Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Monography profile

Cover
Juraj Zajonc Number ORCID

Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
About monography:
Prvá časť publikácie prináša poznatky o jeho pôvode – vznikol v prostredí renesančnej aristokracie Anglicka – a vývoji do konca 19. storočia v Európe. Ďalej sleduje premenu Valentína na moderný sviatok v Spojených štátoch amerických, kam sa dostal koncom 17. storočia, i jeho návrat na európsky kontinent o tri storočia neskôr. Prezentované poznatky o vzniku sviatku sú výsledkom kritickej analýzy širokej škály názorov a predstáv vo svetle zistení historikov, literárnych vedcov, etnológov. Poznanie vývoja a premien Valentína až do súčasnosti vychádza z etnologického štúdia valentínskej sviatkovej praxe, teda spôsobov jeho slávenia. Na základe takto získaných údajov autor v druhej časti publikácie objasňuje obsah a význam súčasných podôb valentínskeho sviatkovania, ale aj vzťah Valentína k iným sviatkom spájaným s láskou v európskych krajinách, jeho význam pre rozličné skupiny ich obyvateľov – príslušníkov cirkví, ľudí bez partnerov, zástancov názorov o nedotknuteľnosti kultúrnych tradícií svojho národa atď. Na Slovensku aj mimo neho ide o prvú etnologickú prácu, ktorá sleduje celý oblúk od vzniku sviatku Valentín až po súčasné podoby jeho vnímania a prežívania. Vďaka tomu práca o. i. vytvára východisko pre pochopenie miesta fenoménu sviatok v živote obyvateľov dnešnej Európy – síce integrovanej a globalizovanej, no súčasne i rozdeľovanej protichodnými názormi na jej minulosť či budúcnosť.
Details:
152 pages
Language: slovenský
Keywords:
Valentýn; sviatok; láska; svätci
About edition:
Publishers: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2020
ISBN 978-80-224-1853-9 (print)
Monography type: monography
How to cite:
ISO 690:
Zajonc, J.: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2020. pp. 152. ISBN 978-80-224-1853-9. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418539

APA:
Zajonc, J. (2020). Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1853-9. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418539