13.12.2017
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení národnej súťaže Študentská osobnosť roka (za akademický rok 2016/2017) gratulácie a uznanie smerovali aj k dvom vedkyniam a jednému vedcovi zo Slovenskej akadémie vied. Laureáti zo SAV sú: Ing. Michal Blaho, PhD. (Elektrotechnický ústav SAV), Mgr. Anna Fosse, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV) a M. A. Kristína Gardoňová, PhD. (Národohospodárska fakulta EU, Ekonomický ústav SAV). Súťaž už trinásť rokov vyhlasuje Junior Chamber International – Slovakia, Slovenská akadémia vied je odborným garantom, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. ...