Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Vadkertiová Renáta PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Diverzita, vlastnosti a aktivity pôdnych kvasiniek
The diversity, properties and activities of soil yeasts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
CCY - Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ