Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava antigénu na rutinnú diagnostiku toxokarózy.

Kód: IMC-T-00-00001-PaU

Parazitologický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Na Parazitologickom ústave SAV v Košiciach (PaÚ SAV) je k dispozícii postup získavania antigénu zo škrkaviek Toxocara canis, ktoré majú mimoriadny význam v humánnej i veterinárnej medicíne. Pripravujú sa tu mikrotitračné platničky s naviazaným antigénom pre rutinnú diagnostiku larválnej toxokarózy u ľudí. Ponuka spočíva v príprave špecifického antigénu na prípravu diagnostického setu.

Inovácia:

Pôjde o komerčnú súpravu pre rutinnú diagnostiku humánnej toxokarózy metódou ELISA vyrobenú v SR, prípadne pre obdobnú diagnostiku vo veterinárnej medicíne pre psov.

Stav:

Pre kompletizáciu diagnostického setu chýbajú riediace roztoky konjugát, substrát, kontrolné pozitívne a negatívne séra a cut- off sérum.

Spolupráca:

Kompletizácia diagnostického setu pre jeho komerčné využitie, jeho odskúšanie a následná výroba u spolupracujúcej firmy.