Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Anatómia intuície
Vladimíra Čavojová

Anatómia intuície: Psychológia racionálneho myslenia II.

Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Details:
132 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2016
ISBN 9788089726738 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Čavojová, V.: Anatómia intuície: Psychológia racionálneho myslenia II.. 1 vyd. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. 2016. pp. 132. ISBN 9788089726738.

APA:
Čavojová, V. (2016). Anatómia intuície: Psychológia racionálneho myslenia II.. Bratislava : Iris – vydavateľstvo a tlač, s.r.o.. ISBN 9788089726738.