Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Monika Radušovská, PhD.

vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922268
Fax: 055/ 6336292