Informačná stránka organizácie SAV

Spoločné pracovisko ElÚ a FÚ SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Fyzikálny ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Vrbovská cesta 5051/110
92101 Piešťany
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená