Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Monography profile

Cover
Michal Kentoš ed. - Denisa Fedáková Number ORCID

Európska sociálna sonda: 9. kolo na Slovensku

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Published: 21. 12. 2020
Content:
Predslov, strany: 5-8  Full text
Details:
157 pages
Language: slovenský
About edition:
Publisher: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
Edition place: Košice
Edition year: 2020
ISBN 978-80-89524-52-5 (online)
Monography type: monography
Chapter details:
In: Európska sociálna sonda: 9. kolo na Slovensku
Ivan Schmidt - Alexander Loziak

Používanie internetu v Európe (a na Slovensku). V čom sa líšia online a offline Slováci?

Details:
Pages: 115 - 133
Language: slovenský
Edition year: 2020