Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

SAV ponúka výsledky výskumu pre aplikácie, ktoré sa dajú nájsť podľa typu ponuky, oblasti výskumu, alebo priamo podľa príslušného ústavu SAV, prípadne podľa kľúčových slov, ktoré sa zadávajú vo vybranej ponuke.

Ak Vás niektorá ponuka zaujme, spojte sa s príslušným ústavom SAV. Môžete použit fax, e-mail, telefon alebo poštu. Príslušný kontakt nájdete na domovskej stránke ústavu SAV.

Typ ponuky

Oblasť výskumu: 

Ústavy: