Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Marušiak, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2014

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • MARUŠIAK, Juraj. Bratislavská päťka : prejav agónie komunistického režimu. In BYSTRICKÝ, Valerián - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 241-258. ISBN 978-80-224-1258-2.Typ: ABD
 • MARUŠIAK, Juraj. Ústavy v SR a ČR a ich úloha v procese konštruovania národných identít. In Česko-slovenská historická ročenka, 2013, s.87-110. ISSN 1214-8334.Typ: ADFB
 • MARUŠIAK, Juraj. Bratislavská päťka : prejav agónie komunistického režimu. In BYSTRICKÝ, Valerián - ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 241-258. ISBN 978-80-224-1258-2.Typ: ABD
 • MARUŠIAK, Juraj. The Dynamics of Slovak-Hungarian Relations- the Shift from Language Issues to Legal and Symbolic Questions. In ??? ISSN 2029-0454.Typ: ADEB
 • MARUŠIAK, Juraj. Ústavy SR a ČR a ich úloha v procese konštruovania národných identít. In Česko-slovenská historická ročenka, 2013, s. 87-110. ISSN 1214-8334.Typ: ADFB
 • MARUŠIAK, Juraj. Zabudnime na "belle époque". : na prahu post-helsinskej Európy? In jeToTak.sk, 2014, 15.03.2014. ISSN 1337-8872. Dostupné na internete: <http://www.jetotak.sk/editorial/zabudnime-na-belle-epoque-na-prahu-post-helsinskej-europy>.Typ: BDFB
 • MARUŠIAK, Juraj. Ako vyzerá ukrajinská revolúcia pod Karpatami. In Pravda, 2.2.2014, roč. XXIII, č. 44, s. 18-19. ISSN 1335-4051.Typ: BDFB
 • MARUŠIAK, Juraj. Víťazný január v Kyjeve. In Pravda, 23.1.2014, roč. 24, č. 18, s. 31. ISSN 1335-4051.Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Zrada ako politický program. In Pravda, 7.2.2014, roč. 24, č. 31, s. 37. ISSN 1335-4051.Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Medzi pionierskou šatkou a mníšskou kutňou : zápisky z krátkej návštevy Laosu. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 1, s. 10-12. ISSN 0139-6307.Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Depolitizovaná demokracia. In Pravda, 15.4.2014, roč. XXIII, č., s. 31. ISSN 1335-4051.Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Riziká procesu asociácie. In Pravda, 30.6.2014, roč. XXIV, č. 149, s. 29. ISSN 1335-4051.Typ: GII
Kategorizácia citácii:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze Scopus
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science a Scopus
10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science a Scopus
 
Ohlasy:
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce