Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.

samostatný vedecký pracovník

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/7922345