Aktuality

Sloboda z Novembra 1989 je krehká

15.11.2019, otvorené 4704-krát

 

Veda nemôže a nesmie byť v područí záujmov a ambícií politikov. Mala by však byť hodnotovou základňou pre všedné aj historické pohyby v spoločnosti. Opakovane si to na rôznych fórach pripomíname v kontexte 30. výročia novembrových udalostí 1989. Historický ústav SAV v spolupráci s Univerzitou Komenského zorganizoval v Bratislave medzinárodnú konferenciu „November 89 – 30 Years After“.

Dvojdňovú konferenciu otvorili 14. novembra v Aule UK v zastúpení prezidentky SR Zuzany Čaputovej vedúci Kancelárie prezidenta SR Mgr. Štefan Rozkopál, prorektor pre vonkajšie vzťahy UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Pripomenul, že patrí do generácie, ktorá prežila polovicu života v bývalom režime a ďalších tridsať rokov v slobodnejšej spoločnosti na ceste k demokracii. „Sme šťastnejšia generácia než tá, ku ktorej patril môj otec. November 1989 otvoril nové možnosti slobodnej voľby a profesného rastu aj pre nás vedcov. V historické dni mnohí vedci zo SAV boli v čelných radoch Nežnej revolúcie, mnohí sú aj dnes tu medzi nami. Som rád, že to môžem konštatovať aj v kontexte spoločenských pohybov a trendov nielen v našom regióne, ale v celom európskom priestore.“ Osobitne na študentov sa obrátil so slovami: „Sloboda je krehká, nezabúdajte na to ani vy, ktorí ste nepoznali obmedzenia prednovembrovej spoločnosti.“  

S úvodnou prednáškou konferencie vystúpil profesor európskych štúdií Timothy Garton Ash z Univezity v Oxforde, autor viacerých pozoruhodných kníh o „histórii súčasnosti“. Zameral sa nielen na udalosti a ich odkaz z Novembra 1989 v bývalom Česko-Slovensku, ale aj na historické pohyby v strednej Európe a v Nemecku po páde Berlínskeho múru. S detailnou znalosťou a schopnosťou prepájať udalosti a abstrahovať z nich kľúčové súvislosti vtiahol auditórium do obdobia obrovských očakávaní, ale aj následných chýb a sklamaní procesu demokratizácie. Upozorňoval na zhubné dôsledky populizmu aj korupcie, ktoré nahlodávajú stabilitu postkomunistických štátov, no prenikajú aj do vyspelých spoločností. Vyústenie do súčasných trendov stavania nových múrov (napríklad v Mexiku, ale aj v Maďarsku), potláčania ľudských práv v Ázii aj v afrických krajinách, obáv z brexitu, ale aj frustrácia z nenaplnených zmien znásobujú obavy o zachovanie demokratických princípov. „V súčasnosti sú nesmierne dôležité  nezávislé médiá, ale aj schopnosť učiť sa z chýb, ktoré sme urobili a robíme,“ zdôraznil prof. Timothy Garton Ash.

Na konferencii sa vďaka ďalším hosťom skloňovali mnohé skúsenosti z transformácie z komunistickej spoločnosti, vrátane sprievodných javov zmien v ekonomike, práve, sociológii až po pomalšie dobiehanie vyspelejších západných krajín a nárast nacionalizmu. Zo SAV prezentovali viaceré témy aj Adam Hudek, Agáta Šústová Drelová a Miroslav Londák z Historického ústavu SAV. V piatok 15. novembra sa plénu prihovorila s témou roku 1989 a konšpiračných teórií Zuzana Panczová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV rozoberal politické strany a európsku integráciu Slovenska po roku 1989 a Zuzana Poláčková z Historického ústavu SAV sa zamerala na demokratickú obnovu a menšinový problém na Slovensku.

Krátko po revolučných zmenách v roku 1989 sme sa vyhovárali, že po období štyridsiatich rokov komunizmu musí dorásť mladá nezaťažená generácia s novým myslením, aby sa dosiahnuté zmeny optimalizovali v celospoločenskom kultúrnom, sociologickom aj ekonomickom priestore. Tridsať rokov po Novembri 1989 je čoraz naliehavejšia otázka, či „nedorastá“ pomaly a deformovane, a kam smeruje vývoj našej spoločnosti. Ako vieme a ako chceme chrániť demokratické princípy, aj aké je postavenie vedy a výskumu v celospoločenskom priestore. Veda je apolitická, no jej kredit a možnosti môžu byť zrkadlom, kam sa Slovensko posunulo a posúva tridsať rokov po Novembri 1989.

Stano Ščepán

Foto: Tomáš Benedikovič

Viac informácií nájdete na http://history.sav.sk/

Príloha

Konferencia o Novembri 1989 v Aule UK.
Príloha

Príhovor predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

Timothy Garton Ash.
Príloha

Konferenciu zorganizoval HÚ SAV v spolupráci s UK v Bratislave.
Príloha

Živo sa diskutovalo aj v zákulisí.