Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Svet roľníka
Peter Slavkovský

Svet roľníka: agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu

VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Details:
135 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2011
ISBN 978-80-224-1205-6 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Slavkovský, P.: Svet roľníka: agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu. 1 vyd. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2011. pp. 135. ISBN 978-80-224-1205-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2011.9788022412056

APA:
Slavkovský, P. (2011). Svet roľníka: agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu. Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-224-1205-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2011.9788022412056