Aktuality

Ako prezentovať vedu v médiách

Seminár o mediálnej komunikácii a možnostiach prezentácie vedy v médiách sa uskutočnil 2. septembra 2015 v Kongresovom centre Smolenice. Bol určený zástupcom organizácií SAV, zodpovedným za oblasť mediálnej komunikácie a prezentácie svojich ústavov, vedeckých výsledkov a vedcov...
3.9.2015
Aktuality
V slávnostnej aule Všeľudového národného zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky si 25. augusta 2015 prevzala...
Aktuality
Detská univerzita Komenského sa počas dvoch prázdninových mesiacov koná v Bratislave už po trinástykrát. Deti vo...
Aktuality
Predstaviť uplatnenie moderných technológií v archeologickom výskume bolo cieľom špeciálneho IT...
Aktuality
20. augusta otvoril svoje brány už 42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex...
Aktuality
Vedenie Slovenskej akadémie vied vyhlasuje svoje stanovisko k článku Eugena Kordu „Rakovina, láska moja finančná“,...
Aktuality
SAVinci na festivale Grape Debata o výskume najstarších slovenských dejín, objavoch a zisteniach vedcov...