Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

Vedúci vedecký pracovnik

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922343