Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Svet na odchode
Peter Slavkovský

Svet na odchode: tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe

VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Details:
216 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2009
ISBN 978-80-224-1086-1 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Slavkovský, P.: Svet na odchode: tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. 1 vyd. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2009. pp. 216. ISBN 978-80-224-1086-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2009.9788022410861

APA:
Slavkovský, P. (2009). Svet na odchode: tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1086-1. DOI: https://doi.org/10.31577/2009.9788022410861