Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  September 2021  »

Conferences at SAS on September 2021

Type Title Venue From To
   20 th Alps-Adria Scientific workshop 2021 Wisła, Poland 29. 8. 2021 3. 9. 2021
Organizuje SAV  Drobnicov memoriál 11. ročník Trenčín - Kubrica 2. 9. 2021 4. 9. 2021
Organizuje SAV  Summer School on General Algebra and Ordered Sets 2021 Smižany, Slovakia (Čingov Hotel) 5. 9. 2021 11. 9. 2021
 Videokonferencia SFS – 25th conference of slovak physicists Bratislava 6. 9. 2021 9. 9. 2021
   25th Conference of Slovak Physicists Physical Institute SAS, Bratislava, Slovakia 6. 9. 2021 9. 9. 2021
   Chemistry towards Biology (CTB10) and INSTRUCT-ULTRA Structural biology meeting Bratislava, Slovakia 6. 9. 2021 10. 9. 2021
   2nd Workshop on Q fever and rickettsioses Hotel Akadémia, Stará Lesná 7. 9. 2021 8. 9. 2021
   Slavic Word-formation: Synchrony, Innovations, Neologization Prešov 7. 9. 2021 10. 9. 2021
Organizuje SAV  World Symposium on Mechanical-Materials Engineering & Science - WMMES 2021 Prague, Czech Republic 9. 9. 2021 11. 9. 2021
 Videokonferencia Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories Sociologický ústav SAV 9. 9. 2021 9. 9. 2021
   Zahraničná recepcia diel Pétera Esterházyho Goethe-Institut Slovensko, Bratislava 9. 9. 2021 10. 9. 2021
   Decolonising Global Education Bratislava 10. 9. 2021 10. 9. 2021
   8th International Symposium on Structure and Function of Roots Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Slovakia 12. 9. 2021 16. 9. 2021
   TOXCON 2021 - 26th Interdisciplinary Toxicology Conference Congress Hotel ACADEMIA, Stara Lesná 15. 9. 2021 17. 9. 2021
   MMEI 2021 - Mathematical Methods in Economy and Industry Smolenice 15. 9. 2021 19. 9. 2021
   XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii BB 16. 9. 2021 18. 9. 2021
 Videokonferencia GEOKARLSRUHE 2021 Nemecko, Karlsruhe 19. 9. 2021 24. 9. 2021
   Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií Kongresová centrum SAV Smolenice 21. 9. 2021 22. 9. 2021
   CETEG 2021 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group Slovenská republika, Terchová – Vrátna, hotel Boboty 22. 9. 2021 25. 9. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia Anger and Charisma Sociologický ústav SAV 22. 9. 2021 22. 9. 2021
Organizuje SAV  I. aktuálne problémy humánnej parazitológie Bratislava 22. 9. 2021 22. 9. 2021
   XV. Lubyho právnické dni Kongresové centrum SAV Smolenice 23. 9. 2021 24. 9. 2021
   MTSM 2021 - 10th International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials Split, Croatia 23. 9. 2021 24. 9. 2021
   Alzheimerforum 2021 Bratislava/online 23. 9. 2021 23. 9. 2021
Organizuje SAVVideokonferencia Surface Chemistry of Hybrid Materials online 24. 9. 2021 24. 9. 2021
   „Ak ťa lákajú darebáci...“ (vedecký seminár ku recepcii kontroverzných spisovateľov) Bratislava 28. 9. 2021 28. 9. 2021
 Videokonferencia Workshop on Deep Learning and Neural Approaches for Linguistic Data Skopje 30. 9. 2021 30. 9. 2021
   Medzinárodná filozoficko-antropologická konferencia Imaginované prírody Modra-Harmónia 30. 9. 2021 3. 10. 2021