk national economist and politician. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2018, roč. III/IXX, č. 1-2, s. 304-312. ISSN 2453-9252.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ADFB
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Mobilizácia pracovných síl v ČSR po druhej svetovej vojne a ich presuny medzi Slovenskom a českými krajinami [Mobilization of the labour force in Czechoslovakia after World War II and its relocation between Slovakia and the Czech lands]. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017-2018, s. 181-200.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0042/16 : Dejiny celulózy a papiera na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Typ: ADFB
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia Doc. PhDr. Jana Peška, DrSc. [Selected Bibliography of Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 567-582. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: BEF
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia PhDr. Stanislava Sikoru, CSc. [Selected Bibliography of PhDr. Stanislav Sikora, CSc.]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. ISBN 978-80-224-1733-4.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: BEF
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia publikácií PhDr. Viliama Čičaja, CSc. [A Selected Bibliography of PhDr. Viliam Čičaj, CSc.]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 309-316. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. "Balónová aféra" v réžii komunistického Československa z roku 1956 a jej medzinárodné súvislosti ["The Balloon Affair" Misused by Communist Czechoslovakia in 1956 and Its International Contexts]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 369-390. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • SEGEŠ, Dušan. LONDÁK, Miroslav. Šikova ekonomická reforma a Slovensko. Bratislava: VEDA, 2018. 224 s. ISBN 978-80-224-1687-0. In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, 2019, roč. 23, č. 3, s. 204-207. ISSN 1335-3314. Recenzia na: Šikova ekonomická reforma a Slovensko / Miroslav Londák. - Bratislava : VEDA, 2018. - ISBN 978-80-224-1687-0. Typ: EDI
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SCHVARC, Michal. Sicherheitsdienst a autonómne Slovensko. Príklad Wernera Göttscha [ Sicherheistdienst and the Autonomous Slovakia. A Biographical Sketch of Werner Göttsch]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s.7-18. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/02_sicherheitsdienst-a-autonomne-slovensko-priklad-wernera-gottscha_0.pdf>(VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945. APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADNB
 • SIKORA, Stanislav. The First Secretary of the ÚV KSS. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 141-169. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABC
 • SIKORA, Stanislav - LONDÁK, Miroslav. Socialism with a Human Face. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 211-256. ISBN 978-80-224-1719-8. ISSN 2195-1845.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ABC
 • SIKORA, Stanislav. Szlovákia a prágai tavasz után. In Világtörténet : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intezet folyóirata, 40, roč. 8, č. 3 (2018. Typ: ADEB
 • SIKORA, Stanislav. Protesty Alexandra Dubčeka proti normalizačnému režimu v Československu v prvej polovici 70. rokov 20. storočia [Alexander Dubček´s protests against the normalization regime in Czechoslovakia in the first half of the 1970s]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 234-237. ISBN 978-80-88292-24-1. Typ: AECA
 • SIKORA, Stanislav. Alexander Dubček, najznámejší slovenský politik. In Soudobé dějiny, 2018, roč. 25, č. 3-4, s. 377-390. ISSN 1210-7050. Typ: AFA
 • SIKORA, Stanislav. ABRAHÁM Ladislav : * 30. května 1922 Vyhne, okr. Žiar nad Hronom † 30. března 2000 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 109-111. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. BOĎA Koloman : 4. dubna 1927 Horná Strehová, okr. Veľký Krtíš † 11. listopadu 2005 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 180-182. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ČISLÁK Vincent : * 12. ledna 1930 Bystré, okr. Vranov nad Topľou † 23. května 2002 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 250-251. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DAUBNER Vojtech : * 23. dubna 1912 Kremnica, okr. Žiar nad Hronom † 10. října 1981 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 259-261. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DUBČEK Alexander : * 27. listopadu 1921 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 7. listopadu 1992 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 285-290. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. FRIŠ Eduard : * 27. ledna 1912 Stará Ľubovňa † 14. května 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 344-346. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HRUŠKOVIČ Miloslav : * 25. ledna 1925 Pukanec, okr. Levice † 12. února 1992 Lehnice, okr. Dunajská Streda. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 486-489. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HRUŠOVSKÝ Miloš : * 15. dubna 1908 Bánovce nad Bebravou † 27. února 1980 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 490-492. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. JANÁK Ignác : * 4. října 1930 Veľké Zalužice (dnes součást Zalužic), okr. Michalovce † 3. srpna 2016 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 530-532. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. JANÍK Ján : * 24. listopadu 1924 Čemice (dnes součást Liptovského Mikuláše) † 11. srpna 1991 Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 533-535. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. KOSCELANSKÝ Ján : * 19. října 1926 Sečovce, okr. Trebišov † 19. listopadu 2010 Košice. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 642-644. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. LIETAVEC Jozef : * 12. března 1915 Nedožery (dnes součást Nedožer-Brezan), okr. Prievidza † 15. srpna 2011 Handlová, okr. Prievidza. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 24-26. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. LUPTÁK Stanislav : * 26. listopadu 1925 Hodruša-Hámre, okr. Žarnovica † 14. prosince 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 44-45. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. PECHO Michal : * 19. srpna 1923 Alekšince, okr. Nitra † 7. června 1993 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 168-170. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. RAIS Štefan : * 8. srpna 1909 Zliechov (dnes Gápel), okr. Považská Bystrica † 25. dubna 1975 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 224-226. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. SABOLČÍK Michal : * 3. června 1924 Soľ, okr. Vranov nad Topľou † 27. července 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 253-256. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. SÁDOVSKÝ Štefan : * 13. října 1923 Vlkas, okr. Nové Zámky † 17. června 1984 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 257-260. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. SEDLÁKOVÁ Mária : * 8. srpna 1922 Sereď, okr. Galanta † 12. prosince 1987 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 268-270. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ŠKRABALA Vincent : * 1898 Moštenica, okr. Banská Bystrica † 1945 Mauthausen, Rakousko. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 382-383. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ŠLAPKA Gejza : * 10. ledna 1928 Rišňovce, okr. Nitra † 17. ledna 2017 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 384-386. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. TURČEK Július : * 25. listopadu 1922 Podbrezová, okr. Brezno † 6. prosince 1998 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 471-472. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. TURZO Eugen : * 20. června 1922 Turčiansky Svätý Martin (dnes Martin) † 23. prosince 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 473-474. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ŤAŽKÝ Anton : * 3. prosince 1921 Čierny Balog, okr. Brezno † 18. dubna 1992 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 475-477. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ZRAK Jozef : * 19. července 1929 Šumiac, okr. Brezno † 28 února 2012 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 563-565. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ZUPKA František : * 30. června 1901 Marchegg, Rakousko † 2. června 1976 Mariánské Lázně. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 566-569. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SITÁR, Adam - HOMOĽA, Tomáš. Správa z 25th Leeds International medieval congress, 02-05 July 2018, University of Leeds. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 187-190. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • SOKOLOVÁ, Milena. Kirchlich-religiöses Segment der gesellschaftlichen Entwicklung in der Slowakei nach 1993. In Historický ústav SAV. Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 226-246. ISBN 978-80-224-1722-8.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA
 • STEINHÜBEL, Ján. Veľká Morava a slovanský svet [Great Moravia and the Slavic World]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. Zostavila: Silvia Petrášová. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 7-14. ISBN 978-80-89175-86-4.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: AFB
 • SZABÓ, Miloslav. From Protests to the Ban: Demonstrations against the "Jewish" Films in Interwar Vienna and Bratislava. In Journal of Contemporary History [serial], 2019, vol. 54, issue 1, p. 5-29. (0.769 - IF2018). ISSN 0022-0094. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com>. Typ: ADMA
 • SZABÓ, Miloslav. Vajanský antisemita. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 93-113. ISBN 978-80-224-1697-9.(SASPRO 00079/01/03 : Antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918-1938)). Typ: AEDA
 • SZABÓ, Miloslav. Solidarizmus alebo národný socializmus? Dilemy katolíckeho sociológa Michala Salatňaya. In Solidarita. - Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2019, s. 358-365. ISBN 978-80-89975-01-3.(VEGA 2/0121/17 : Politická korupcia na území Slovenska v 19. a 20. storočí). Typ: AEDA
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Fornicatrices, scortatrices et meretrices diabolares: Disciplining Women in Early Modern Hungarian Towns. In Same Bodies, Different Women: ´Other´Women in the Middle Ages and the Early modern Period. - Budapest : TRIVENT publishing, 2019, s. 167-194. ISBN 978-615-81222-2-1 . Dostupné na internete: <trivent-publishing.eu/history/samebodiesdifferentwomen/12.%20Blanka%20Szeghyová.pdf>(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ABC
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Uhorský či dácky Simplicissimus: osud jednej knihy a úvaha o možnosti preskúmania jej historickej vernosti [Hungarian or Dacian Simplicissimus: the Journey of One Book and a Reflection on the Possibility of Examining Its Historical Accuracy]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 249-270. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ABD
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Sex Crimes in Hungarian Towns in the Age of the Protestant Reformation. In Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs : Zeitschrift der Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, jahrgang 9, heft 1, s. 80-95. ISSN 2221-8890. Typ: ADEB
 • ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Recenzenti: Michal Rehúš, Jakub Drábik. Bratislava : Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 218 s. ISBN 978-80-972962-3-0. Typ: AAB
 • ŠIMEČKA, Martin Milan - POSCH, Martin - BOHUŠ, Michal. Všetko malo byť inak : Slovensko po roku 1945. Metodická príručka. Otázky, zadania, tipy na pátranie a premýšľanie. 1. vydanie. Zvolen : Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. 114 s. ISBN 978-80-972962-4-7. Typ: BCB
 • ŠOLTÉS, Peter. Der Nationalcharakter in österreichischen und ungarländischen Statistiken 1780–1848 : Ethnische Stereotypisierung von Slowaken und Ungarn. In Diversität und Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert. - Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2019, s. 13-36. ISBN 978-3-7917-3035-6.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: BEE
 • ŠOLTÉS, Peter. A ja ťa krstím ... : na rozdiel od súčasnosti kedysi rodičia nemali veľký vplyv na výber mena svojich detí. In SME príloha, 2019, 25.1., s. 6-7. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • ŠTEFÁNIK, Martin. A gömör-szepesi réz Flandriaban és Velencében a 14. század első harmadáíban. In Veretek, utak, katonak : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. - Budapest : Magyar Tudomanyos Academia, 2018, s. 355-378. ISBN 978-963-416-124-0.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: ABC
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Egy bányaváros adókötelezettségei : Körmöcbánya a középkorban. In Urbs : magyar várostörténeti évkönyv, 2018, vol. XII., s. 49-63. ISSN 1787-6753.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: ADEB
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Zahraničné cesty vyslancov mesta Kremnica za kráľom počas vlády Žigmunda Luxemburského [Die ausländischen Reisen der Endsandten der Stadt Kremnitz zum König während der Regierung von Sigismund von Luxemburg]. In Vita historiae dedicata : zborník štúdií venovaný životnému jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc. Zostavila Miriam Viršinská ; recenzenti Viliam Čičaj, Ivan Mrva. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského pre katedru histórie Pedagogickej fakulty UK, 2018, s. 46-55. ISBN 978-80-223-4695-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: AFB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Čo znamená národ pre katolíkov na Slovensku? (Prístupy a metodológie po kultúrnom obrate a postkonfesionálnej kritike) [What does the "nation" mean to Catholics in Slovakia? (Approaches and methodologies after the cultural turn and post-confessional critique]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 3, s. 385-411. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: ADDB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katolíci a národná kultúra počas normalizácie [Catholics and National Culture during Normalisation (Current Research Perspectives)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 469-482. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. "Národ" v diskurze skrytej cirkvi na Slovensku v 80. rokoch. In Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z vedeckej konferencie Bratislava 3-4. novembra 2015 ; recenzenti: Peter Zubko, Beáta Katrebová Blehová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2018, s. 260-273. ISBN 978-80-89335-85-5. Typ: AFB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta - WARD, James Mace. Ward: Prezidenta Tisa nie je možné pochopiť bez súvislostí s holokaustom : čo o Tisovi hovorí autor jeho životopisu. In SME Kultúra, 2019, 14.3., [11] s. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22074908/ward-prezidenta-tisa-nie-je-mozne-pochopit-bez-suvislosti-s-holokaustom.html>. Typ: GII
 • ZAJAC, Oliver. Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449. Typ: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 2019, 5.2., [6] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rakusky-princ-mohol-byt-lidrom-polskej-revolucie>. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Bez diplomu nezamestnali ani Mickiewicza. In HistoryWeb, 2019, 8. 4., [8] s. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/bez-diplomu-nezamestnali-ani-Mickiewicza>. Typ: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Keď Tatrou znela Marseillaisa : ohlasy revolúcie na Slovensku. In Historická revue, 2019, roč. 30, č. 7, s. 66-69. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • ZAVACKÁ, Marína. Zn.: Teplý kútik o Vianociach. Bratislavský Večerník na ceste od budovateľov k čitateľom [RE: A Cushy Place at Christmas. Bratislava ´s Večerník and Its Journey from the Builders of Socialism to the Readers]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 407-429. ISBN 978-80-224-1733-4.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Marína. "Dear Comrade Dubček..." : Between a Schift towards Civility and a New Personality Cult. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 177-195. ISBN 978-3-525-35598-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFA
 • ZAVACKÁ, Marína. K výročiu jedného dočasného zániku. In Médium : jar 2019, 2019, roč. 23, č. 1, s. 38-41. ISSN 1335-4493. Typ: GII
 • ZEMKO, Milan - GÁBRIŠ, Tomáš - BYSTRICKÝ, Valerián. Ein Komplizierter Weg bis zum Entstehen der demokratischen Slowakischen Republik. In Historický ústav SAV. Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 15-25. ISBN 978-80-224-1722-8.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA
 • ZEMKO, Milan. Jozef Tiso - patriot či zradca ? : sedemdesiat rokov slovenskej diskusie [Jozef Tiso - a patriot, or a traitor? Seventy years of the Slovak discussion]. In Soudobé dějiny. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, roč. 25, č. 3-4, s. 366-376. ISSN 1210-7050.(Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy). Typ: AFA
 • ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina. Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen. München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794. Typ: AAA
 • ŽATKULIAK, Jozef - WEISS, Peter. Der slowakische Nationalrat und die Peripetien der Verselbstständigung der slowakischen Staatlichkeit. In Historický ústav SAV. Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 80-131. ISBN 978-80-224-1722-8.(Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AECA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus