Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Matej Nikorovič

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922349