Aktuality

Science-fiction a súčasnosť v médiách

Ľudstvo vraj pozná len päť percent z toho, čo nás čaká už o päťdesiat rokov. Možno nadsadené tvrdenie, možno naopak. V každom prípade ilustruje dynamickú éru rozvoja ľudstva, umelej inteligencie aj technologický a vedecký progres. Aj o tom bol v Smoleniciach mediálny seminár s prednáškou prof. Petra...
24.5.2017
Aktuality
Idea aj potreba sú v zhode. Slovensko v súčasnosti už bytostne potrebuje Centrum Digital...
Aktuality
V piatok 19. mája 2017 navštívila Slovenskú akadémiu vied štátna...
Aktuality
Historičky Gabriela Dudeková a Elena Mannová z Historického ústavu SAV pripravili na vydanie v Spoločnosti...
Aktuality
Britský sociológ Simon Smith predstavil svoju knihu s názvom Discussing the News: The Uneasy Alliance of Participatory...
Aktuality
V ústavoch Slovenskej akadémie vied pracuje veľa otcov i mám, ktorí ochotne radia svojim...
Predstavitelia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – minister životného prostredia Ing. László Sólymos, a Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV – riaditeľka Mgr. Anna Guttová, PhD., podpísali dňa 28....