Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • DUDÁŠOVÁ, Hana - VADKERTIOVÁ, Renáta - BIELY, Peter. Participation of soil yeasts in degradation plant polysaccharides. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p. 4, p. 40. ISSN 1336-4839. Typ: AFG
  • DUDÁŠOVÁ, Hana - VADKERTIOVÁ, Renáta. Enzymatic activities of yeasts related to their diversity in soil. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p9, p. 45. ISSN 1336-4839. Typ: AFG
  • DUDÁŠOVÁ, Hana - VADKERTIOVÁ, Renáta - BIELY, Peter. Participation of soil yeasts indegradation plant polysaccharides. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p. 4, p. 40. ISSN 1336-4839. Typ: AFG
  • STRATILOVÁ, Barbora - KLAUDINY, Jaroslav - ŘEHULKA, Pavel - STRATILOVÁ, Eva - MÉSZÁROSOVÁ, Csilla - GARAJOVÁ, Soňa - PAVLATOVSKÁ, Barbora - ŘEHULKOVÁ, Helena - KOZMON, Stanislav - ŠESTÁK, Sergej - FIRÁKOVÁ, Zuzana, Zemková - VADKERTIOVÁ, Renáta. Characterization of a long-chain alfa-galactosidase from Papiliotrema flavescens. In World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2018, vol. 34, article no. 34. ISSN 0959-3993. Typ: ADCA
  • VADKERTIOVÁ, Renáta - DUDÁŠOVÁ, Hana - STRATILOVÁ, Eva. Diversity of yeasts associated with fruit trees. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, l. 6, p. 20. ISSN 1336-4839. Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus