Aktuality

Občania vytvorili vízie budúcnosti, ktorú by...

Národný interaktívny seminár Občanov vo vede, ktorý zorganizovala SAV v rámci európskeho projektu CIMULACT splnil očakávania organizátorov a nadchol účastníkov. Konal sa v sobotu 28. novembra 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pri šiestich stoloch diskutovalo 35 občanov...
30.11.2015
Aktuality
Udržateľnosť reprodukcie na Slovensku: psychosociálne skúmanie je názov projektu APVV, ktorý v rokoch 2011 – 2014...
Aktuality
Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na základe výberového konania vymenovalo od 1. decembra 2015 do funkcie...
Aktuality
V rámci projektu APVV-379-12 „Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vzhľadom na...
Aktuality
Prvé východoslovenské podujatie iniciatívy ProCeSI (Prognostického Centra pre Spoločenskú...
Aktuality
V utorok 1. decembra 2015 o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského sa uskutoční spoločná slávnostná...
Aktuality
Slovenská akadémia vied dňa 3. decembra 2015 slávnostne otvorí nové Biotechnologické laboratóriá SAV...