15.10.2018
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu o významnom divadelnom režisérovi, hercovi a podnikateľovi Maxovi Reinhardtovi (1873 – 1943). Podujatie sa koná 24. októbra 2018. Reinhardtove rodinné korene siahajú do Stupavy a on sám v mladom veku vystupoval počas letnej sezóny 1893 v bratislavskom divadle Aréna na petržalskej strane Dunaja. Neskôr v jeho viedenskej hereckej škole (Seminári Maxa Reinhardta) študovali viacerí poslucháči zo Slovenska, napr. známa herečka staršej generácie Mária Prechovská. Bratislavská kapitola jeho života je však dosť neznáma nielen v zahraničí, ale aj u nás. Konferencia Max...