Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Panovnícka moc, jej atribúty, reprezentanti a výkon od včasného do neskorého stredoveku

  • Venue: Bratislava
  • Date: 11. 10. 2021 - 12. 10. 2021
  • Organized by SAS: yes
  • Contact: PhDr. Martin Štefánik PhD. ()

Conferences List