Aktuality

Konferencia o fraktografii keramických...

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied usporiadal v októbri v Smoleniciach v poradí už piatu medzinárodnú konferenciu Fractography of Advanced Ceramics V- FAC 2016. Slávnostne ju otvoril predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a člen predsedníctva SAV prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ktorý...
24.10.2016
Aktuality
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci so...
Aktuality
Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce a zlepšenie cezhraničného toku informácií...
Aktuality
Vo štvrtok 27. 10. 2016, výnimočne o 16.00 hod. bude hosťom popularizačnej kaviarne Veda v CENTRE významná...
Aktuality
Na malej slávnosti v sídle Predsedníctva SAV si piati vedci z druhého oddelenia vied dňa 19. októbra 2016...
Aktuality
Môže reagovať kov s vodou alebo so vzduchom? A ako sa správa v magnetickom poli? Odpovede na tieto a podobné...
Aktuality
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík si prevzal na pôde Ústavu výskumu kovov, Čínskej akadémie vied...