Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Computing and Informatics

Volume 29, 2010, No. 6

ISSN 1335-9150

Content: