Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Ľubica Suballyová, PhD.

Úrad Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/57510124