Aktuality

Sme súčasťou medzinárodnej vedy

„Medzinárodný audit poukázal, že v slovenskej akadémii vied máme významných hráčov na európskej scéne aj v spoločenských a humanitných vedách“ – uznanlivo nielen pre Ústav etnológie SAV – hovorí jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Podolinská,...
28.3.2017
Aktuality
Slovenská akadémia vied pripravuje štúdie, ktoré umožnia štátnej...
Aktuality
V predposledný marcový týždeň sa v Smoleniciach stretla svetová špička...
Aktuality
Je koniec mesiaca a verní priaznivci vedeckých brlohov a vedeckých kaviarní v Košiciach už vedia,...
Aktuality
Monografia v rozsahu 10 kapitol je výsledkom spolupráce širokého medzinárodného...
Aktuality
„Aby mohla akadémia žiť, potrebuje dorast,“ povedal okrem iného pri slávnostnom...
Aktuality
Vo štvrtok 23. marca popoludní sa v Malom kongresovom centre Veda na Štefánikovej ulici č.3 v Bratislave...