Aktuality

Pracovné skupiny pre výskumné špecializácie...

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 13.11.2013 schválila dokument „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (viac informácií: http://goo.gl/NYPUHV). V tomto dokumente bolo...
23.7.2015
Aktuality
Európska keramická spoločnosť (Europen Ceramic Society - ECERS) každý druhý rok organizuje svoju konferenciu. Tá...
Aktuality
Najzaujímavejšou správou bol za posledné obdobie garantovaný rozpočet SAV na 3 roky. teraz.sk...
Aktuality
V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa konala v dňoch 29. júna až 3. júla 2015 v poradí už 7....
Aktuality

Vedcov, prichádzajúcich zo zahraniča na vedecké pracoviská SAV v štipendijnom programe...

Aktuality
Kým v týchto tropických dňoch každý kto môže, uteká k vode, pätica najlepších...
Aktuality
Migranti a Slovensko, súčasný vývoj, trendy a postoje obyvateľstva bola témou stretnutia iniciatívy ProCeSI...