Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Michal Dančo, PhD.

doktorand

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: