Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Vadkertiová Renáta PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

CCY - Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ