Aktuality

Cena na Agrokomplexe aj pre SAV

V nedeľu 20. augusta sa skončil 44. Ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Prezentovalo sa na nej 605 vystavovateľov z dvanástich krajín, vrátane ôsmich inštitúcií Slovenskej akadémie vied. Expozície ústavov SAV navštívili viacerí čestní...
21.8.2017
Aktuality
Na Ústave polymérov SAV, ktorý získal v medzinárodnom hodnotení ústavov akadémie...
Aktuality
Pracovníci SAV Róbert Gáfrik (Ústav svetovej literatúry SAV) a Anna Rácová (Ústav...
Aktuality
Po ťažkej chorobe nás 17. augusta 2017 vo veku 78 rokov opustil RNDr. Pavol Šebo, DrSc. vedúci vedecký...
Aktuality
Ďalšie profily vedcov, ktorí získali Ceny SAV, odpoveď na to, prečo je Slovenka roka zo Slovenskej akadémie vied i...
Aktuality
V Nitre sa vo štvrtok 17. augusta o 9.00 hod. otvára 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej...
Aktuality
SAV k tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 14. augusta...