Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Mária Sabadková

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 055/ 7922233
Fax: 055/ 6336292