Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

On-line konferencia (Un)planned city

15. 10. 2020 | zhliadnuté 302-krát

Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV dnes sprístupnilo Medzinárodnú online konferenciu (Un)Planned city (Ne)plánované mesto, ktorá ponúka pätnásť video prednášok rozdelených do štyroch sekcií. Odborníci na urbanizms z celej Európy v nich diskutujú tému plánovitosti a živelnosti budovania moderných miest a to nielen z pohľadu histórie urbanizmu, územného plánovania a architektúry, ale aj zo širších interdisciplinárnych perspektív, zahŕňajúcich odbory sociológie, politológie, či geografie. Samostatná sekcia je venovaná analýze urbanistického plánovania Bratislavy.

Bratislava je mestom, ktoré zásadne formovali idey modernizmu. Viac ako dve tretiny jej súčasnej plochy vybudovali v priebehu ostatných sto rokov v zmysle princípov modernej architektúry a urbanizmu. Tieto koncepcie sa však do podoby mesta premietli len obmedzene, alebo dokonca inak, ako to predpokladali ich autori," vysvetľuje Peter Szalay z oddelenia architektúry HÚ SAV.

Dôvody nesúladu medzi plánom a realizáciou spočívajú do veľkej miery v zásadných spoločenských a politických zmenách, ktorým mesto v uplynulom storočí čelilo, ako aj v konflikte záujmov lokálnych aktérov a štátnej reprezentácie a ich predstáv o formovaní mesta ako národného či regionálneho centra.

Príklad plánovania a výstavby Bratislavy v uplynulom storočí nie je pritom v európskom kontexte ojedinelý. Práve naopak, mohol by do určitej miery slúžiť ako modelový príklad premeny nových centier nástupníckych krajín bývalej Habsburskej monarchie, ale aj ostatných európskych miest," dodáva historik.

Medzinárodnú on-line konferenciu (Un)planned city organizuje Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV a vznikla vďaka finančnej podpore Agentúry pre podporu vedy a výskumu APVV-16-0584

Prednášky a ďalšie informácie nájdete na konferenčnej platforme: https://unplannedcity.sav.sk/

Spracovala: Katarína Gáliková