Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Monography profile

Cover
Peter Salner ed. Number ORCID

Ťažké časy: Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
About monography:
Kniha Ťažké časy : roky 1938 - 1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze, prináša tri rôzne pohľady na historické korene a súčasné reflexie vojnového slovenského štátu a holokaustu, predstavuje dôležitý prínos k hlbšiemu poznaniu nedávnej minulosti Slovenska a jej presahov do súčasnosti. Získané poznatky zároveň potvrdzujú, že napriek časovému odstupu, blížiacemu sa odchodu posledných svedkov doby a dostupným historickým faktom, ostáva tento režim aj tri štvrte storočia po jeho zániku stále aktuálnym problémom našej súčasnosti.
Details:
128 pages
Language: slovenský
Keywords:
vojnový slovenský štát; konšpirácie; holokaust, česká menšina
About edition:
Publishers: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2020
ISBN 978-80-569-0673-6 (print)
Monography type: monography
How to cite:
ISO 690:
Salner, P.: Ťažké časy: Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. 2020. pp. 128. ISBN 978-80-569-0673-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906736

APA:
Salner, P. (2020). Ťažké časy: Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Marenčin PT, spol. s r. o.. ISBN 978-80-569-0673-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788056906736