Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Computing and Informatics

Volume 27, 2008, No. 3+

ISSN 1335-9150 (print)
ISSN 2585-8807 (online)

Obsah: