Aktuality

Nanoskopia v Slovenskej akadémii vied

V týchto dňoch sa uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii. Workshop sme zorganizovali v Pavilóne lekárskych vied na pôde Centra biovied SAV, ktoré v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV získalo v...
21.9.2017
Aktuality
Najbližší, rodina, priatelia, lekárska aj vedecká komunita sa v pondelok 25. septembra rozlúčia so...
Aktuality
Kedysi ľudia verili, že zemetrasenia privoláva hnev bohov. V celej histórii našej planéty, rovnako ako dnes,...
Aktuality
Ústav politických vied SAV ako výsledky svojho bádania v cykle Osobnosti slovenskej...
Aktuality
Rozvíjanie obojstranne výhodnej spolupráce, výmenné pobyty študentov a hľadanie ďalších...
Aktuality
Nové možnosti pre najtalentovanejších mladých vedcov a doktorandov zo Slovenska otvára podpísanie...
Aktuality
Po letných prázdninách a dovolenkách nabiehajú na zaužívaný rytmus aj aktivity...