Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Lucia Csáderová, PhD.

vedecký pracovník

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/59302438, 461