Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Martina Takáčová, PhD.

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/59302439