Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Renáta Vadkertiová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • JURNEČKOVÁ, Alena - DUDÁŠOVÁ, Hana - STRATILOVÁ, Barbora - MÁROVÁ, Ivana - VADKERTIOVÁ, Renáta - STRATILOVÁ, Eva. Biotyping of ascomycetous yeasts. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, pH2, p. 43. ISSN 1336-4839. Typ: AFK
  • PAVLATOVSKÁ, Barbora - DUDÁŠOVÁ, Hana - MÁROVÁ, Ivana - VADKERTIOVÁ, Renáta - STRATILOVÁ, Eva. Extracellular enzyme activities of soil yeasts. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, pH4, p. 45. ISSN 1336-4839. Typ: AFK
  • PAVLATOVSKÁ, Barbora - DUDÁŠOVÁ, Hana - STRATILOVÁ, Barbora - MÁROVÁ, Ivana - VADKERTIOVÁ, Renáta - STRATILOVÁ, Eva. Optomization of assay for screening of yeast chitinases. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, p28, p. 76. ISSN 1336-4839. Typ: AFK
  • STRATILOVÁ, Barbora - PERNICOVÁ, I. - PAVLATOVSKÁ, Barbora - DUDÁŠOVÁ, Hana - MÁROVÁ, Ivana - VADKERTIOVÁ, Renáta - STRATILOVÁ, Eva. Polygalacturonases of yeasts associated with natural environments. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, p15, p. 63. ISSN 1336-4839. Typ: AFK
  • VADKERTIOVÁ, Renáta - DUDÁŠOVÁ, Hana. Verification of yeast species originated from southwest Slovakia. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, p22, p. 70. ISSN 1336-4839. Typ: AFK
  • VADKERTIOVÁ, Renáta. Úžasný svet kvasiniek. In Veda na dosah. Chemické vedy, 15. február 2017. Názov z. Požaduje sa. Typ: GHG
  • ZICHOVÁ, Miroslava - STRATILOVÁ, Eva - OMELKOVÁ, Jiřina - VADKERTIOVÁ, Renáta - BABÁK, Libor - ROSENBERG, Michal. Production of ethanol from waste paper using immobilized yeasts. In Chemical Papers, 2017, vol. 71, p. 553-561. (1.258 - IF2016). ISSN 0366-6352. Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus