Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Nepriateľ zvnútra
Tatiana Bužeková Number ORCID

Nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti.

VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Details:
144 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2009
ISBN 978-80-224-1091-5 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Bužeková, T.: Nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti. . 1 vyd. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2009. pp. 144. ISBN 978-80-224-1091-5. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2009.9788022410915

APA:
Bužeková, T. (2009). Nepriateľ zvnútra : nadprirodzená hrozba v ľudskej spoločnosti. . Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1091-5. DOI: https://doi.org/10.31577/2009.9788022410915